Nova KBM
 

Dolgoročni kredit | NKBM

Za mikro podjetja, ki potrebujejo finančna sredstva za financiranje dolgoročnejših naložb v osnovna in trajna obratna sredstva.

DOLGOROČNI KREDIT

Naj vam pomagamo pri financiranju naložb v osnovna in trajna obratna sredstva z dolgoročnimi krediti za mikro podjetja.

Izkoristite polovične stroške odobritve za najem dolgoročnega kredita za mikro podjetja.*


ZANIMA ME

Nova KBM


Kredit od 1 do 10 let.
 
 

Nova KBM


Namenska poraba sredstev. 
 
 
Nova KBM

Glavnico in obresti plačujete mesečno.
 
 

ZNAČILNOSTI

Nova KBM

Odplačilna doba kredita je praviloma od enega do desetih let.

 
Nova KBM

Obrestna mera in stroški odobritve so odvisni od bonitete podjetja, poslovanja podjetja (preteklega in sedanjega ter ocene bodočega), ročnosti kredita, kvalitete zavarovanja in poslovnega sodelovanja z našo banko na drugih področjih.

    
Nova KBM
  • Osnovni instrument za zavarovanje kredita so podpisane bianco menice z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menic. Kot dopolnilne instrumente zavarovanja lahko predlagate:
  • zastavo nepremičnega ali premičnega premoženja,
  • zastavo depozitov,
  • poroštvo fizičnih in/ali pravnih oseb,
  • druge oblike zavarovanja v skladu z dogovorom.
 

VRSTE KREDITOV

  • Krediti za nakup poslovnih in proizvodnih prostorov
  • Krediti za nakup opreme
  • Krediti za trajna obratna sredstva

*Posebna ponudba velja do 15. 10. 2022 in ne velja za kredite Smart business in dolgoročne kredite, financirane s SPS ali SID viri.
 

ZA NAJVIŠJO KAKOVOST VAŠEGA POSLOVANJA Sklenite paket SMART BUSINESS, ki poleg osnovnih bančnih storitev vključuje tudi samodejno odobren limit na računu po enotni, konkurenčni ceni.


VEČ O PAKETU

 
 

KAKO DO DOLGOROČNEGA KREDITA?

Nova KBM

POSVETUJTE SE Z NAMI


Potrebujete več informacij?
Kontaktirajte naše skrbnike, ki vam bodo z veseljem pomagali pri vaši končni odločitvi.


 
 
Nova KBM

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE


Smo vas prepričali z našo ponudbo?
Pošljite nam vaše povpraševanje.
ZANIMA ME