Nova KBM

Skrbniške storitve | NKBM

Skrbniške storitve predstavljajo paleto administrativnih, informacijskih, pravnih in davčnih storitev investitorjem pri poslovanju s finančnimi inštrumenti na domačem trgu (lokalno skrbništvo) in tujih trgih (globalno skrbništvo).

Začnite tipkati, kar iščete

SKRBNIŠKE STORITVE


Banka ohranja vodilni položaj na slovenskem trgu tako na segmentu skrbniških storitev za vzajemne sklade kot tudi za pokojninske sklade. 

Banka izvaja skrbniške storitve za:
  • vzajemne sklade,
  • pokojninske sklade in notranje sklade zavarovalnic,
  • alternativne investicijske sklade.

Za institucionalne stranke banka izvaja skrbniške storitve vodenja skrbniških računov vrednostnih papirjev doma in v tujini.


SKLADINET
 
vzajemni skladi naložbe varčevanje borzno posredovanje
Administrativne storitve


Banka ima tudi najdaljšo tradicijo v slovenskem prostoru pri izvajanju administrativnih storitev za upravljavce skladov.

 
 
Skladinet


Banka svojim pogodbenim strankam s področja skrbništva omogoča neposredno vpogledovanje v vsa pomembna dnevna poročila preko sistema Skladinet in e-pošte.

PRIJAVA V SKLADINET