Nova KBM

Domače plačilne transakcije | NKBM

Hitra in zanesljiva izvršitev plačil je zelo pomembna za vaše nemoteno vsakodnevno poslovanje. Za to bomo poskrbeli mi, vi pa se lahko v celoti posvetite vašemu poslu.

Začnite tipkati, kar iščete

DOMAČE PLAČILNE TRANSAKCIJE

Hitra in zanesljiva izvršitev plačil je zelo pomembna za vaše nemoteno vsakodnevno poslovanje. Za to bomo poskrbeli mi, vi pa se lahko v celoti posvetite vašemu poslu.

 
Nova KBM

UPORABITE SPLETNO BANKO


Prihranite čas in denar.

 
 
Nova KBM

VARNOST


Najsodobnejši standardi avtentifikacije in zasebnosti podatkov.
 
Nova KBM

FLEKSIBILNOST


Sami določate in spreminjate čakalno listo nalogov preko spletne banke.
 
Nova KBM   KAJ JE DOMAČA PLAČILNA TRANSAKCIJA

Domača plačilna transakcija je plačilna transakcija, pri kateri plačnikov ponudnik plačilnih storitev in prejemnikov ponudnik plačilnih storitev ali edini ponudnik plačilnih storitev opravi plačilne storitve za plačnika in prejemnika plačila na območju Republike Slovenije.
 
Načini opravljanja plačilnih storitev:
 • osebno pri bančnem okencu med poslovnim časom banke,
 • z uporabo dnevno-nočnih trezorjev ali 
 • z uporabo spletne banke:
       

*Država članica je država članica EU ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (EGP = EU + Islandija, Norveška in Liechtenstein).                  

 

 
Nova KBM   STROŠKOVNA IN ČASOVNA UČINKOVITOST 

Nova KBM je direktna udeleženka evropskih plačilnih sistemov TARGET2 in SEPA ter vzdržuje odnose s široko mrežo bank po celem svetu, glede na potrebe svojih komitentov pa je vedno pripravljena navezati nove.


V naših aplikacijah je vzpostavljena avtomatska kontrola IBAN BIC, ko je račun prejemnika naveden v IBAN strukturi.

 
 
Univerzalni plačilni nalog (UPN)
Stroškovna in časovna učinkovitost izvrševanja plačil: Nova KBM je direktna udeleženka evropskih plačilnih sistemov TARGET2 in SEPA ter vzdržuje odnose s široko mrežo bank po celem svetu, glede na potrebe svojih komitentov pa je vedno pripravljena navezati nove. Vzpostavljena avtomatska kontrola IBAN BIC v primeru čezmejnih in drugih plačil v vseh valutah, ko je račun prejemnika naveden v IBAN strukturi.
 

Univerzalni plačilni nalog (UPN)
 
Plačilni nalog je navodilo plačnikovi banki, s katerim plačnik ali prejemnik plačila odredi izvedbo plačilne transakcije.
 

Obrazec UPN je univerzalni plačilni nalog in ga kot papirnati obrazec lahko uporabljate za domače, čezmejne in druge plačilne transakcije v evrih :
 • za negotovinska plačila (kreditna plačila),
 • za gotovinska plačila (denarna nakazila v gotovini),
 • za polog gotovine (polog gotovinskih iztržkov na plačilni račun pri matični banki) in
 • za dvig gotovine.
 

Obrazec UPN je sestavljen iz naloga za plačilo in talona kot potrdila o plačilu. Nalog za plačilo vsebuje:
 • zgornji del, ki vsebuje polja o plačniku, in sicer: številko računa plačnika (IBAN), oznake za polog oz. dvig gotovine, referenco plačnika, ime in naslov plačnika, kodo namena plačila, namen/rok plačila, indikator nujnosti plačila, prostor za podpis plačnika in (neobvezno) žig,
 • srednji del, ki vsebuje polja o prejemniku plačila, in sicer: znesek plačila v EUR, datum plačila, identifikacijo banke prejemnika (BIC), številko računa prejemnika (IBAN), informacijo o izjavi v povezavi z izpisom OCR vrstice, referenco prejemnika, ime in naslov prejemnika,
 • spodnji del, ki je namenjen za vpise ponudnika plačilnih storitev o opravljeni storitvi in za optični zapis podatkov (vrstica OCR).

Več informacij o uvedbi univerzalnega plačilnega naloga najdete na spletnih straneh Združenja bank Slovenije, kjer vam je na voljo tudi brezplačni program za izpis UPN.
Transakcije v vrednosti 15.000 EUR in več: podatki o namenu transakcije in prejemniku
Banka je v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) pri izvajanju transakcij v vrednosti 15.000 EUR in več (posamične ali več med seboj očitno povezanih transakcij) zavezana pridobiti podatke o namenu transakcije in prejemniku. 


Plačilni nalogi naj vsebujejo naslednje podatke: 
 • podatke o namenu plačila oz. predvideni naravi transakcije (npr. račun št..., pogodba o..., avans za..., predračun št…),
 • popolne podatke o prejemniku: ime in priimek, stalno prebivališče oz. naziv in sedež osebe, ki ji je transakcija namenjena (ulica, hišna številka, kraj in država). 
Svetujemo
 • pri izbiri plačilnega instrumenta kot oblike zavarovanja plačila za različne vrste mednarodnih poslov,
 • pri izbiri najustreznejše bančne zveze, ki vpliva na hitrost in stroške prenosa sredstev
 • pri oceni poslovnih tveganj v mednarodnih poslih na podlagi bonitetnih in drugih poslovnih informacij,
 • ustrezne opcije stroškov, strukture plačil in ostalih plačilnih instrukcij, 
 • na vaše želje in potrebe izdelujemo poročila, potrdila, pridobivamo in posredujemo  informacije na druge (slovenske in tuje) banke, posredujemo informacije v tujino ter rešujemo reklamacije, realiziramo posebne aranžmaje in vas informiramo o praksi tujih bank ter novostih v plačilnih sistemih.