Nova KBM

Vzajemni skladi | NKBM

Naložbe v vzajemne sklade omogoča doseganje potencialno višjih donosov kot pri običajnih varčevalnih produktih. V Novi KBM lahko pristopite k široki paleti skladov KBM Infond, Raiffeisen Capital Management in BNP Paribas.

Začnite tipkati, kar iščete

VZAJEMNI SKLADI

Naložbe v vzajemne sklade omogočajo doseganje potencialno višjih donosov kot pri običajnih varčevalnih produktih. V Novi KBM lahko pristopite k široki paleti skladov Sava Infond, Triglav Skladi, Raiffeisen Capital Management in BNP Paribas.

ZANIMA ME
Nova KBM
Spremljajte
 

Dnevno spremljajte vrednost enot premoženja skladov:


TEČAJNICE VZAJEMNIH SKLADOV

 
 
Nova KBM
Posebna ponudba


Do 31. 10. 2023 izkoristite 50 % nižje vstopne stroške 
oz. distribucijsko provizijo za enkratna vplačila v vzajemne sklade SAVA Infond, 
Raiffeisen Capital Management (RCM) in Triglav Skladi.*


* Akcija ne vključuje vplačil prek direktnih obremenitev in v primeru vplačila v paket Duet.

 

Nova KBM 

Kaj je vzajemni sklad?

 
Vzajemni sklad predstavlja sredstva vlagateljev, ki jih v družbi za upravljanje (DZU) skrbno naložijo v različne vrednostne papirje.
 • delnice, 
 • obveznice in 
 • druge finančne instrumente 
 • iz različnih svetovnih regij in gospodarskih panog.

V pravilih upravljanja vzajemnega sklada je opredeljena naložbena politika sklada, ki določa kateri vrednostni papirji in v kakšnih deležih lahko sestavljajo portfelj sklada.
 

Nova KBM 

Kako vlagati?


Sredstva v vzajemni sklad vlagate tako, da kupujete enote premoženja sklada.   Vrednost enote premoženja (VEP) se dnevno spreminja. 
 


Dnevno spremljajte vrednost enot premoženja skladov na naši novi spletni strani:

TEČAJNICE VZAJEMNIH SKLADOV


 
 

Nova KBM 

Donosnost izplačila

 
 
Vzajemni skladi niso bančna storitev in ne zagotavljajo zajamčene donosnosti. Gibanje VEP  je v veliki meri odvisno od stanja na trgu vrednostnih papirjev.  

Naložba v vzajemne sklade ne predstavlja vezave sredstev, kot je to značilno pri bančnih depozitih zato lahko kadarkoli zahtevate izplačilo vseh ali dela sredstev.


 
 

Nova KBM 

Kako prenesti sredstva med skladi?

 
Prenosi sredstev med vzajemnimi skladi: 
 • krovnega sklada INFOND so brezplačni in brez takojšnje obdavčitve. Kapitalski donosi so obdavčeni šele ob izplačilu sredstev iz posameznega sklada na račun vlagatelja.
 • RCM in BNP so stroškovno zelo ugodni.
 • krovnega sklada TRIGLAV SKLADI so brezplačni in brez takojšnje obdavčitve. Kapitalski donosi so obdavčeni šele ob izplačilu sredstev iz posameznega sklada na račun vlagatelja.
 

Kako do vzajemnih skladov?

Nova KBM


Če predhodno potrebujete nasvet strokovnjaka se naročite na svetovanje in pomagali vam bomo poiskati za vas najboljšo rešitev.


 

Lahko pa nas obiščete tudi v najbližji poslovalnici ali poštni enoti*. (*Pogodbene pošte so izvzete.)

Nova KBM
 
SPLOŠNE INFORMACIJE
Za varčevanje oziroma naložbe sredstev v vzajemne sklade lahko uporabljate različne načine vplačil:
 • posamičnima oz. enkratna vplačila,
 • mesečna vplačila  (možnost sklenitve trajnika/direktne obremenitve),
 • kombinacijo obeh možnosti (večji znesek vplačate enkratno, sklenete pa tudi mesečni trajnik/direktno obremenitev).
 
Ob vplačilu s plačilnim nalogom v Infondove vzajemne sklade v poslovalnicah Nove KBM ne zaračunavamo nadomestila
KAJ POTREBUJETE?
 • izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od treh mesecev,
 • davčno številko pravne osebe,
 • številko poslovnega računa,
 • osebni dokument zakonitega zastopnika,
 • davčno številko zakonitega zastopnika,
 • obrazec s podatki o fizičnih osebah, ki imajo najmanj 25% upravljalskih pravic v pravni osebi,
 • LEI (Legal Entity Identifier) kodo.
Za podrobnejše informacije pri ureditvi pogodbene dokumentacije Pravnih oseb smo Vam na voljo v Oddelku investicijskega bančništva in skrbniških storitev.
OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Pri vlaganju v vzajemne sklade Nova KBM d.d. nastopa kot posrednik. Naložba v vzajemni sklad ni enaka bančnemu depozitu in ni vključena v sistem zajamčenih vlog. Pri nakupu enot premoženja vzajemnega sklada investitor prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji dobil manj, kot je vanje investiral.
OPOZORILO VLAGATELJEM
Infond vzajemne sklade upravlja družba Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o., vzajemne sklade Raiffeisen Capital Management (v nadaljevanju: RCM) upravlja družba Raiffeisen Kapitalanlage - Gesellschaft m.b.H., sklade BNP Paribas upravlja družba BNP Paribas Investment Partners, sklade Allianz Global Investors Fund upravlja družba Allianz Global Investors Luxembourg S.A., sklade Deka Investmentfunds upravlja družba Deka International S.A., Luxembourg. Triglav sklade upravlja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.

Trženje, distribucijo in vplačila Infond in Triglav skladov ter skladov RCM in BNP Paribas v Sloveniji opravlja Nova KBM, d.d.

Vzajemni skladi niso bančna storitev in ne prinašajo zajamčene in garantirane donosnosti. Naložbe v vzajemne sklade niso zajete v sistem jamstva za vloge.

Podatki na tej spletni strani niso ponudba niti priporočilo za nakup ali prodajo, niti investicijska analiza in ne predstavljajo storitev investicijskega svetovanja, temveč so samo informativne narave.

Za RCM in BNP sklade so Prospekt z vključenimi pravili upravljanja posameznih skladov oz. Prodajni prospekti, Ključni podatki za vlagatelje, Letna in Polletna poročila brezplačno dostopni na spletni strani Nove KBM v poglavju Vzajemni skladi, na sedežu ter v vseh poslovalnicah Nove KBM, d.d. Dokumenti  Infond skladov  ter Triglav skladov so objavljeni tudi na spletnih straneh posamezne družbe za upravljanje.

Zaradi nihanj tečajev vrednostnih papirjev in valut je mogoče, da vlagatelj v obdobju investiranja ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v vzajemni sklad.

Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vzajemnih skladov RCM in BNP Paribas so dnevno objavljeni v časopisu Časnik Večer, podatki pa so dostopni tudi na spletni strani Nove KBM (vključno s podatki za ostale sklade, ki jih banka trži).

Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov.

Vstopne provizije oz. distribucijska provizija se pri posameznih skladih gibljejo v večini med 0 in 3 odstotki vplačanega zneska. Izstopne provizije ni, upravljavske provizije posameznih skladov so razvidne na tečajnici vzajemnih skladov na spletni strani Nove KBM.

Za pridobitev informacij o primernosti posamezne naložbe in točnih podatkov glede naložbe v vzajemni sklad naj se vlagatelj oz. potencialni vlagatelj obrne na bančnega uslužbenca v poslovalnici Nove KBM d.d. ali na vpisno mesto.

Družbi Allianz Global Investors Luxembourg S.A. ter Deka International S.A., Luxembourg sta se odločili za deregistracijo vseh svojih vzajemnih skladov v Sloveniji.