IZPOLNITE VLOGO IN JO ODDAJTE V POSLOVALNICI
 
 
Secured by thawte

Na voljo smo vsak delovnik od 7:00 do 20:00 


T: (02) 229 2760

E:

skype: NovaKBM.Bankanet


           
 
 
 
 
DomovPoslovanjePlačilne storitveUrniki opravljanja plačilnih storitev

Urnik opravljanja plačilnih storitev

 
 
 
Poslovanje
 
 
 
 
 
 
 
Vaše poslovno bančno okence, ki omogoča enostavno, hitro, varno in gospodarno poslovanje z banko.
 
 
 
Ker je varnost zmeraj na prvem mestu, uporabljamo v elektronskem bančništvu najsodobnejše oblike varnega poslovanja preko spleta.
 
 
 
 
 
 
 
 

Urnik opravljanja plačilnih storitev za pravne osebe, podjetnike in zasebnike

 
Da bo vaše plačilo pravočasno izvedeno, opravljajte plačilne storitve v skladu z urnikom opravljanja plačilnih storitev.
 
 
 
Urnik opravljanja domačih plačilnih transakcij za pravne osebe
 
 
 
 
VRSTA PLAČILA URA PREJEMA NAJKASNEJE DO IZVRŠITEV ZAGOTAVLJAMO
Bančno okence
Plačila v dobro računov pri Novi KBM 15:00* isti dan
Plačila v dobro računov pri drugih bankah v Republiki Sloveniji 15:00* isti dan
Polog gotovine na TRR 15:00* isti dan
Dvig gotovine s TRR 15:00* isti dan
Predložitev menice v unovčenje v poslovalnici, kjer je odprt račun meničnega dolžnika 14:30 na dan dospelosti oz. v naslednjih 2 delovnih dneh isti dan
Nujna plačila** 15:00 isti dan
Poslovni Bank@Net
Plačila v dobro računov pri Novi KBM 17:00 isti dan
Plačila v dobro računov pri drugih bankah v Republiki Sloveniji 15:30 isti dan
Množično SEPA plačilo 15:00 isti dan
Nujna plačila** 15:30 isti dan
SEPA direktne obremenitve **** preko spletne banke
- direktne obremenitve po osnovni shemi (CORE) 07:00 D***+ 1 dan
- po medpodjetniški shemi (B2B) 07:00 D***+ 1 dan
- preklic (pred izvršitvijo SDD) - D - 1 dan
E - RAČUNI preko spletne banke
E-računi (posredovanje e-računov ali e-povratnic do prejemnika) 15:30 isti dan (razen NED in praznikov)
 

Domače plačilne transakcije so plačilne transakcije znotraj Slovenije v katerikoli valuti držav članic. Država članica je država članica EU ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (EGP = EU + Islandija, Norveška in Liechtenstein).

Urnik velja ob delovnih dnevih od ponedeljka do petka, ne velja med prazniki in dela prostimi dnevi. 

* Zadnja ura prejema plačilnih nalogov je odvisna od poslovnega časa poslovalnice.

** Nujna plačila: le v primeru izrecne izbire, prednostna obravnava, s skrajšano valuto plačila, izvršitev v roku 30 minut. Prednostna obravnava za tuje valute po predhodnem dogovoru do 10.00 ure.

*** delovni dan PON, TOR, SRE, ČET, PET do katerega mora prejemnik plačila zagotoviti podatke za SEPA DB. Prejemnik plačila lahko podatke odda najhitreje 14 koledarskih dni pred predvidenim datumom obremenitve.

 
 
 
 
 
Urnik opravljanja čezmejnih in drugih plačilnih transakcij za pravne osebe
 
 
 
 
VRSTA PLAČILA URA PREJEMA NAJKASNEJE DO ***** IZVRŠITEV ZAGOTAVLJAMO***
Poslovni Bank@Net
Čezmejna in druga plačila 15:30 isti dan
Nujna plačila** 10:00 isti dan
SEPA plačila 15:00 isti dan
Množična SEPA plačila 15:00 isti dan
SEPA direktne obremenitve po osnovni shemi (CORE) 7:00 D***** + 1 dan
SEPA direktne obremenitve po medpodjetniški shemi (B2B) 7:00 D***** + 1 dan
SEPA direktne obremenitve - preklic (pred izvršitvijo SDD) 7:00 D - 1 dan
Bančno okence
Čezmejna in druga plačila 15:00* isti dan
Nujna plačila** 10:00 isti dan
SEPA plačila 15:00 isti dan
 

Čezmejne plačilne transakcije so plačilne transakcije med državami članicami v katerikoli valuti držav članic.

Druge plačilne transakcije so plačila znotraj Slovenije ali plačilne transakcije med državami članicami v katerikoli valuti tretjih držav ter plačilne transakcije s tretjo državo v katerikoli valuti. Država članica je država članica EU ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (EGP = EU + Islandija, Norveška in Liechtenstein).
 
* Zadnja ura prejema plačilnih nalogov je odvisna od poslovnega časa poslovalnice.

** Nujna plačila: le v primeru izrecne izbire, prednostna obravnava, s skrajšano valuto plačila, izvršitev v roku 30 minut, za tuje valute po predhodnem dogovoru do 10.00 ure. 

*** Izvršitev čezmejnih in drugih plačilnih transakcij na račune drugih bank (v tujini ali doma) pomeni čas izvršitve plačil v Novi KBM in ne pomeni časa izvršitve plačila v drugi banki na račun prejemnika. Nova KBM izvršuje SEPA plačila (prejeta do 15.00 ure), nujna plačila ter druge plačilne transakcije na račune domačih bank isti dan z valuto isti dan, ostala čezmejne in druge plačilne transakcije ter SEPA plačila prejeta po 15.00 uri isti dan z valuto 1 delovni dan.


**** delovni dan PON, TOR, SRE, ČET, PET do katerega mora prejemnik plačila zagotoviti podatke za SEPA DB. Prejemnik plačila lahko podatke odda najhitreje 14 koledarskih dni pred predvidenim datumom obremenitve.

 


*****Če je plačilo prejeto po skrajni uri prejema oz. če dan prejema ni delovni dan se šteje, da je banka prejela denarna sredstva za prejemnika plačila prvi naslednji delovni dan.

 
 
 
 
 
Urnik opravljanja domačih plačilnih transakcij za potrošnike, podjetnike in zasebnike
 
 
 
 
VRSTA PLAČILA URE PREJEMA NAJKASNEJE DO IZVRŠITEV ZAGOTAVLJAMO
Bank@Net/mBank@Net/Telebanka
Plačila v dobro računa potrošnika, zasebnika in podjetnika pri Novi KBM vsak dan, 24 ur na dan isti dan
Plačila v dobro računa pravne osebe pri Novi KBM in poravnalnega računa Nove KBM vsak delovni dan banke do 16:45 isti dan
Plačila v dobro računa pri drugih bankah v Republiki Sloveniji 15:00 isti dan
Nujna plačila** 15:00 isti dan
Množično SEPA plačilo **** 15:00 isti dan
SEPA direktne obremenitve **** preko spletne banke
- po osnovni shemi (CORE) 07:00 D***** + 1 dni
- po B2B shemi 07:00 D***** + 1 dan
- preklic (pred izvršitvijo SDD) - D -1
E - RAČUNI preko spletne banke
E-računi (posredovanje e-računov ali e-povratnic do prejemnika) 15:30 isti dan (razen NED in praznikov)
Bančno okence
Plačila v dobro računa potrošnika, zasebnika in podjetnika pri Novi KBM 16:45* isti dan
Plačila v dobro računa pravne osebe pri Novi KBM in poravnalnega računa Nove KBM 16:45* isti dan
Plačila v dobro računa pri drugih bankah v Republiki Sloveniji 15:00* isti dan
Nujna plačila** 15:00* isti dan
Polog gotovine v dobro računov potrošnikov, zasebnikov in podjetnikov v Novi KBM 17:00* isti dan
Polog gotovine v dobro računov pravnih oseb pri Novi KBM 16:45* isti dan
Dvig gotovine z računov pri banki 17:00* isti dan
Predložitev menice na unovčenje v poslovalnici, kjer je odprt račun meničnega dolžnika 14:30* na dan dospelosti oz. v naslednjih 2 delovnih dneh isti dan + 2 dni
 

Domače plačilne transakcije so plačilne transakcije znotraj Slovenije v katerikoli valuti držav članic EGP.

* Zadnja ura prejema plačilnih nalogov je odvisna od poslovnega časa poslovalnice.

** Nujna plačila. le v primeru izrecne izbire, prednostna obravnava, s skrajšano valuto plačila, izvršitev v roku 30 minut

**** Velja za podjetnike in zasebnike.

***** Bančni delovni dan PON, TOR, SRE, ČET, PET, do katerega mora prejemnik plačila zagotoviti podatke za SEPA DB. Prejemnik plačila lahko podatke odda najhitreje 14 koledarskih dni pred predvidenim datumom obremenitve.

 
 
 
 
 
Urnik opravljanja čezmejnih in drugih plačilnih transakcij za potrošnike, podjetnike in zasebnike
 
 
 
 
VRSTA PLAČILA URA PREJEMA NAJKASNEJE DO ***** IZVRŠITEV ZAGOTAVLJAMO ***
Bank@Net
Nujna plačila** 10:00 isti dan
Čezmejna in druga plačila 15:00 isti dan
Množična SEPA plačila (za zasebnike in podjetnike) 15:00 isti dan
SEPA plačila 15:00 isti dan
SEPA direktne obremenitve**** po osnovni shemi (CORE) 7:00 D***** + 1 dni
SEPA direktne obremenitve**** po B2B shemi 7:00 D***** + 1 dan
Preklic pred izvršitvijo SDD - D -1 dan
Bančno okence
Nujna plačila** 10:00 isti dan
Čezmejna in druga plačila 15:00* isti dan
 
Čezmejne plačilne transakcije so plačilne transakcije med državami članicami EGP v katerikoli valuti držav članic. 
Druge plačilne transakcije so plačilne transakcije znotraj Slovenije ali plačilne transakcije med državami članicami EGP v katerikoli valuti tretjih držav ter plačilne transakcije v tretjo državo v katerikoli valuti.
 
* Zadnja ura prejema plačilnih nalogov je odvisna od poslovnega časa poslovalnice.

** Nujna plačila:  le v primeru izrecne izbire, prednostna obravnava za tuje valute po predhodnem dogovoru do 10.00 ure. Plačila v valuti JPY, AUD  in RON ni možno izvesti kot NUJNO plačilo.

*** Izvršitev čezmejnih in drugih plačilnih transakcij na račune drugih bank (v tujini ali doma) pomeni čas izvršitve plačilnih transakcij  v Novi KBM in ne pomeni časa izvršitve plačilne transakcije v drugi banki na račun prejemnika. Nova KBM izvršuje SEPA plačila (prejeta do 15.00 ure), nujna plačila ter druge plačilne transakcije na račune domačih bank isti dan z valuto isti dan, ostale čezmejne in druge plačilne transakcije ter SEPA plačila prejeta po 15.00 uri isti dan z valuto 1 delovni dan.

*****Če je plačilo prejeto po skrajni uri prejema oz. če dan prejema ni delovni dan se šteje, da je banka prejela denarna sredstva za prejemnika plačila prvi naslednji delovni dan.

Plačnik lahko predloži zahtevo za prepoved izvršitve SDD (ugovor) en delovni dan pred datumom izvršitve. Za izvršitev SDD je potrebna zagotovitev denarnih sredstev do 9ure na dan izvršitve.

Zahtevo za povračilo sredstev lahko stranka odda najkasneje 8 tednov oziroma 13 mesecev po že izvršeni SDD (velja samo za osnovno CORE shemo).
 
 
 
 
 
DELNI CENIKI STORITEV
nadomestilo
 
Plačilni promet za podjetnike in zasebnike
 
 
 
Domači in regulirani čezmejni plačilni promet v EUR in SEK in druga SEPA plačila
ELEKTRONSKO IN B2B BANČNIŠTVO
Elektronski nalog (BN i n B2B)
 
-
plačilo na račune pri Novi KBM vključno s kompenzacijami
0,35 EUR
 
-
plačilo na račune pri drugi banki do vključno 50.000 EUR ali protivrednost v SEK
0,91 EUR
 
-
plačilo na račune pri drugi banki nad 50.000 EUR ali protivrednost v SEK
5,80 EUR
 
-
nujno plačilo
 
8,40 EUR EUR
 
Množična plačila SEPA
 
-
za zbirni nalog (paket)
6,50 EUR
 
-
posamični nalog
0,18 EUR
 
Papirni nalog
-
plačilo na račune pri Novi KBM vključno s kompenzacijami
1,90 EUR
 
-
plačilo na račune pri drugi banki do vključno 50.000 EUR ali protivrednost v SEK
2,70 EUR
 
-
plačilo na račune pri drugi banki nad 50.000 EUR ali protivrednost v SEK
7,70 EUR
 
-
nujno plačilo
 
10,50 EUR
 
*Teh tarifnih postavk se ne uporablja
-pri vplačilih v dobro računa za humanitarne namene (za seznam humanitarnih organizacij vprašajte v poslovalnici banke),
-pri vplačilih odvisnim in pridruženim družbam v skupini Nove KBM na transakcijske račune, odprte pri Novi KBM, pri vplačilih odvisni družbi KBM Infond d.o.o. na transakcijske račune, odprte pri NLB n pri vplačilih pridruženi družbi Moja naložba
-pri vplačilih v dobro poravnalnega računa Nove KBM
-pri vplačilih na svoj transakcijski račun potrošnika ter gotovinski polog na transakcijske račune drugega potrošnika, ki ima odprt račun pri Novi KBM
IZVAJANJE SEPA DIREKTNIH OBREMENITEV ZA PREJEMNIKA PLAČIL
a)
DIREKTNE OBREMENITVE
 
 
Podjetja – člani Zbirnega centra
 
-
direktne obremenitve (stanarine, komunala, vodarina, telefonija)
0,15 EUR
 
-
direktne obremenitve (obročno odplačevanje, zavarovanja)
 
0,30 EUR
 
Podjetja – nečlani Zbirnega centra*
 
-
direktne obremenitve (stanarine, komunala, vodarina, telefonija)
0,20 EUR
 
-
direktne obremenitve (obročno odplačevanje, zavarovanja)
 
0,35 EUR
 
Upoštevajo se uspešno izvršene DB
*če podjetje ne posreduje podatkov v zapisu 04ZC (če prinese podatke na ročnem seznamu), se nadomestilo poveča za 0,10 EUR.
č)
SEPA DIREKTNE OBREMENITVE
 
 
Posredovan nalog SEPA DB preko elektornske banke
 
-
za obremenitve računov pri Novi KBM
0,23 EUR
 
-
za obremenitve računov pri drugih bankah
 
0,30 EUR
 
-
za obremenitve računov pri Novi KBM in drugih bankah za plačilo komunalnih prispevkov, vodarin, elektrike, plinarn, ogrevanja, stanarin, naročnin, storitev upravljavcem stanovanjskih zgradb, vzdrževalnine domovom, varovanja
 
0,16 EUR
 
PLAČILA SEPA DIREKTNIH OBREMENITEV IN TRAJNIH NALOGOV
SEPA direktne obremenitve
 
-
izvršene direktne obremenitve SEPA
0,23 EUR
 
-
neizvršena direktna obremenitev SEPA
2,14 EUR
 
-
ažuriranje pooblastil za B2B shemo
 
5,35 EUR
 
-
ažuriranje prepovedi izvajanja SEPA direktne obremenitve po osnovni shemi
 
5,35 EUR
 
* mesečne obveznosti za stanovanje, komunala, …
Trajni nalog
 
-
Plačilo na račune potrošnikov, zasebnikov in podjetnikov (isti imetnik) pri Novi KBM
brez nadomestila
 
-
Plačilo na račune varčevanj in kreditov potrošnikov pri Novi KBM
brez nadomestila
 
Plačilo na račune kreditov zasebnikov in podjetnikov pri Novi KBM
0,22 EUR
 
Plačilo na račune pri Novi KBM
 
-
zasebnikov in podjetij (različni imetniki)
1,00 EUR
 
-
podjetij
 
1,00 EUR
 
Plačilo na račune pri drugi banki
1,35 EUR
 
*Teh tarifnih postavk se ne uporablja:
-pri vplačilih odvisnim in pridruženim družbam v skupini Nove KBM na transakcijske račune, odprte pri Novi KBM, pri vplačilih odvisni družbi KBM Infond d.o.o. na transakcijske račune, odprte pri NLB d.d. in pri vplačilih pridruženi družbi Moja naložba)
-pri vplačilih v dobro računa za humanitarne namene (za seznam humanitarnih organizacij vprašajte v poslovalnici banke)
OPRAVLJANJE PLAČIL PO POOBLASTILU
Opravljanje plačil po pooblastilu
0,22 EUR po nalogu
 
*npr. nepravilno, nepopolno izpolnjen nalog, brez IBAN-a prejemnika, NON STP...
Prilivi
Prilivi
 
-
do 50.000 EUR ali protivredost v SEK
brez nadomestila
 
-
nad 50.000 EUR ali protivredost v SEK
brez nadomestila
 
Priliv, ki ga prejme Nova KBM za komitente drugih slovenskih bank in ga po navodilih sprejetega plačilnega naloga prenese (v uporabo k
 
-
dokumentarni posli (izvozni akreditiv, inkaso, loro garancija); Nova KBM obravnava dokumentarni posel za upravičenaca, ki je komitent druge slovenske banke
 
0,05% od zneska priliva, najmanj 5,00 EUR, največ 85,00 EUR
 
Izreden obračun priliva - izplačilo priliva z že znano bodočo valuto
 
-
Izreden obračun priliva - izplačilo priliva z že znano bodočo valuto
 
0,25%, najmanj 15,00 EUR, največ 650,00 EUR
 
Ostala čezmejna plačila in druga plačila
ODLIVI
Ostala čezmejna in druga plačila
 
a)
Plačila na račune pri Novi KBM (razen za depozite - brezplačno)
 
 
-
elektronski nalog
0,35 EUR
 
-
papirni nalog
 
1,90 EUR
 
b)
Na račune pri drugih bankah
 
 
-
elektronski nalog (SHA)
0,09%, najmanj 10,00 EUR, največ 150,00 EUR
 
-
papirni nalog (SHA)
0,17 %, najmanj 20,00 EUR, največ 300,00 EUR
 
-
nujni nalog (SHA)
0,20 %, najmanj 20,00 EUR, največ 300,00 EUR
 
-
elektronski nalog (OUR)
0,09%, najmanj 10,00 EUR, največ 150,00 EUR + 17,00 EUR
 
-
papirni nalog (OUR)
0,17 %, najmanj 20,00 EUR, največ 300,00 EUR + 17,00 EUR
 
-
nujni nalog (OUR)
0,20%, najmanj 20,00 EUR, največ 300,00 EUR + 17,00 EUR
 
-
z opcijo BEN
 
nadomestilo plača prejemnik
 
PRILIVI
a)
Ostala čezmejna plačila in druga plačila
 
 
-
iz drugih bank
 
0,09%, najmanj 10,00 EUR, največ 150,00 EUR
 
-
plačila iz naslova poplačila obveznosti do Nove KBM z računov pri Novi KBM
 
brez nadomestila
 
-
plačila z računov Nove KBM
 
brez nadomestila
 
Kadar je nadomestilo večje od protivrednosti čezmejnega oz. drugega plačila, obračunamo nadomestilo največ v protivrednosti čezmejnega oz. drugega plačila.
c)
Priliv, ki ga prejme Nova KBM za komitente drugih slovenskih bank in ga po navodilih sprejetega plačilnega naloga prenese (v uporabo komitentu) na drugo slovensko banko
 
 
č1)
Druga plačila
 
 
-
za znesek do vključno 50.000 EUR oz. protivrednosti v drugi valuti
10,00 EUR
 
-
za znesek nad 50.000 EUR oz. protivrednosti v drugi valuti
 
20,00 EUR
 
č2)
dokumentarni posli (izvozni akreditiv, inkaso, loro garancija); Nova KBM obravnava dokumentarni posel za upravičenca, ki je komitent druge slovenske banke
 
0,05% od zneska priliva, min. 5,00 EUR, max. 85,00 EUR
 
č)
Izreden obračun priliva - izplačilo priliva z že znano bodočo valuto
 
 
Izreden obračun priliva - izplačilo priliva z že znano bodočo valuto
0,25 %, najmanj 15,00 EUR in največ 650,00 EUR + nadomestilo za priliv iz ostala čezmejna plačila in druga plačila
 
d)
Odkup deviz – asignacija
 
 
a)
na transakcijske račune pri banki
 
0,01 %, najmanj 15,00 EUR, največ 25 EUR oz. se obračuna kot plačilo v breme transakcijskega računa (papirni nalog), če gre za črpanje kredita, odobrenega pri nas
 
b)
na transakcijske račune pri drugi banki
 
25 EUR oz. se obračuna kot plačilo v breme transakcijskega računa (papirni nalog), če gre za črpanje kredita, odobrenega pri nas
 
Podjetja – člani Zbirnega centra
 
Trajni nalog
-
Plačilo na račune potrošnikov, zasebnikov in podjetnikov (isti imetnik) pri Novi KBM
brez nadomestila
 
-
Plačilo na račune varčevanj in kreditov potrošnikov pri Novi KBM
brez nadomestila
 
Plačilo na račune kreditov zasebnikov in podjetnikov pri Novi KBM
0,22 EUR
 
Plačilo na račune pri Novi KBM
 
-
zasebnikov in podjetij (različni imetniki)
1,00 EUR
 
-
Podjetij
1,00 EUR
 
Plačilo na račune pri drugi banki
1,35 EUR
 
Ta tarifna postavka se ne uporablja
-pri vplačilih odvisnim in pridruženim družbam v skupini Nove KBM na transakcijske račune, odprte pri Novi KBM, pri vplačilih odvisni družbi KBM Infond d.o.o. na transakcijske račune, odprte pri NLB n pri vplačilih pridruženi družbi Moja naložba – Kritni
-pri vplačilih v dobro računa za humanitarne namene (za seznam humanitarnih organizacij vprašajte v poslovalnici banke)
Druge storitve za opravljanje plačilnega prometa
REKLAMACIJE, DOPOLNITVE PLAČILNIH TRANSAKCIJ - PRILIVI/ODLIVI Z DRUGIMI BANKAMI*
Reklamacije v Republiki Sloveniji
dejanski stroški drugih slovenskih bank + 10,70 EUR
 
Reklamacije s tujino
dejanski stroški tujih bank + 21,40 EUR
 
* (npr. nepravilno, nepopolno izpolnjen nalog, brez IBAN-a prejemnika oziroma IBAN prejemnika napačen, brez BIC kode prejemnikove banke,...)
v primeru SEPA vračil in v primeru dogovora s prejemnikom, da se priliv ne preusmerja na drugo slovensko banko, se nadomestilo ne obračuna
Kadar je nadomestilo večje od protivrednosti čezmejnega plačila oz. drugega plačila obračunamo nadomestilo največ v protivrednosti čezmejnega plačila oz. drugega plačila.
Izdaja nostro čeka
-
Izdaja nostro čeka
 
0,10%, najmanj 10,00 EUR, največ 150,00 EUR
 
Vračilo kritja neunovčenega čeka, preklic čeka
-
Vračilo kritja neunovčenega čeka, preklic čeka
 
stroški tuje banke* + 10,00 EUR
 
*splošna določila, na začetku Tarife
SPREJEM MENICE NA UNOVČENJE
Sprejem menice na unovčenje
25 EUR
 
PISNO POTRDILO O IZVRŠITVI NAKAZILA
Pisno potrdilo o izvršitvi nakazila
2,10 EUR
 
Pisno potrdilo o izvršitvi nakazila v tujem jeziku
3,00 EUR
 
POŠILJANJE PO FAKSU
Pošiljanje po faksu
0,60 EUR
 
Pošiljanje po faksu v tujino
1,20 EUR
 
Plačilo stroškov po asignacijski pogodbi (čeki, activa)
PREDČASNA ODPOVED POGODBE O DEPONIRANJU SREDSTEV NA VPOGLED V DOMAČI VALUTI (v celoti)
Predčasna odpoved pogodbe o deponiranju sredstev na vpogled v domači valuti (v celoti)
20,86 EUR
 
KNJIŽENJE TRANSAKCIJ V DOBRO TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV (rezidenti in nerezidenti)
do 1.000 nalogov
0,13 EUR
 
od 1.001 do 10.000 nalogov
0,06 EUR
 
od 10.001 do 50.000 nalogov
0,03 EUR
 
nad 50.000 nalogov
0,02 EUR
 
URGENCA, POIZVEDNICA OZ. ZAHTEVEK NALOGODAJALCA ZA VRAČILO/STORNO ŽE IZVRŠENEGA NALOGA
Banke v Republiki Sloveniji
21,40 EUR
 
Banke v tujini
42,80 EUR
 
VRAČILO plačilnega naloga NA ZAHTEVO NALOGODAJALCA PRED IZVRŠITVIJO NALOGA ALI ZAVRNITEV NALOGA BREZ KRITJA PRED IZVRŠITVIJO NALOGA ALI ZARADI POMANJKLJIVIH PODATKOV
a)
elektronski nalog in B2B
 
5,40 EUR
 
b)
papirni nalog
 
10,70 EUR
 
c)
nalog na magnetnem mediju
 
7,50 EUR
 
ŠIFRIRANJE IN DEŠIFRIRANJE
Obravnava zahteve druge banke za šifriranje nalogov v tujino in izdelava šifre
 
Obravnava zahteve druge banke za šifriranje nalogov v tujino in izdelava šifre
12 EUR
 
Obravnava zahtevka druge banke za dešifiranje nalogov tujih bank in potrditev šifre
 
Obravnava zahtevka druge banke za dešifiranje nalogov tujih bank in potrditev šifre
12 EUR
 
KONVERZIJA VALUT
Konverzija valut
brez nadomestila (opravljamo po podjetniških tečajih)
 
Plačilo v humanitarne namene
Plačilo v humanitarne namene
brez nadomestila
 
Spremljava zastavljenih prilivov in stanj TRR, kadar jih komitent zastavi tretji osebi, banki
-
spremljava za posamezen TRR
110,00 EUR mesečno
 
-
obveščanje zastavnega upnika
11,00 EUR za posamezno obvestilo
 
OBVESTILA O ODLIVIH IN PRILIVIH
po pošti
1,50 EUR
 
po faksu
0,70 EUR
 
GOTOVINSKO POSLOVANJE
Menjava gotovine
a)
zamenjava bankovcev v kovance in obratno
 
 
-
standardno pakiranje v tulce/vrečke
0,10 EUR po tulcu/vrečki
 
-
veliko pakiranje 1000 istovrstnih kovancev v vreči
 
1,50 EUR po vreči
 
b)
zamenjava bankovcev v bankovce
 
0,25 % od zneska, najmanj 2 EUR, največ 150 EUR
 
Dvig gotovine na bančnem ali poštnem okencu
a)
kovanci
 
 
-
standardno pakiranje v tulce/vrečke
0,10 EUR po tulcu/vrečki
 
-
veliko pakiranje 1000 istovrstnih kovancev v vreči
 
1,50 EUR po vreči
 
b)
bankovci
 
do 5.000 EUR po 0,83 EUr po nalogu; nad 5.000 EUR 0,11%od zneska največ 150 EUR
 
Polog iztržka
a)
dnevno nočni trezor ali zaprti amanet na bančnem okencu – velja za polog bankovcev in kovancev
 
 
-
komitenti
0,26 % - 0,30 % od zneska

 
-
nekomitenti
 
0,33 % od zneska

 
b)
na bančnem ali poštnem okencu
 
 
b1)
bankovci
 
 
-
komitenti
0,31 % od zneska, najmanj 1,50 EUR
 
-
nekomitenti
 
0,33 % od zneska, najmanj 1,50 EUR
 
b2)
kovanci
 
 
-
komitenti
1,50 % od zneska, najmanj 2,00 EUR
 
-
nekomitenti
 
2,00 % od zneska, najmanj 2,00 EUR
 
c)
stroški izgubljene/poškodovane magnetne kartice/ključa
 
5 EUR
 
Stroški izgubljene/poškodovane magnetne kartice/ključa
d)
izdaja dodatne kartice DNT
 
5 EUR
 
Priprava večjega števila amanetov v okviru enega dviga
Priprava večjega števila amanetov v okviru enega dviga
8,35 EUR za en amanet
 
Prevzem gotovine pri zasebniku in podjetniku
a)
kovanci
 
 
-
dnevni odvoz
 
0,5 % - 1 % od zneska
 
b)
bankovci
 
 
-
dnevni odvoz
 
0,30% od zneska, 5,80 EUR po enkratnem odvozu, največ 3.000,00 EUR na odvoz
 
Pri dnevnem odvozu kovancev se lahko odda največ 20 kg kovancev. Za storitev dovoza/odvoza kovancev večje količine in prevzem bankovcev na prodajnem mestu se bo cena določala za vsak primer posebej. Cena se oblikuje po posvetu z oddelkom gotovinskega posl
TUJA GOTOVINA
Dvig na bančnem ali poštnem okencu
0,4%, najmanj 5,00 EUR
 
Polog na bančnem ali poštnem okencu
a)
odobritev računa pri Novi KBM (v tuji ali domači valuti)
 
1 %, najmanj 1,50 EUR, po referenčnem tečaju ECB za tujo valuto na dan obračuna
 
b)
odobritev računa v domači valuti pri drugi slovenski banki
 
1 %, najmanj 1,50 EUR, po referenčnem tečaju ECB za tujo valuto na dan obračuna + cena nakazila po Tarifi
 
c)
odobritev računa v tuji valuti pri drugi slovenski banki
 
1 %, najmanj 1,50 EUR, po referenčnem tečaju ECB za tujo valuto na dan obračuna + 5,01 EUR
 
Skrči
Plačilni promet za pravne osebe
 
 
 
DOMAČI IN REGULIRANI ČEZMENJI PLAČILNI PROMET V EUR IN SEK in druga SEPA plačila
ELEKTRONSKO IN B2B BANČNIŠTVO
Elektronski nalog (BN in B2B)
-
plačilo na račune pri Novi KBM vključno s kompenzacijami
0,35 EUR
 
-
plačilo na račune pri drugi banki do vključno 50.000 EUR ali protivrednost v SEK
0,91 EUR
 
-
plačilo na račune pri drugi banki nad 50.000 EUR ali protivrednost v SEK
5,80 EUR
 
-
nujno plačilo
8,40 EUR
 
Množična plačila SEPA
-
za zbirni nalog (paket)
6,50 EUR
 
-
posamični nalog
 
0,18 EUR
 
Papirni nalog
-
plačilo na račune pri Novi KBM
1,90 EUR
 
-
plačilo na račune pri drugi banki do vključno 50.000 EUR ali protivrednost v SEK
2,70 EUR
 
-
plačilo na račune pri drugi banki nad 50.000 EUR ali protivrednost v SEK
7,70 EUR
 
-
nujno plačilo
 
10,50 EUR
 
Nalog na podatkovnem mediju
-
plačilo na račune pri Novi KBM
0,75 EUR
 
-
plačilo na račune pri drugi banki do vključno 50.000 EUR ali protivrednost v SEK
1,23 EUR
 
-
plačilo na račune pri drugi banki nad 50.000 EUR ali protivrednost v SEK
5,90 EUR
 
-
nujno plačilo
9,00 EUR
 
Tarifnih postavk se za Elektronski nalog (BN in B2B), papirni nalog in nalog na podatkovnem mediju ne uporablja:
-pri vplačilih v dobro računa za humanitarne namene (za seznam humanitarnih organizacij vprašajte v poslovalnici banke),
-pri vplačilih odvisnim in pridruženim družbam v skupini Nove KBM na transakcijske račune, odprte pri Novi KBM, pri vplačilih odvisni družbi KBM Infond d.o.o. na transakcijske račune, odprte pri NLB,
- pri vplačilih pridruženi družbi Moja naložba – Kritni sklad PDPZ na transakcijske račune pri Banki Koper
- pri plačilih na depozite pri Novi KBM
IZVAJANJE SEPA DIREKTNIH OBREMENITEV
Prejemnik plačila
Posredovan nalog SEPA direktne obremenitve preko elektronske banke
 
-
za obremenitve računov pri Novi KBM
0,23 EUR
 
-
za obremenitve računov pri drugih bankah
 
0,30 EUR
 
-
za obremenitve računov pri Novi KBM in drugih bankah za plačilo komunalnih prispevkov, vodarin, elektrike, plinarn, ogrevanja, stanarin, naročnin, storitev upravljavcem stanovanjskih zgradb, vzdrževalnine domovom, varovanja
 
0,16 EUR
 
Plačnik
a)
izvršene direktne obremenitve SEPA
 
0,23 EUR
 
b)
obvestilo o neizvršenih direktnih obremenitvah SEPA
 
2,14 EUR
 
c)
ažuriranje soglasij za B2B shemo
 
5,35 EUR
 
-
ažuriranje prepovedi izvajanja SEPA direktne obremenitve po osnovni shemi
 
5,35 EUR
 
OPRAVLJANJE PLAČIL S TRAJNIM NALOGOM ALI PO POOBLASTILU
a)
v dobro poravnalnega računa Nove KBM za depozite
 
brez nadomesrila
 
b)
v dobro poravnalnega računa Nove KBM*
 
0,22 EUR
 
c)
na račune pri Novi KBM
 
1,00 EUR
 
č)
na račune pri drugi banki
 
1,35 EUR
 
* Tarifne postavke v dobro poravnalnega računa Nove KBM se ne uporabljajo za:
- poravnavo nadomestil banki, članarin in drugih stroškov po poslovnih karticah in Moneti
- transkacije s poslovnimi karticami in Moneto
PRILIVI
Prilivi
 
-
do vključno 50.000 EUR ali protivrednost SEK
brez nadomestila
 
-
nad 50.000 EUR ali protivrednost SEK
 
brez nadomestila
 
Priliv, ki ga prejme Nova KBM za komitente drugih slovenskih banke in ga po navodilih sprejetega plačilnega naloga prenese (v uporabo komitentu) na drugo slovensko banko
 
-
dokumentarni posli (izvozni akreditiv, inkaso, loro garancija); druga slovenska banka obravnava dokumentarni posel za upravičenca, ki je komitent druge slovenske banke
 
0,05 % od zneske priliva,
najmanj 5,00 EUR, največ 85,00 EUR
 
Izreden obračun priliva - izplačilo priliva z že znano bodočo valuto
 
-
Izreden obračun priliva - izplačilo priliva z že znano bodočo valuto
 
0,25 %, najmanj 15,00 EUR, največ 650,00 EUR
 
OSTALA ČEZMEJNA PLAČILA IN DRUGA PLAČILA
ODLIVI
Plačila na račune pri Novi KBM (razen za depozite brezplačno)
 
-
elektronski nalog
0,35 EUR
 
-
papirni nalog
 
1,90 EUR
 
Na račune pri drugih bankah
 
-
elektronski nalog (SHA)
0,09 %, najmanj 10,00 EUR, največ 150,00 EUR
 
-
papirni nalog (SHA)
0,17 %, najmanj 20,00 EUR, največ 300,00 EUR
 
-
nujni nalog (SHA)
0,20%, najmanj 20,00 EUR, največ 300,00 EUR
 
-
elektronski nalog (OUR)
0,09 %, najmanj 10,00 EUR, največ 150,00 EUR + 17 EUR
 
-
papirni nalog (OUR)
0,17%, najman 20,00 EUR, največ 300,00 EUR + 17 EUR
 
-
nujni nalog (OUR)
0,20%, najmanj 20,00 EUR, največ 300,00 + 17 EUR
 
-
z opcijo BEN
nadomestilo plača prejemnik
 
PRILIVI
Ostala čezmejna plačila in druga plačila
 
-
iz drugih bank
 
0,09% najmanj 10,00 EUR, največ 150,00 EUR
 
-
plačila iz naslova poplačila obveznosti do Nove KBM z računov pri Novi KBM
 
brez nadomestila
 
-
plačila z računov Nove KBM
 
brez nadomestila
 
Kadar je nadomestilo večje od protivrednosti čezmejnega oz. drugega plačila, obračunamo nadomestilo največ v protivrednosti čezmejnega oz. drugega plačila.
Priliv, ki ga prejme Nova KBM za komitente drugih slovenskih bank in ga po navodilih sprejetega plačilnega naloga prenese (v uporabo komitentu) na drugo slovensko banko
 
-
druga plačila za znesek do vključno 50.000 EUR oziroma protivrednosti v drugi valuti
10,00 EUR
 
-
druga plačila za znesek nad 50.000 EUR oziroma protivrednosti v drugi valuti
20,00 EUR
 
-
dokumentarni posli (izvozni akreditiv, inkaso, loro garancija); Nova KBM obravnava dokumentarni posel za upravičenca, ki je komitent druge slovenske banke
0,05% od zneska priliva, najmanj 5,00 EUR, največ 85,00 EUR
 
Izreden obračun priliva - izplačilo priliva z že znano bodočo valuto
Izreden obračun priliva - izplačilo priliva z že znano bodočo valuto
tarifa iz točke Ostala čezmejna plačila in druga plačila + 0,25 %, najmanj 15,00 EUR in največ 650,00 EUR
 
Odkup deviz – asignacija
a)
na transakcijske račune pri banki
 
0,01 %, najmanj 15,00 EUR, največ 25 EUR oz. se obračuna kot plačilo v breme transakcijskega računa (papirni nalog), če gre za črpanje kredita, odobrenega pri nas
 
b)
na transakcijske račune pri drugi banki
 
25 EUR oz. se obračuna kot plačilo v breme transakcijskega računa (papirni nalog), če gre za črpanje kredita, odobrenega pri nas
 
OPRAVLJANJE PLAČIL S TRAJNIM NALOGOM ALI PO POOBLASTILU
-
V dobro poravnalnega računa Nove KBM za depozite
brez nadomestila
 
-
V dobro poravnalnega računa Nove KBM*
0,22 EUR
 
-
na račune pri Novi KBM
1,00 EUR
 
-
na račune pri drugi banki
 
1,35 EUR
 
* Tarifne postavke v dobro poravnalnega računa Nove KBM se ne uporabljajo za:
- poravnavo nadomestil banki, članarin in drugih stroškov po poslovnih karticah in Moneti
- transkacije s poslovnimi karticami in Moneto
DRUGE STORITVE ZA OPRAVLJANJE PLAČILNEGA PROMETA
REKLAMACIJE, DOPOLNITVE PLAČILNIH TRANSAKCIJ - PRILIVI/ODLIVI
Reklamacije za plačine naloge znotraj Republike Slovenije
dejanski stroški drugih slovenskih bank + 10,70 EUR
 
Reklamacije za plačine naloge s tujino
dejanski stroški tujih bank + 21,40 EUR
 
(npr. nepravilno, nepopolno izpolnjen nalog, brez IBAN-a prejemnika oziroma IBAN prejemnika napačen, brez BIC kode prejemnikove banke,...)*, **
*v primeru SEPA vračil in v primeru dogovora s prejemnikom, da se priliv ne preusmerja na drugo slovensko banko, se nadomestilo ne obračuna.
**Kadar je nadomestilo večje od protivrednosti čezmejnega plačila oz. drugega plačila obračunamo nadomestilo največ v protivrednosti čezmejnega plačila oz. drugega plačila.
SPREJEM MENICE NA UNOVČENJE
Sprejem menice na unovčenje
25,00 EUR
 
PISNO POTRDILO O IZVRŠITVI NAKAZILA
Pisno potrdilo o izvršitvi nakazila
2,10 EUR
 
Pisno potrdilo o izvršitvi nakazila v tujem jeziku
3,00 EUR
 
POŠILJANJE PO FAKSU
Pošiljanje po faksu
0,60 EUR
 
Pošiljanje po faksu v tujino
1,20 EUR
 
PLAČILO STROŠKOV PO ASIGNACIJSKI POGODBI (čeki, ACTIVA)
Plačilo stroškov po asignacijski pogodbi (čeki, Activa)
12,00 EUR
 
UMIK NALOGOV IZ ČAKALNE VRSTE NA ŽELJO KOMITENTOV IN/ALI SPREMEMBA PRIORITETE PLAČILNEGA NALOGA
Umik nalogov iz čakalne vrste na željo komitentov (zaračuna se po presoji skrbnika oz. vodje organizacijske enote) in/ali sprememba prioritete plačilnega naloga
1,30 EUR po nalogu
 
KNJIŽENJE TRANSAKCIJ V DOBRO TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV (rezidenti in nerezidenti)
-
do 1.000 nalogov
0,13 EUR
 
-
od 1.001 do 10.000 nalogov
0,06 EUR
 
-
od 10.001 do 50.000 nalogov
0,03 EUR
 
-
nad 50.000 nalogov
0,02 EUR
 
URGENCA, POIZVEDNICA OZ. ZAHTEVEK NALOGODAJALCA ZA VRAČILO/STORNO ŽE IZVRŠENEGA NALOGA
-
Banke v Republiki Sloveniji
21,40 EUR
 
-
Banke v tujini
 
42,80 EUR
 
VRAČILO PLAČILNEGA NALOGA NA ZAHTEVO NALOGODAJALCA PRED IZVRŠITVIJO NALOGA ALI ZAVRNITEV NALOGA BREZ KRITJA PRED IZVRŠITVIJO NALOGA ALI ZARADI POMANJKLJIVIH PODATKOV
-
elektronski nalog in B2B
5,40 EUR
 
-
papirni nalog
10,70 EUR
 
-
nalog na podatkovnem mediju
 
7,50 EUR
 
obvestila o odlivih in prilivih
-
po pošti
1,50 EUR
 
-
po faksu
 
0,70 EUR
 
ŠIFRIRANJE IN DEŠIFRIRANJE
Obravnava zahteve druge banke za šifriranje nalogov v tujino in izdelava šifre
12,00 EUR
 
Obravnava zahtevka druge banke za dešifiranje nalogov tujih bank in potrditev šifre
12,00 EUR
 
KONVERZIJA VALUT
Konverzija valut
brez nadomestila (opravljamo po podjetniških tečajih)
 
Plačilo v humanitarne namene
Plačilo v humanitarne namene
brez nadomestila
 
SPREMLJAVA ZASTAVLJENIH PRILIVOV IN STANJ NA TRR, KADAR JIH KOMITENT ZASTAVI TRETJI OSEBI, BANKI
-
Spremljava za posamezen TRR
110,00 EUR mesečno
 
-
obveščanje zastavnega upnika
 
11,00 EUR za posamezno obvestilo
 
GOTOVINSKO POSLOVANJE
GOTOVINSKO POSLOVANJE V EUR
Dvig gotovine na bančnem ali poštnem okencu
 
a)
kovanci
 
 
a1)
standardno pakiranje v tulce/vrečke
 
0,10 EUR po tulcu/vrečki
 
b)
bankovci
 
 
b1)
elektronski nalog
 
brez nadomestila
 
b2)
papirni nalog
 
0,11% od zneska, najmanj 2,60 EUR in največ 150,00EUR
 
Polog iztržka
 
a)
dnevno nočni trezor ali zaprti amanet na bančnem okencu – velja za polog bankovcev in kovancev
 
 
a1)
komitenti
 
0,26 % - 0,30 % od zneska
 
a2)
nekomitenti
 
0,33 % od zneska
 
b)
Na bančnem ali poštnem okencu
 
 
b1)
polog bankovcev za komitente
 
0,31 % od zneska, najmanj 1,50 EUR
 
b2)
polog bankovcev za nekomitente
 
0,33 % od zneska, najmanj 1,50 EUR
 
b3)
polog kovancev za komitente
 
1,50 % od zneska, najmanj 2,00 EUR
 
b4)
polog kovancev za nekomitente
 
2,00 % od zneska, najmanj 2,00 EUR
 
c)
stroški izgubljene/poškodovane magnetne kartice/ključa
 
5,00 EUR
 
č)
izdaja dodatne kartice DNT
 
5,00 EUR
 
Priprava večjega števila amanetov v okviru enega dviga
 
Priprava večjega števila amanetov v okviru enega dviga
8,35 EUR za en amanet
 
Polog iztržka in dvig gotovine za občine, javne zavode in druge proračunske uporabnike na občinskem in državnem nivoju
 
a)
dnevno nočni trezor ali zaprti amanet na bančnem okencu
 
 
-
bankovci
0,26 % od zneska, najmanj 1,50 EUR
 
-
kovanci
0,26 % zneska, najmanj 1,50 EUR
 
b)
vplačilo na bančnem okencu
 
 
-
bankovci
0,26% od zneska, najmanj 1,50 EUR
 
-
kovanci
 
0,26% od zneska, najmanj 1,50 EUR
 
c)
dvig na bančnem okencu – bankovci in kovanci
 
0,26% od zneska, najmanj 1,50 EUR
 
č)
stroški izgubljene/poškodovane magnetne kartice/ključa
 
dejanski stroški
 
Za DNT vrečko je nadomestilo 0,21 EUR, za blok- specifikacijo je nadomestilo 1,67 EUR
Vračilo neprevzete gotovine na dan nakazila – gotovinski račun z ničelnim stanjem za proračunske uporabnike
 
Vračilo neprevzete gotovine na dan nakazila – gotovinski račun z ničelnim stanjem za proračunske uporabnike
tarifa za papirnat nalog glede na znesek
 
TUJA GOTOVINA
Dvig na bančnem ali poštnem okencu
 
-
elektronski nalog
0,4 %, najmanj 5,00 EUR
 
-
papirni nalog
 
2,0 %, najmanj 10,00 EUR
 
Dvig tuje gotovine drugih proračunskih uporabnikov na občinskem in državnem nivoju
 
-
Dvig tuje gotovine drugih proračunskih uporabnikov na občinskem in državnem nivoju
 
1 %, najmanj 0,83 EUR po referenčnem tečaju ECB za tujo valuto na dan obračuna
 
Polog tuje gotovine pravnih oseb in drugih proračunskih uporabnikov na občinskem in državnem nivoju na bančnem ali poštnem okencu
 
-
odobritev računa pri Novi KBM (v tuji ali domači valuti)
1 %, najmanj 1,50 EUR, po referenčnem tečaju ECB za tujo valuto na dan obračuna
 
-
odobritev računa v domači valuti pri drugi slovenski banki
1 %, najmanj 1,50 EUR, po referenčnem tečaju ECB za tujo valuto na dan obračuna + cena nakazila po Tarifi
 
-
odobritev računa v tuji valuti pri drugi slovenski banki
 
1 %, najmanj 1,50 EUR, po referenčnem tečaju ECB za tujo valuto na dan obračuna + 5,01 EUR
 
na bančnem okencu
 
a)
bankovci
 
 
-
komitenti
0,31 % od zneska, najmanj 1,50 EUR

 
-
nekomitenti
 
0,33 % od zneska, najmanj 1,50 EUR + 1,67 EUR za blok-specifikacije
 
b)
kovanci
 
 
-
komitenti
1,00 % od zneska, najmanj 2,00 EUR + 1,67 EUR za blok-specifikacije
 
-
nekomitenti
 
1,50 % od zneska, najmanj 2,00 EUR + 1,67 EUR za blok-specifikacije
 
Skrči
 
 
PRIJAVITE SE NA E-NOVICE
 
Spol:
M
Ž
POŠLJI
Nova KBM
Sveta Vladar
DinDin
12219
ŽELITE PONUDBO ZA KREDIT?
ŽELITE PONUDBO ZA KREDIT?
* obvezna polja
 
 
 
 
 
 
 
Zakaj po kredit na Novo KBM?
 
Izjemna ponudba:
  • Ročnost potrošniškega kredita do 12 let
  • Ročnost stanovanjskega kredita do 31 let
  • Možnost kredita z odlogom odplačila glavnice do 12 mesecev
  • Gotovina do 100% na osebni račun
 
PREBERITE VEČNEPREMIČNINE
 
 
 EUR    ali
 
 EUR
 
 mesecev
 
 Želim termin pri svetovalcu
 
POŠLJI POVPRAŠEVANJE
Tečajne liste
Tečajne liste
 
Obrestne mere
Obrestne mere
 
Borzni monitor
Borzni monitor
 
Cenik storitev
Cenik storitev
 
Kje nas najdete
Kje nas najdete
 
Dnevno-nočni trezor
Dnevno-nočni trezor