Nova KBM

Garancije | NKBM

Garancije, najučinkovitejši in najbolj uporaben instrument zavarovanja poslovanja. Namenjen je zavarovanju tveganj med poslovnimi partnerji v primeru neplačila oziroma neizpolnjevanja drugih pogodbenih obveznosti.

Začnite tipkati, kar iščete

GARANCIJE

Najučinkovitejši in najbolj uporaben instrument zavarovanja poslovanja. Namenjen je zavarovanju tveganj med poslovnimi partnerji v primeru neplačila oziroma neizpolnjevanja drugih pogodbenih obveznosti.

ZANIMA ME

Nova KBM


Je instrument zavarovanja, ki se uporablja tako v domačem kot mednarodnem poslovanju za zmanjšanje tveganja v primeru neplačila ali neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti.


 
 

Nova KBM


Banka se z izdajo garancije nepreklicno obvezuje, da bo ob pravočasni predložitvi pisne zahteve upravičenca garancije, skupaj z določeno zahtevano dokumentacijo skladno s pogoji garancije, plačala vsak znesek do maksimalne višine zneska garancije. Ne glede na kakršnekoli ugovore s strani naročnika garancije.
 

Nova KBM


Nova KBM praviloma izdaja nepreklicne garancije, plačljive na prvi poziv. Vsaka takšna garancija je abstraktna, samostojna obveza banke in je ločena od osnovnega posla.



 
 

Prednosti

Za upravičenca - prejemnika garancije:
  
Nova KBM S prejemom bančne garancije je izločeno tveganje finančne in poslovne bonitete vašega poslovnega partnerja. Če partner ne bo izpolnil svoje pogodbene obveznosti, lahko kot upravičenec zahtevate plačilo od banke, zato je pomembno, da sprejmete le garancijo banke, ki ima ustrezno boniteto.
 
Nova KBM Znižuje tveganje neplačil ali neizpolnjevanje drugih obveznosti v dogovorjenih rokih.
 
Nova KBM Prav tako je pomembno, kakšno je besedilo garancije. V Novi KBM vam svetujemo sprejem garancij, izdanih v skladu z enotnimi mednarodnimi pravili za garancije na poziv, ki jih je izdala Mednarodna trgovinska zbornica. Na ta način dosežete enotno obravnavo garancije pri vseh udeležencih garancijskega posla (tj. nalogodajalec, banka garant, upravičenec) in v različnih delih sveta, ne glede na specifične značilnosti lokalne zakonodaje.
 
Za nalogodajalca garancije:
 
Nova KBM S tem, ko pri banki pridobite bančno garancijo v korist svojega poslovnega partnerja, le-temu izkazujete svojo poslovno resnost in finančno stabilnost.
 
Nova KBM V primeru poslov iz naslova javnega naročanja ali drugih razpisov, je v večini primerov pridobitev bančne garancije eden izmed osnovnih pogojev, da se razpisa lahko udeležite.








 
 
Plačilne garancije
 
  zavarovanje plačila (plačilna garancija, Payment Guarantee, Zahlungsgarantie, Garanzia di pagamento),
 
  plačilo uvoznih dajatev, davščin in taks (carinska garancija),
 
  zavarovanje blaga v tranzitu (tranzitna garancija),









 
 
Storitvene garancije
 
  resnost ponudbe (ponudbena garancija, Tender/Bid Bond, Bietungsgarantie, Garanzia di offerta),
 
  vračilo avansa (avansna garancija, Advance Payment Guarantee, Anzahlungsgarantie, Garanzia di rimborso d'acconto),
 
  dobro izvedbo del (izvedbena garancija, Performance Guarantee/Bond, Erfuellungsgarantie, Garanzia di buona esecuzione),
 
  odpravo napak v garancijski dobi oziroma garancija za zadržani znesek (Guarantee for Warranty Obligations/Warranty Guarantee/Retention Money Guarantee, Gewaehrleistungsgarantie, Garanzia di buon funzionamento), 
 
  druge storitvene garancije.
 

Kako do garancije?

Nova KBM

Posvetujte se z nami


Potrebujete več informacij?
Kontaktirajte naše skrbnike, ki vam bodo z veseljem pomagali pri vaši končni odločitvi.



 
 
Nova KBM

Pošljite povpraševanje


Smo vas prepričali z našo ponudbo?
Pošljite nam vaše povpraševanje.




ZANIMA ME