Nova KBM
 

Skrbniške storitve | NKBM

Skrbniške storitve predstavljajo paleto administrativnih, informacijskih, pravnih in davčnih storitev investitorjem pri poslovanju s finančnimi inštrumenti na domačem trgu (lokalno skrbništvo) in tujih trgih (globalno skrbništvo).

SKRBNIŠKE STORITVE

Banka izvaja skrbniške storitve za:
  • vzajemne sklade,
  • pokojninske sklade in notranje sklade zavarovalnic,
  • alternativne investicijske sklade.
Za institucionalne stranke banka izvaja skrbniške storitve vodenja skrbniških računov vrednostnih papirjev doma in v tujini.

SKLADINET
vzajemni skladi naložbe varčevanje borzno posredovanje
ADMINISTRATIVNE STORITVE


Banka ima tudi najdaljšo tradicijo v slovenskem prostoru pri izvajanju administrativnih storitev za upravljavce skladov.

 
 
SKLADINET


Banka svojim pogodbenim strankam s področja skrbništva omogoča neposredno vpogledovanje v vsa pomembna dnevna poročila preko sistema Skladinet in e-pošte.

PRIJAVA V SKLADINET