Nova KBM

Izvedeni finančni instrumenti | NKBM

Izvedeni finančni instrumenti so namenjeni vsem podjetjem, ki ste močno vpeti v mednarodno poslovanje in poslujete z različnimi valutami.

Začnite tipkati, kar iščete

IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI

Z izvedenimi finančnimi instrumenti se podjetja lahko zaščitite pred valutnimi in obrestnimi tveganji.
PONASTAVI IN PRIKAŽI VSE PONASTAVI IN PRIKAŽI VSE
ZAVAROVANJE PRED VALUTNIM TVEGANJEM
ZAVAROVANJE PRED VALUTNIM TVEGANJEM
V kolikor posle sklepate s tujino, ste izpostavljeni valutnemu tveganju. Valutno tveganje predstavlja potencialno izgubo zaradi spremembe tečaja valut, čemur ste izpostavljeni vsi, ki poslujete s tujino. Sprememba tečaja vpliva na denarni tok že sklenjenih poslov kot tudi na denarni tok, ki bo posledica prihodnjih poslov. Za zaščito valutne izpostavljenosti lahko izberete izvedeni finančni instrumenti, s katerimi že danes obvladujete bodoče prihodke in odhodke ter poslovni izid vašega podjetja.
ZAVAROVANJE PRED OBRESTNIM TVEGANJEM
ZAVAROVANJE PRED OBRESTNIM TVEGANJEM
Nestanovitnost obrestnih mer močno vpliva na stroške financiranja vašega podjetja. Za zaščito pred morebitnimi višjimi obrestnimi merami je na voljo več instrumentov