Nova KBM

Kratkoročni kredit | NKBM

Za zasebnike in podjetja, ki potrebujete finančna sredstva za financiranje tekočega poslovanja.

Začnite tipkati, kar iščete

KRATKOROČNI KREDIT

Za financiranje tekočega poslovanja vam ponujamo različne vrste kratkoročnega kreditiranja.

ZANIMA ME

Nova KBM


Kredit lahko črpate v enkratnem ali v več zneskih.
 

Nova KBM


Glavnico odplačujete po dogovoru, obresti pa mesečno.
 

Nova KBM


Nenamenska ali namenska poraba sredstev.
 

Značilnosti

 
  Odplačilna doba: do 30 dni, do 180 dni ali do 360 dni.
 
  Kredit lahko črpate v enkratnem ali večkratnih zneskih.
 
  Obrestna mera in stroški odobritve so odvisni od bonitete podjetja oziroma zasebnika, ročnosti kredita, kvalitete zavarovanja in poslovnega sodelovanja z našo banko.
 
  Nenamenska ali namenska poraba sredstev (odvisno od vrste kratkoročnega kredita).
 
 
Osnovni instrument za zavarovanje kredita so podpisane bianco menice z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menic. Kot dopolnilne instrumente zavarovanja lahko predlagate:
  • zastavo nepremičnega ali premičnega premoženja,
  • zastavo vrednostnih papirjev,
  • zastavo depozitov,
  • zastavo terjatev,
  • zastavo polic življenjskega zavarovanja,
  • poroštvo fizičnih in/ali pravnih oseb,
  • druge oblike zavarovanja v skladu z dogovorom.
 

Vrste kreditov

 
 
krediti za financiranje obratnih sredstev,
 
 
krediti za zaloge,
 
 
krediti za terjatve,
 
 
dovoljena prekoračitev stanja na poslovnem računu - kontokorentni  krediti,
 
 
krediti za zagotavljanje kritja, ki je potrebno za otvoritev akreditivov,
 
 
krediti tujemu kupcu (buyers krediti), ki so namenjeni za          pospeševanje vašega izvoza blaga in storitev, premostitveni krediti.


 
 

KAKO DO KRATKOROČNEGA KREDITA?

Nova KBM

Posvetujte se z nami


Potrebujete več informacij?
Kontaktirajte naše skrbnike, ki vam bodo z veseljem pomagali pri vaši končni odločitvi.


 
 
Nova KBM

Pošljte povpraševanje


Smo vas prepričali z našo ponudbo?
Pošljite nam vaše povpraševanje.
ZANIMA ME