Nova KBM

Menice | NKBM

Menica je vrednostni papir, ki se glasi na določen znesek in se uporablja tudi kot način zavarovanja obveznosti. Če potrebujete menično poroštvo, vam ponujamo tudi menični aval.

Začnite tipkati, kar iščete

MENICE

Menica je vrednostni papir, ki se glasi na določen znesek in se uporablja tudi kot način zavarovanja obveznosti. Če potrebujete menično poroštvo, vam ponujamo tudi menični aval.

ZANIMA ME
Nova KBM
Ob izdaji menice se izdajatelj zaveže, da bo plačal menični znesek v določenem času in na določenem kraju upniku sam ali pa ga bo po njegovem nalogu plačala tretja oseba, ki jo je pozval k plačilu meničnega zneska.
 
V bančni praksi se menica poleg postopkov pri unovčevanju menic uporablja tudi pri:
  • poslu inkasa
  • akreditivih
  • raznih vrstah kreditiranja
  • poslih refinanciranja osnovnega posla iz naslova eskontiranja ali forfetiranja
 
 

Nova KBM
Čas in kraj unovčenja menic

 
Nova KBM je sprejela poslovni čas sprejemanja menic v unovčenje in določila ustrezen kraj unovčitve menic (ustrezne poslovne enote). V skladu s pravili banke velja: 
 
  Kraj unovčitve menice je Odsek za izvršbe.
 
  Odsek za izvršbe sprejema menice na unovčenje do 12.30 ure. V primeru, da je menica predana po tej uri, velja, da je menica predana na unovčenje naslednji delovni dan.
 
  V primeru, da je menica predana v poslovni enoti banke, velja datum in ura  ko menica prispe na unovčenje v Odsek za izvršbe.
 
  Če se menica pošlje po pošti, se opremi z naslednjim naslovom:
Nova KBM d.d.
Odsek za izvršbe - MENICA
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor

Nova KBM
Menično poroštvo


Z meničnim poroštvom banka jamči za plačilo obveznosti akceptanta oziroma izdajatelja lastne menice. Obveznost banke je v tem primeru solidarna z osnovnim dolžnikom. 
 

Kako do menice?

Nova KBM

Posvetujte se z nami


Potrebujete več informacij?
Kontaktirajte naše skrbnike, ki vam bodo z veseljem pomagali pri vaši končni odločitvi. 
 
Nova KBM

Pošljite povpraševanje


Smo vas prepričali z našo ponudbo?
Pošljite nam vaše povpraševanje.ZANIMA ME