Nova KBM
 

Izvedeni finančni instrumenti | NKBM

Izvedeni finančni instrumenti so namenjeni vsem podjetjem, ki ste močno vpeti v mednarodno poslovanje in poslujete z različnimi valutami.

IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI

Z izvedenimi finančnimi instrumenti se podjetja lahko zaščitite pred valutnimi in obrestnimi tveganji.
PONASTAVI IN PRIKAŽI VSE PONASTAVI IN PRIKAŽI VSE
ZAVAROVANJE PRED VALUTNIM TVEGANJEM
ZAVAROVANJE PRED VALUTNIM TVEGANJEM
V kolikor svoje posle sklepate s tujino, ste izpostavljeni valutnemu tveganju. Valutno tveganje predstavlja potencialno izgubo zaradi spremembe tečajnih valut. Za zaščito valutne izpostavljenosti lahko izbirate med različnimi finančnimi instrumenti, s katerimi lahko že danes obvladujete bodoče prihodke in posledično poslovni izid vašega podjetja.
ZAVAROVANJE PRED OBRESTNIM TVEGANJEM
ZAVAROVANJE PRED OBRESTNIM TVEGANJEM
Nestanovitnost obrestnih mer močno vpliva na stroške financiranja vašega podjetja. Za zaščito pred morebitnimi višjimi obrestnimi merami je na voljo več instrumentov