Nova KBM

Izvedeni finančni instrumenti | NKBM

Izvedeni finančni instrumenti so namenjeni vsem podjetjem, ki ste močno vpeti v mednarodno poslovanje in poslujete z različnimi valutami.

Začnite tipkati, kar iščete

IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI

Z izvedenimi finančnimi instrumenti se podjetja lahko zaščitite pred valutnimi in obrestnimi tveganji.

Obvestilo o izmenjavi zavarovanj

 

Banka Slovenije je v skladu s šestim odstavkom 11. člena EMIR v povezavi z (a) točko drugega odstavka 3. člena EMIR, dne 29.01.2024 izdala Novi KBM d.d. dovoljenje za celotno izvzetje transakcij znotraj skupine iz obveznosti izmenjave zavarovanj pri poslovanju z OTC izvedenimi finančnimi instrumenti z nasprotno stranko OTP Bank Nyrt..

Nova KBM d.d. (LEI identifikator: 549300J0GSZ83GTKBZ89) in OTP Bank Nyrt. (LEI identifikator: 529900W3MOO00A18X956) sta del iste skupine OTP in obe finančni nasprotni stranki s sedežem v različnih državah EU.

Nominalni skupni znesek pogodb o IFI OTC, za katere se uporablja izvzetje znotraj skupine znaša 278.850 mio EUR.

 
PONASTAVI IN PRIKAŽI VSE PONASTAVI IN PRIKAŽI VSE
ZAVAROVANJE PRED VALUTNIM TVEGANJEM
ZAVAROVANJE PRED VALUTNIM TVEGANJEM
V kolikor posle sklepate s tujino, ste izpostavljeni valutnemu tveganju. Valutno tveganje predstavlja potencialno izgubo zaradi spremembe tečaja valut, čemur ste izpostavljeni vsi, ki poslujete s tujino. Sprememba tečaja vpliva na denarni tok že sklenjenih poslov kot tudi na denarni tok, ki bo posledica prihodnjih poslov. Za zaščito valutne izpostavljenosti lahko izberete izvedeni finančni instrumenti, s katerimi že danes obvladujete bodoče prihodke in odhodke ter poslovni izid vašega podjetja.
ZAVAROVANJE PRED OBRESTNIM TVEGANJEM
ZAVAROVANJE PRED OBRESTNIM TVEGANJEM
Nestanovitnost obrestnih mer močno vpliva na stroške financiranja vašega podjetja. Za zaščito pred morebitnimi višjimi obrestnimi merami je na voljo več instrumentov