Nova KBM

Vzajemni skladi | NKBM

Naložbe v vzajemne sklade omogoča doseganje potencialno višjih donosov kot pri običajnih varčevalnih produktih. V Novi KBM lahko pristopite k široki paleti skladov KBM Infond, Raiffeisen Capital Management in BNP Paribas.

Začnite tipkati, kar iščete

VZAJEMNI SKLADI

Naložbe v vzajemne sklade omogočajo doseganje potencialno višjih donosov kot pri običajnih varčevalnih produktih. V Novi KBM lahko pristopite k široki paleti skladov Sava Infond, Raiffeisen Capital Management in BNP Paribas.

ZANIMA ME
Nova KBM
Spremljajte
 

Dnevno spremljajte vrednost enot premoženja skladov:


TEČAJNICE VZAJEMNIH SKLADOV


 
 
Nova KBM
½ vstopnih stroškov


Posebna ponudba za vplačila v vzajemne sklade *

V času od 01. 03. 2023 do 31.03. 2023 veljajo 50 % nižji vstopni stroški oz. distribucijska provizija za vsa enkratna vplačila* v vzajemne sklade SAVA Infond, Raiffeisen Capital Management (RCM) in Triglav Skladi.


* Akcija ne vključuje vplačil prek direktnih obremenitev in v primeru vplačila v paket Duet.

 
Nova KBM
Pomembno obvestiloZaradi začasne zaustavitve trgovanja na Moskovski borzi vrednostnih papirjev od dne 1. 3. 2022 do preklica niso možna vplačila v sklada Raiffeisen-Russland-Aktien in Raiffeisen-Osteuropa-Aktien. Prav tako do preklica ni možna prodaja točk omenjenih skladov. 

 

Nova KBM 

Kaj je vzajemni sklad?

 
Vzajemni sklad predstavlja sredstva vlagateljev, ki jih v družbi za upravljanje (DZU) skrbno naložijo v različne vrednostne papirje.
 • delnice, 
 • obveznice in 
 • druge finančne instrumente 
 • iz različnih svetovnih regij in gospodarskih panog.

V pravilih upravljanja vzajemnega sklada je opredeljena naložbena politika sklada, ki določa kateri vrednostni papirji in v kakšnih deležih lahko sestavljajo portfelj sklada.
 

Nova KBM 

Kako vlagati?


Sredstva v vzajemni sklad vlagate tako, da kupujete enote premoženja sklada.   Vrednost enote premoženja (VEP) se dnevno spreminja. 
 


Dnevno spremljajte vrednost enot premoženja skladov na naši novi spletni strani:

TEČAJNICE VZAJEMNIH SKLADOV


 
 

Nova KBM 

Donosnost izplačila

 
 
Vzajemni skladi niso bančna storitev in ne zagotavljajo zajamčene donosnosti. Gibanje VEP  je v veliki meri odvisno od stanja na trgu vrednostnih papirjev.  

Naložba v vzajemne sklade ne predstavlja vezave sredstev, kot je to značilno pri bančnih depozitih zato lahko kadarkoli zahtevate izplačilo vseh ali dela sredstev.


 
 

Nova KBM 

Kako prenesti sredstva med skladi?

 
Prenosi sredstev med vzajemnimi skladi: 
 • krovnega sklada INFOND so brezplačni in brez takojšnje obdavčitve. Kapitalski donosi so obdavčeni šele ob izplačilu sredstev iz posameznega sklada na račun vlagatelja.
 • RCM in BNP so stroškovno zelo ugodni.
 • krovnega sklada TRIGLAV SKLADI so brezplačni in brez takojšnje obdavčitve. Kapitalski donosi so obdavčeni šele ob izplačilu sredstev iz posameznega sklada na račun vlagatelja.
 

Kako do vzajemnih skladov?

Nova KBM


Če predhodno potrebujete nasvet strokovnjaka se naročite na svetovanje in pomagali vam bomo poiskati za vas najboljšo rešitev.


 

Lahko pa nas obiščete tudi v najbližji poslovalnici ali poštni enoti*. (*Pogodbene pošte so izvzete.)

Nova KBM
 
SPLOŠNE INFORMACIJE
Za varčevanje oziroma naložbe sredstev v vzajemne sklade lahko uporabljate različne načine vplačil:
 • posamičnima oz. enkratna vplačila,
 • mesečna vplačila  (možnost sklenitve trajnika/direktne obremenitve),
 • kombinacijo obeh možnosti (večji znesek vplačate enkratno, sklenete pa tudi mesečni trajnik/direktno obremenitev).
 
Ob vplačilu s plačilnim nalogom v Infondove vzajemne sklade v poslovalnicah Nove KBM ne zaračunavamo nadomestila
KAJ POTREBUJETE?
 • izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od treh mesecev,
 • davčno številko pravne osebe,
 • številko poslovnega računa,
 • osebni dokument zakonitega zastopnika,
 • davčno številko zakonitega zastopnika,
 • obrazec s podatki o fizičnih osebah, ki imajo najmanj 25% upravljalskih pravic v pravni osebi,
 • LEI (Legal Entity Identifier) kodo.
Za podrobnejše informacije pri ureditvi pogodbene dokumentacije Pravnih oseb smo Vam na voljo v Oddelku investicijskega bančništva in skrbniških storitev.
OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Pri vlaganju v vzajemne sklade Nova KBM d.d. nastopa kot posrednik. Naložba v vzajemni sklad ni enaka bančnemu depozitu in ni vključena v sistem zajamčenih vlog. Pri nakupu enot premoženja vzajemnega sklada investitor prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji dobil manj, kot je vanje investiral.