Nova KBM

Upravljanje denarnih sredstev | NKBM

Celovit pregled nad denarnimi sredstvi za skupino podjetij.

Začnite tipkati, kar iščete

UPRAVLJANJE DENARNIH SREDSTEV – CASH MANAGEMENT


Celovit pregled nad denarnimi sredstvi za skupino podjetij.


ZANIMA ME

Nova KBM


Zagotavljanje informacij za kasnejše učinkovito razpolaganje s sredstvi.
 

Nova KBM


Učinkovit dostop do informacij o gibanju in stanju sredstev na računu.
 

Nova KBM


Učinkovito procesiranje plačilnih nalogov v državi in tujini.
 

Storitve upravljanja denarnih sredstev

 
 Swift sporočila MT940 in MT942


Zagotavljanje informacij o stanju in gibanju sredstev na računu povezanih podjetij doma in v tujini.

 
 
 Centralno upravljanje s sredstvi na računu – swift sporočilo MT 101, oz. Nalog za bremenitev računa in prenos sredstev


Individualni ali množični plačilni nalog, oziroma zahtevo za bremenitev računa povezanega podjetja v skupini kreira matično podjetje in si s tem zagotovi centralno upravljanje z računi povezanih podjetij.

 
 
 Koncentracija sredstev na računih, oziroma Cash Pooling


Učinkovito upravljanje z likvidnostjo in s tem povezane “Pooling” storitve, predstavljajo čedalje pomembnejši del celotne palete Cash Management produktov.

Kaj razumemo pod pojmom “CASH POOLING”?

Gre za dejansko koncentracijo sredstev, oziroma kompenzacijo presežkov in primanjkljajev denarnih sredstev na centralnem računu, t.i. “Master Account“.

Cash Pooling – Zero Balancing

Pri Zero balancingu se na dnevni bazi avtomatsko prenaša celotno pozitivno stanje iz posameznih računov, na centralni račun.

Na drugi strani, se vsa negativna stanja na posameznih, podrejenih računih (»Pooling Account«), pokrivajo dnevno iz centralnega računa. Končni cilj poolinga je, da so vsa končna, dnevna stanja na posameznih računih enaka 0 in kompenzirana na centralnem računu.

Cash Pooling – Target Balancing

Pri Target balancingu se sredstva prenašajo ob določenih urah znotraj dneva na podlagi:

  • meddnevnega izpiska, ki ga kreira banka s podrejenim računom, in naloga za odobritev (MT103) ali
  • bremenitev sredstev na računu (MT101), ki ga kreira matična banka, ki vzdržuje centralni račun.

Pogoja za operativno in avtomatsko izvedbo poolinga sta sporočili MT 942 in MT 101.

 
 

Kako do upravljanja denarnih sredstev?

Nova KBM

Posvetujte se z nami


Potrebujete več informacij?
Kontaktirajte naše skrbnike, ki vam bodo z veseljem pomagali pri vaši končni odločitvi.

 
 
Nova KBM

Pošljite povpraševanje


Smo vas prepričali z našo ponudbo?
Pošljite nam vaše povpraševanje.ZANIMA ME