Nova KBM

Dolgoročni kredit | NKBM

Za mikro podjetja, ki potrebujejo finančna sredstva za financiranje dolgoročnejših naložb v osnovna in trajna obratna sredstva.

Začnite tipkati, kar iščete

DOLGOROČNI KREDIT

Naj vam pomagamo pri financiranju naložb v osnovna in trajna obratna sredstva z dolgoročnimi krediti za podjetja.
 

ZANIMA ME

Nova KBM


Kredit od 1 do 10 let.
 

Nova KBM


Namenska poraba sredstev. 
 
Nova KBM

Glavnico in obresti plačujete mesečno.
 
 

Značilnosti
 

Nova KBM

Odplačilna doba kredita je praviloma od enega do desetih let.

 
Nova KBM

Obrestna mera in stroški odobritve so odvisni od bonitete podjetja, poslovanja podjetja (preteklega in sedanjega ter ocene bodočega), ročnosti kredita, kvalitete zavarovanja in poslovnega sodelovanja z našo banko na drugih področjih.

    
Nova KBM
Osnovni instrument za zavarovanje kredita so podpisane bianco menice z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menic. Kot dopolnilne instrumente zavarovanja lahko predlagate:
  • zastavo nepremičnega ali premičnega premoženja,
  • zastavo depozitov,
  • poroštvo fizičnih in/ali pravnih oseb,
  • druge oblike zavarovanja v skladu z dogovorom.
 

Vrste kreditov

  • Krediti za nakup poslovnih in proizvodnih prostorov
  • Krediti za nakup opreme
  • Krediti za trajna obratna sredstva
 
Ne prezrite:
 
 

Kako do dolgoročnega kredita?

Nova KBM

Posvetujte se z nami


Potrebujete več informacij?
Kontaktirajte naše skrbnike, ki vam bodo z veseljem pomagali pri vaši končni odločitvi.


 
 
Nova KBM

Pošljite povpraševanje


Smo vas prepričali z našo ponudbo?
Pošljite nam vaše povpraševanje.
ZANIMA ME