Nova KBM
 

Kratkoročni kredit | NKBM

Za zasebnike in podjetja, ki potrebujete finančna sredstva za financiranje tekočega poslovanja.

KRATKOROČNI KREDIT

Za financiranje tekočega poslovanja vam ponujamo različne vrste kratkoročnega kreditiranja.

ZANIMA ME

Nova KBM

Kredit lahko črpate v enkratnem ali v več zneskih.
 

Nova KBM

Glavnico odplačujete po dogovoru, obresti pa mesečno.
 

Nova KBM

Nenamenska ali namenska poraba sredstev.
 

ZNAČILNOSTI

 
Nova KBM Odplačilna doba: do 30 dni, do 180 dni ali do 360 dni.
 
Nova KBM Kredit lahko črpate v enkratnem ali večkratnih zneskih.
 
Nova KBM Obrestna mera in stroški odobritve so odvisni od bonitete podjetja oziroma zasebnika, ročnosti kredita, kvalitete zavarovanja in poslovnega sodelovanja z našo banko.
 
Nova KBM Nenamenska ali namenska poraba sredstev (odvisno od vrste kratkoročnega kredita).
 
Nova KBM
Osnovni instrument za zavarovanje kredita so podpisane bianco menice z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menic. Kot dopolnilne instrumente zavarovanja lahko predlagate:
  • zastavo nepremičnega ali premičnega premoženja,
  • zastavo vrednostnih papirjev,
  • zastavo depozitov,
  • zastavo terjatev,
  • zastavo polic življenjskega zavarovanja,
  • poroštvo fizičnih in/ali pravnih oseb,
  • druge oblike zavarovanja v skladu z dogovorom.
 

VRSTE KREDITOV

 
Nova KBM
krediti za financiranje obratnih sredstev,
 
Nova KBM
krediti za zaloge,
 
Nova KBM
krediti za terjatve,
 
Nova KBM
dovoljena prekoračitev stanja na poslovnem računu - kontokorentni  krediti,
 
Nova KBM
krediti za zagotavljanje kritja, ki je potrebno za otvoritev akreditivov,
 
Nova KBM
krediti tujemu kupcu (buyers krediti), ki so namenjeni za          pospeševanje vašega izvoza blaga in storitev, premostitveni krediti.


 
 

KAKO DO KRATKOROČNEGA KREDITA?

Nova KBM

POSVETUJTE SE Z NAMI


Potrebujete več informacij?
Kontaktirajte naše skrbnike, ki vam bodo z veseljem pomagali pri vaši končni odločitvi.


 
 
Nova KBM

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE


Smo vas prepričali z našo ponudbo?
Pošljite nam vaše povpraševanje.
ZANIMA ME