Nova KBM
 

Urniki opravljanja plačilnih storitev | NKBM

Da bo vaše plačilo pravočasno izvedeno, opravljajte plačilne storitve v skladu z urnikom opravljanja plačilnih storitev.

URNIKI OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV

Da bo vaše plačilo pravočasno izvedeno, opravljajte plačilne storitve v skladu z urnikom opravljanja plačilnih storitev.

URNIK OPRAVLJANJA DOMAČIH PLAČILNIH TRANSAKCIJ ZA PRAVNE OSEBE

Bančno okence
VRSTA PLAČILA URA PREJEMA NAJKASNEJE DO IZVRŠITEV ZAGOTAVLJAMO
Plačila v dobro računov pri Novi KBM 15:00* isti dan
Plačila v dobro računov pri drugih bankah v Republiki Sloveniji 15:00* isti dan
Polog gotovine na TRR 15:00* isti dan
Dvig gotovine s TRR 15:00* isti dan
Predložitev menice v unovčenje v poslovalnici, kjer je odprt račun meničnega dolžnika 14:30 na dan dospelosti oz. v naslednjih 2 delovnih dneh isti dan
Nujna plačila** 15:00 isti dan

Domače plačilne transakcije so plačilne transakcije znotraj Slovenije v katerikoli valuti držav članic. Država članica je država članica EU ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (EGP = EU + Islandija, Norveška in Liechtenstein). 

Urnik velja ob delovnih dnevih od ponedeljka do petka, ne velja med prazniki in dela prostimi dnevi.  

* Zadnja ura prejema plačilnih nalogov je odvisna od poslovnega časa poslovalnice. 

** Nujna plačila: le v primeru izrecne izbire, prednostna obravnava, izvršitev v roku 30 minut, za tuje valute po predhodnem dogovoru do 10.00 ure. 

*** delovni dan PON, TOR, SRE, ČET, PET do katerega mora prejemnik plačila zagotoviti podatke za SEPA DB. Prejemnik plačila lahko podatke odda najhitreje 14 koledarskih dni pred predvidenim datumom obremenitve. 
Poslovni Bank@Net
VRSTA PLAČILA URA PREJEMA NAJKASNEJE DO IZVRŠITEV ZAGOTAVLJAMO
Plačila v dobro računov pri Novi KBM 17:00 isti dan
Plačila v dobro računov pri drugih bankah v Republiki Sloveniji 15:30 isti dan
Množično SEPA plačilo 15:00 isti dan
Nujna plačila** 15:30 isti dan

Domače plačilne transakcije so plačilne transakcije znotraj Slovenije v katerikoli valuti držav članic. Država članica je država članica EU ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (EGP = EU + Islandija, Norveška in Liechtenstein). 

Urnik velja ob delovnih dnevih od ponedeljka do petka, ne velja med prazniki in dela prostimi dnevi.  

* Zadnja ura prejema plačilnih nalogov je odvisna od poslovnega časa poslovalnice. 

** Nujna plačila: le v primeru izrecne izbire, prednostna obravnava, izvršitev v roku 30 minut, za tuje valute po predhodnem dogovoru do 10.00 ure. 

*** delovni dan PON, TOR, SRE, ČET, PET do katerega mora prejemnik plačila zagotoviti podatke za SEPA DB. Prejemnik plačila lahko podatke odda najhitreje 14 koledarskih dni pred predvidenim datumom obremenitve. 
Sepa direktne obremenitve**** preko spletne banke
VRSTA PLAČILA URA PREJEMA NAJKASNEJE DO IZVRŠITEV ZAGOTAVLJAMO
Direktne obremenitve po osnovni shemi prve in enkratne 07:00 D***+ 5
Direktne obremenitve po osnovni shemi ponavljajoče in zadnje 07:00 D***+ 2
Direktne obremenitve po B2B shemi prve in enkratne 07:00 D***+ 1
Direktne obremenitve po B2B shemi ponavljajoče in zadnje 07:00 D***+ 1

Domače plačilne transakcije so plačilne transakcije znotraj Slovenije v katerikoli valuti držav članic. Država članica je država članica EU ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (EGP = EU + Islandija, Norveška in Liechtenstein). 

Urnik velja ob delovnih dnevih od ponedeljka do petka, ne velja med prazniki in dela prostimi dnevi.  

* Zadnja ura prejema plačilnih nalogov je odvisna od poslovnega časa poslovalnice. 

** Nujna plačila: le v primeru izrecne izbire, prednostna obravnava, izvršitev v roku 30 minut, za tuje valute po predhodnem dogovoru do 10.00 ure. 

*** delovni dan PON, TOR, SRE, ČET, PET do katerega mora prejemnik plačila zagotoviti podatke za SEPA DB. Prejemnik plačila lahko podatke odda najhitreje 14 koledarskih dni pred predvidenim datumom obremenitve. 
E-računi preko spletne banke
VRSTA PLAČILA URA PREJEMA NAJKASNEJE DO IZVRŠITEV ZAGOTAVLJAMO
E-računi (posredovanje e-računov ali e-povratnic do prejemnika) 15:30 isti dan (razen NED in praznikov)

Domače plačilne transakcije so plačilne transakcije znotraj Slovenije v katerikoli valuti držav članic. Država članica je država članica EU ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (EGP = EU + Islandija, Norveška in Liechtenstein). 

Urnik velja ob delovnih dnevih od ponedeljka do petka, ne velja med prazniki in dela prostimi dnevi.  

* Zadnja ura prejema plačilnih nalogov je odvisna od poslovnega časa poslovalnice. 

** Nujna plačila: le v primeru izrecne izbire, prednostna obravnava, izvršitev v roku 30 minut, za tuje valute po predhodnem dogovoru do 10.00 ure. 

*** delovni dan PON, TOR, SRE, ČET, PET do katerega mora prejemnik plačila zagotoviti podatke za SEPA DB. Prejemnik plačila lahko podatke odda najhitreje 14 koledarskih dni pred predvidenim datumom obremenitve. 

URNIK OPRAVLJANJA ČEZMEJNIH IN DRUGIH PLAČILNIH TRANSAKCIJ ZA PRAVNE OSEBE

Poslovni Bank@Net
VRSTA PLAČILA URA PREJEMA NAJKASNEJE DO***** IZVRŠITEV ZAGOTAVLJAMO***
Čezmejna in druga plačila 15:30 isti dan
Nujna plačila** 10:00 isti dan
SEPA plačila 15:00 isti dan
Množična SEPA plačila 15:00 isti dan
SEPA direktne obremenitve po osnovni shemi prve in enkratne 7:00 D***** + 5 dni
SEPA direktne obremenitve po osnovni shemi ponavljajoče in zadnje 7:00 D***** + 2 dni
SEPA direktne obremenitve po B2B shemi prve in enkratne 7:00 D***** + 1 dan
SEPA direktne obremenitve po B2B shemi ponavljajoče in zadnje 7:00 D***** + 1 dan

Čezmejne plačilne transakcije so plačilne transakcije med državami članicami v katerikoli valuti držav članic. 

Druge plačilne transakcije so plačila znotraj Slovenije ali plačilne transakcije med državami članicami v katerikoli valuti tretjih držav ter plačilne transakcije s tretjo državo v katerikoli valuti. Država članica je država članica EU ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (EGP = EU + Islandija, Norveška in Liechtenstein). 
  
* Zadnja ura prejema plačilnih nalogov je odvisna od poslovnega časa poslovalnice. 

** Nujna plačila: le v primeru izrecne izbire, prednostna obravnava, s skrajšano valuto plačila, izvršitev v roku 30 minut, za tuje valute po predhodnem dogovoru do 10.00 ure. 

*** Izvršitev čezmejnih in drugih plačilnih transakcij na račune drugih bank (v tujini ali doma) pomeni čas izvršitve plačil v Novi KBM in ne pomeni časa izvršitve plačila v drugi banki na račun prejemnika. Nova KBM izvršuje SEPA plačila (prejeta do 15.00 ure), nujna plačila ter druge plačilne transakcije na račune domačih bank isti dan z valuto isti dan, ostala čezmejne in druge plačilne transakcije ter SEPA plačila prejeta po 15.00 uri isti dan z valuto 1 delovni dan.

**** delovni dan PON, TOR, SRE, ČET, PET do katerega mora prejemnik plačila zagotoviti podatke za SEPA DB. Prejemnik plačila lahko podatke odda najhitreje 14 koledarskih dni pred predvidenim datumom obremenitve.


*****Če je plačilo prejeto po skrajni uri prejema oz. če dan prejema ni delovni dan se šteje, da je banka prejela denarna sredstva za prejemnika plačila prvi naslednji delovni dan. 
Bančno okence
VRSTA PLAČILA URA PREJEMA NAJKASNEJE DO***** IZVRŠITEV ZAGOTAVLJAMO***
Čezmejna in druga plačila 15:00* isti dan
Nujna plačila** 10:00 isti dan
SEPA plačila 15:00 isti dan

Čezmejne plačilne transakcije so plačilne transakcije med državami članicami v katerikoli valuti držav članic. 

Druge plačilne transakcije so plačila znotraj Slovenije ali plačilne transakcije med državami članicami v katerikoli valuti tretjih držav ter plačilne transakcije s tretjo državo v katerikoli valuti. Država članica je država članica EU ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (EGP = EU + Islandija, Norveška in Liechtenstein). 
  
* Zadnja ura prejema plačilnih nalogov je odvisna od poslovnega časa poslovalnice. 

** Nujna plačila: le v primeru izrecne izbire, prednostna obravnava, s skrajšano valuto plačila, izvršitev v roku 30 minut, za tuje valute po predhodnem dogovoru do 10.00 ure. 

*** Izvršitev čezmejnih in drugih plačilnih transakcij na račune drugih bank (v tujini ali doma) pomeni čas izvršitve plačil v Novi KBM in ne pomeni časa izvršitve plačila v drugi banki na račun prejemnika. Nova KBM izvršuje SEPA plačila (prejeta do 15.00 ure), nujna plačila ter druge plačilne transakcije na račune domačih bank isti dan z valuto isti dan, ostala čezmejne in druge plačilne transakcije ter SEPA plačila prejeta po 15.00 uri isti dan z valuto 1 delovni dan.

**** delovni dan PON, TOR, SRE, ČET, PET do katerega mora prejemnik plačila zagotoviti podatke za SEPA DB. Prejemnik plačila lahko podatke odda najhitreje 14 koledarskih dni pred predvidenim datumom obremenitve.


*****Če je plačilo prejeto po skrajni uri prejema oz. če dan prejema ni delovni dan se šteje, da je banka prejela denarna sredstva za prejemnika plačila prvi naslednji delovni dan. 

URNIK OPRAVLJANJA DOMAČIH PLAČILNIH TRANSAKCIJ ZA POTROŠNIKE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE

Bank@Net / mBank@Net / Telebanka
VRSTA PLAČILA URE PREJEMA NAJKASNEJE DO IZVRŠITEV ZAGOTAVLJAMO
Plačila v dobro računa potrošnika, zasebnika in podjetnika pri Novi KBM vsak dan, 24 ur na dan isti dan
Plačila v dobro računa pravne osebe pri Novi KBM in poravnalnega računa Nove KBM vsak delovni dan banke do 16:45 isti dan
Plačila v dobro računa pri drugih bankah v Republiki Sloveniji 15:00 isti dan
Nujna plačila** 15:00 isti dan
Množično SEPA plačilo **** 15:00 isti dan

Domače plačilne transakcije so plačilne transakcije znotraj Slovenije v katerikoli valuti držav članic EGP.

* Zadnja ura prejema plačilnih nalogov je odvisna od poslovnega časa poslovalnice.

**** Velja za podjetnike in zasebnike.

***** Bančni delovni dan PON, TOR, SRE, ČET, PET, do katerega mora prejemnik plačila zagotoviti podatke za SEPA DB. Prejemnik plačila lahko podatke odda najhitreje 14 koledarskih dni pred predvidenim datumom obremenitve.
SEPA direktne obremenitve**** preko spletne banke
VRSTA PLAČILA URE PREJEMA NAJKASNEJE DO IZVRŠITEV ZAGOTAVLJAMO
Po osnovni shemi prve in enkratne 07:00 D***** + 5 dni
Po osnovni shemi ponavljajoče in zadnje 07:00 D***** + 2 dni
Po B2B shemi prve in enkratne     07:00 D***** + 1 dan
Po B2B shemi ponavljajoče in zadnje 07:00 D***** + 1 dan

Domače plačilne transakcije so plačilne transakcije znotraj Slovenije v katerikoli valuti držav članic EGP.

* Zadnja ura prejema plačilnih nalogov je odvisna od poslovnega časa poslovalnice.

**** Velja za podjetnike in zasebnike.

***** Bančni delovni dan PON, TOR, SRE, ČET, PET, do katerega mora prejemnik plačila zagotoviti podatke za SEPA DB. Prejemnik plačila lahko podatke odda najhitreje 14 koledarskih dni pred predvidenim datumom obremenitve.
E-računi preko spletne banke
VRSTA PLAČILA URE PREJEMA NAJKASNEJE DO IZVRŠITEV ZAGOTAVLJAMO
E-računi (posredovanje e-računov ali e-povratnic do prejemnika) 15:30 isti dan (razen NED in praznikov)
 

Domače plačilne transakcije so plačilne transakcije znotraj Slovenije v katerikoli valuti držav članic EGP.

* Zadnja ura prejema plačilnih nalogov je odvisna od poslovnega časa poslovalnice.


**** Velja za podjetnike in zasebnike.

***** Bančni delovni dan PON, TOR, SRE, ČET, PET, do katerega mora prejemnik plačila zagotoviti podatke za SEPA DB. Prejemnik plačila lahko podatke odda najhitreje 14 koledarskih dni pred predvidenim datumom obremenitve.

 
Bančno okence
VRSTA PLAČILA URE PREJEMA NAJKASNEJE DO IZVRŠITEV ZAGOTAVLJAMO
Plačila v dobro računa potrošnika, zasebnika in podjetnika pri Novi KBM 16:45* isti dan
Plačila v dobro računa pravne osebe pri Novi KBM in poravnalnega računa Nove KBM 16:45* isti dan
Plačila v dobro računa pri drugih bankah v Republiki Sloveniji 15:00* isti dan
Nujna plačila** 15:00* isti dan
Polog gotovine v dobro računov potrošnikov, zasebnikov in podjetnikov v Novi KBM 17:00* isti dan
Polog gotovine v dobro računov pravnih oseb pri Novi KBM 16:45* isti dan
Dvig gotovine z računov pri banki 17:00* isti dan
Predložitev menice na unovčenje v poslovalnici, kjer je odprt račun meničnega dolžnika 14:30* na dan dospelosti oz. v naslednjih 2 delovnih dneh isti dan + 2 dni

Domače plačilne transakcije so plačilne transakcije znotraj Slovenije v katerikoli valuti držav članic EGP.

* Zadnja ura prejema plačilnih nalogov je odvisna od poslovnega časa poslovalnice.

**** Velja za podjetnike in zasebnike.

***** Bančni delovni dan PON, TOR, SRE, ČET, PET, do katerega mora prejemnik plačila zagotoviti podatke za SEPA DB. Prejemnik plačila lahko podatke odda najhitreje 14 koledarskih dni pred predvidenim datumom obremenitve.

URNIK OPRAVLJANJA ČEZMEJNIH IN DRUGIH PLAČILNIH TRANSAKCIJ ZA POTROŠNIKE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE

Bank@Net
VRSTA PLAČILA URA PREJEMA NAJKASNEJE DO***** IZVRŠITEV ZAGOTAVLJAMO***
Nujna plačila** 10:00 isti dan
Čezmejna in druga plačila 15:00 isti dan
Množična SEPA plačila (za zasebnike in podjetnike) 15:00 isti dan
SEPA plačila 15:00 isti dan
SEPA direktne obremenitve**** po osnovni shemi prve in enkratne 7:00 D***** + 5 dni
SEPA direktne obremenitve**** po osnovni shemi ponavljajoče in zadnje 7:00 D***** + 2 dni
SEPA direktne obremenitve**** po B2B shemi prve in enkratne 7:00 D***** + 1 dan
SEPA direktne obremenitve**** po B2B shemi ponavljajoče in zadnje 7:00 D***** + 1 dan

Čezmejne plačilne transakcije so plačilne transakcije med državami članicami EGP v katerikoli valuti držav članic. 
Druge plačilne transakcije so plačilne transakcije znotraj Slovenije ali plačilne transakcije med državami članicami EGP v katerikoli valuti tretjih držav ter plačilne transakcije v tretjo državo v katerikoli valuti. 
  
* Zadnja ura prejema plačilnih nalogov je odvisna od poslovnega časa poslovalnice. 

** Nujna plačila:  le v primeru izrecne izbire, prednostna obravnava, s skrajšano valuto plačila, izvršitev v roku 30 minut, za tuje valute po predhodnem dogovoru do 10.00 ure. 

*** Izvršitev čezmejnih in drugih plačilnih transakcij na račune drugih bank (v tujini ali doma) pomeni čas izvršitve plačilnih transakcij  v Novi KBM in ne pomeni časa izvršitve plačilne transakcije v drugi banki na račun prejemnika. Nova KBM izvršuje SEPA plačila (prejeta do 15.00 ure), nujna plačila ter druge plačilne transakcije na račune domačih bank isti dan z valuto isti dan, ostale čezmejne in druge plačilne transakcije ter SEPA plačila prejeta po 15.00 uri isti dan z valuto 1 delovni dan. 

**** Western Union – najhitrejši način pošiljanja in sprejemanja denarja na več kot 170.000 vplačilno-izplačilnih mestih po vsem svetu. Storitve Western Union izvajamo tudi ob sobotah v poslovalnicah, ki so odprte. 

*****Če je plačilo prejeto po skrajni uri prejema oz. če dan prejema ni delovni dan se šteje, da je banka prejela denarna sredstva za prejemnika plačila prvi naslednji delovni dan. 
Bančno okence
VRSTA PLAČILA URA PREJEMA NAJKASNEJE DO***** IZVRŠITEV ZAGOTAVLJAMO***
Nujna plačila** 10:00 isti dan
Western Union**** – največ 7499 USD v protivrednosti EUR 17:00 isti dan
Čezmejna in druga plačila 15:00* isti dan

Čezmejne plačilne transakcije so plačilne transakcije med državami članicami EGP v katerikoli valuti držav članic. 
Druge plačilne transakcije so plačilne transakcije znotraj Slovenije ali plačilne transakcije med državami članicami EGP v katerikoli valuti tretjih držav ter plačilne transakcije v tretjo državo v katerikoli valuti. 
  
* Zadnja ura prejema plačilnih nalogov je odvisna od poslovnega časa poslovalnice. 

** Nujna plačila:  le v primeru izrecne izbire, prednostna obravnava, s skrajšano valuto plačila, izvršitev v roku 30 minut, za tuje valute po predhodnem dogovoru do 10.00 ure. 

*** Izvršitev čezmejnih in drugih plačilnih transakcij na račune drugih bank (v tujini ali doma) pomeni čas izvršitve plačilnih transakcij  v Novi KBM in ne pomeni časa izvršitve plačilne transakcije v drugi banki na račun prejemnika. Nova KBM izvršuje SEPA plačila (prejeta do 15.00 ure), nujna plačila ter druge plačilne transakcije na račune domačih bank isti dan z valuto isti dan, ostale čezmejne in druge plačilne transakcije ter SEPA plačila prejeta po 15.00 uri isti dan z valuto 1 delovni dan. 

**** Western Union – najhitrejši način pošiljanja in sprejemanja denarja na več kot 170.000 vplačilno-izplačilnih mestih po vsem svetu. Storitve Western Union izvajamo tudi ob sobotah v poslovalnicah, ki so odprte. 

*****Če je plačilo prejeto po skrajni uri prejema oz. če dan prejema ni delovni dan se šteje, da je banka prejela denarna sredstva za prejemnika plačila prvi naslednji delovni dan. 

CENIKI STORITEV