Nova KBM

Poslovna SEPA - Direktna bremenitev in trajni nalog | NKBM

Nova KBM omogoča izvajanje SEPA direktnih obremenitev.

Začnite tipkati, kar iščete

SEPA - DIREKTNA BREMENITEV IN TRAJNI NALOG

SEPA Direktna obremenitev (SDD) je plačilna storitev, ki se izvaja po pravilih delovanja ene izmed shem SDD, med udeleženci s plačilnimi računi pri ponudnikih plačilnih storitev, ki so pristopili k ustrezni shemi za SEPA direktno obremenitev.
Nova KBM
JASNO OPREDELJENA PRAVILA


SEPA direktna obremenitev je plačilna storitev, ki se izvaja po pravilih delovanja ene izmed shem, med udeleženci, ki imajo plačilne račune pri ponudnikih plačilnih storitev, ki so pristopili k ustrezni shemi za SEPA direktno obremenitev. Osnovno in B2B shemo za SEPA direktno obremenitev opredeljujejo Pravila  delovanja osnovne sheme SEPA za direkne obremenitve in Pravila delovanja B2B sheme SEPA za direktne obrmenitve.
 
Sepa direktne obremenitve
Prejemnik plačila z banko, pri kateri ima odprt transakcijski račun, sklene pogodbeno razmerje za izvajanje SEPA direktnih obremenitev. Sestavni del pogodbe so Splošni pogoji poslovanja s SEPA direktno obremenitvijo za prejemnike plačil.

 Nova KBM izvaja SEPA direktne obremenitve v skladu z urnikom banke za potrošnike, zasebnike in podjetnike oziroma v skladu z urnikom za pravne osebe. 

Izmenjava podatkov med prejemnikom plačila in Novo KBM poteka v skladu s Priročnikom za uporabo standarda UNIFI (ISO 20022 iz točke 4.1.1).
Dokumenti