Nova KBM
 

Vzajemni skladi-kopija1 | NKBM

Naložbe v vzajemne sklade omogoča doseganje potencialno višjih donosov kot pri običajnih varčevalnih produktih. V Novi KBM lahko pristopite k široki paleti skladov KBM Infond, Raiffeisen Capital Management in BNP Paribas.

VZAJEMNI SKLADI

Naložbe v vzajemne sklade omogočajo doseganje potencialno višjih donosov kot pri običajnih varčevalnih produktih. V Novi KBM lahko pristopite k široki paleti skladov KBM Infond, Raiffeisen Capital Management in BNP Paribas.

ZANIMA ME

 


BREZ VSTOPNIH STROŠKOV

 
Varčujte v Infondovih skladih, za katere boste do konca marca 2018 oproščeni plačila vstopnih stroškov.
 


RAZPRŠENOST

 
V vsakem vzajemnem skladu je približno več deset različnih vrednostnih papirjev, delnic, obveznic in drugih finančnih instrumentov, s čimer se zmanjšuje naložbeno tveganje.
 

 


PREGLEDNOST

 
Dnevno lahko spremljate vrednost enot premoženja vaših skladov in vaših sredstev. 
 
Sredstva v skladih upravljajo izkušeni upravljavci, ki skrbijo za ustrezno razpršitev v vrednostne papirje iz različnih svetovnih regij in gospodarskih panog.
 

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

 
  Vzajemni sklad predstavlja sredstva vlagateljev, ki jih v družbi za upravljanje (DZU) skrbno naložijo v različne vrednostne papirje, npr. delnice, obveznice in druge finančne instrumente iz različnih svetovnih regij in gospodarskih panog.
 
  Vzajemni sklad ima v pravilih upravljanja vzajemnega sklada opredeljeno naložbeno politiko sklada, ki določa kakšni vrednostni papirji in v kakšnih deležih lahko sestavljajo portfelj sklada – največkrat že ime sklada pove, na katero področje oz. regijo sklad nalaga sredstva.
 
  Sredstva v vzajemni sklad vlagate tako, da kupujete enote premoženja sklada.
 
  Vrednost enote premoženja vzajemnega sklada se dnevno spreminja. Vsak delovni dan se glede na vrednost vrednostnih papirjev v portfelju sklada izračuna čista vrednost sklada (ČVS). ČVS se deli s številom izdanih enot premoženja in tako se dobi vrednost enote premoženja (VEP). Vrednosti enot premoženja skladov so objavljene:
  • KBM Infond dnevno v vseh slovenskih dnevnikih, na finančnih spletnih portalih in na tej povezavi;
  • Raiffeisen Capital Management na tej povezavi;
  • BNP na tej povezavi.
 
  Prenosi sredstev med podskladi istega krovnega sklada so stroškovno zelo ugodni ali celo brezplačni in brez takojšnje obdavčitve. Kapitalski donosi so obdavčeni šele ob izplačilu sredstev iz posameznega krovnega sklada na račun vlagatelja.
 
  Vzajemni skladi niso bančna storitev in ne prinašajo zajamčene donosnosti. Gibanje vrednosti točke posameznega vzajemnega sklada je v veliki meri odvisno od stanja na trgu vrednostnih papirjev.
 
  Naložba v vzajemne sklade ne predstavlja vezave sredstev, kot je to značilno pri bančnih depozitih zato lahko kadarkoli zahtevate izplačilo vseh ali dela sredstev.
 

KAKO DO VZAJEMNIH SKLADOV?


Pišite nam in kontaktirali vas bodo naši sodelavci.


 

Lahko pa nas obiščete tudi v najbližji poslovalnici ali poštni enoti*. (*Pogodbene pošte so izvzete.)

 
SPLOŠNE INFORMACIJE
Za varčevanje oziroma naložbe sredstev v vzajemne sklade lahko uporabljate različne načine vplačil:
  • posamičnima oz. enkratna vplačila,
  • mesečna vplačila  (možnost sklenitve trajnika/direktne obremenitve),
  • kombinacijo obeh možnosti (večji znesek vplačate enkratno, sklenete pa tudi mesečni trajnik/direktno obremenitev).
 
Ob vplačilu s plačilnim nalogom v Infondove vzajemne sklade v poslovalnicah Nove KBM ne zaračunavamo nadomestila
KAJ POTREBUJETE?
Pri vlaganju v vzajemne sklade Nova KBM d.d. nastopa kot posrednik. Naložba v vzajemni sklad ni enaka bančnemu depozitu in ni vključena v sistem zajamčenih vlog. Pri nakupu enot premoženja vzajemnega sklada investitor prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji dobil manj, kot je vanje investiral.
OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Pri vlaganju v vzajemne sklade Nova KBM d.d. nastopa kot posrednik. Naložba v vzajemni sklad ni enaka bančnemu depozitu in ni vključena v sistem zajamčenih vlog. Pri nakupu enot premoženja vzajemnega sklada investitor prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji dobil manj, kot je vanje investiral.

Nova KBM

Premium bančništvo

S POSLUHOM ZA VEČ


Premium bančništvo je prilagojeno finančnim potrebam naših zahtevnejših strank. V paketu vrhunske kakovosti smo združili naše najboljše storitve, ki zagotavljajo udobno, varno in enostavno vsakodnevno finančno poslovanje.


VEČ O TEM