Nova KBM
 

Forfait - odkup izvoznih terjatev po akreditivu | NKBM

Forfait oziroma odkup izvoznih terjatev po akreditivu predstavlja instrument financiranja izvoznika (upravičenca) na podlagi prodaje terjatev iz naslova dokumentarnega akreditiva z odloženim plačilom.

FORFAIT – ODKUP IZVOZNIH TERJATEV PO AKREDITIVU

Forfait oziroma odkup izvoznih terjatev po akreditivu predstavlja instrument financiranja izvoznika (upravičenca) na podlagi prodaje terjatev iz naslova dokumentarnega akreditiva z odloženim plačilom.

ZANIMA ME
Nova KBM

Forfait oziroma odkup izvoznih terjatev po akreditivu predstavlja instrument financiranja izvoznika (upravičenca) na podlagi prodaje terjatev iz naslova dokumentarnega akreditiva z odloženim plačilom. Pogoj za odkup terjatev je izvoznikova izpolnitev akreditivnih pogojev, banka pa izvozniku izplača diskontirano vrednost terjatve znižano za stroške odkupa.

 

Prednosti:

Nova KBM odkup terjatev brez regresne pravice;
Nova KBM financiranje brez dodatnega zadolževanja in pod ugodnimi pogoji;
Nova KBM izboljšanje likvidnosti in denarnega toka izvoznika;
Nova KBM brez tveganja neplačila in deviznega tečaja;
Nova KBM obresti prevzame banka.

 

Slikovni prikaz poteka odkupa terjatev po akreditivu:

Nova KBM

 

KAKO DO ODKUPA IZVOZNIH TERJATEV PO AKREDITIVU?

Nova KBM


POSVETUJTE SE Z NAMI


Potrebujete več informacij?
Kontaktirajte naše skrbnike, ki vam bodo z veseljem pomagali pri vaši končni odločitvi. 
 
Nova KBM


POŠLJITE POVPRAŠEVANJE


Smo vas prepričali z našo ponudbo?
Pošljite nam vaše povpraševanje.
ZANIMA ME