Nova KBM
 

Kratkoročni kredit | NKBM

Za zasebnike in podjetja, ki potrebujete finančna sredstva za financiranje tekočega poslovanja.

KRATKOROČNI KREDIT

Za financiranje tekočega poslovanja vam ponujamo različne vrste kratkoročnega kreditiranja.

ZANIMA ME

 

 

Kredit lahko črpate v enkratnem ali v več zneskih.
 

 

 

Glavnico odplačujete po dogovoru, obresti pa mesečno
 

 

 

Nenamenska ali namenska poraba sredstev.
 

ZNAČILNOSTI

 
  Odplačilna doba: do 30 dni, do 180 dni ali do 360 dni.
 
  Kredit lahko črpate v enkratnem ali večkratnih zneskih.
 
  Obrestna mera in stroški odobritve so odvisni od bonitete podjetja oziroma zasebnika, ročnosti kredita, kvalitete zavarovanja in poslovnega sodelovanja z našo banko.
 
  Nenamenska ali namenska poraba sredstev (odvisno od vrste kratkoročnega kredita).
 
  Osnovni instrument za zavarovanje kredita so podpisane bianco menice z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menic. Kot dopolnilne instrumente zavarovanja lahko predlagate:
  • zastavo nepremičnega ali premičnega premoženja,
  • zastavo vrednostnih papirjev,
  • zastavo depozitov,
  • zastavo terjatev,
  • zastavo polic življenjskega zavarovanja,
  • poroštvo fizičnih in/ali pravnih oseb,
  • druge oblike zavarovanja v skladu z dogovorom.
 

VRSTE KREDITOV

 
  krediti za financiranje obratnih sredstev,
 
  krediti za zaloge,
 
  krediti za terjatve,
 
  dovoljena prekoračitev stanja na poslovnem računu - kontokorentni krediti,
 
  krediti za zagotavljanje kritja, ki je potrebno za otvoritev akreditivov,
 
  krediti tujemu kupcu (buyers krediti), ki so namenjeni za pospeševanje vašega izvoza blaga in storitev, premostitveni krediti.
 

KAKO DO KRATKOROČNEGA KREDITA?

 

POSVETUJTE SE Z NAMI


Potrebujete več informacij?
Kontaktirajte naše skrbnike, ki vam bodo z veseljem pomagajo pri vaši končni odločitvi.


 
 
 

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE


Smo vas prepričali z našo ponudbo?
Pošljite nam vaše povpraševanje.
ZANIMA ME
 
 
 

KLJUČ DO USPEHA

 
Prava informacija ob pravem času - Podjetniški center Nove KBM ponuja svojim strankam brezplačno poslovno svetovanje, svetovanje o subvencijah Evropske unije in uporabi poslovnih orodij.

PODJETNIŠKI CENTER