Nova KBM
 

Dolgoročni krediti | NKBM

Zasebnikom in podjetjem, ki iščete možnosti za financiranje naložb v osnovna in trajna obratna sredstva, v Novi KBM ponujamo dolgoročne kredite do deset let za uresničitev poslovnih načrtov in novih poslovnih idej.

PONASTAVI IN PRIKAŽI VSE PONASTAVI IN PRIKAŽI VSE
DOLGOROČNI KREDIT
Za zasebnike in podjetja, ki potrebujete finančna sredstva za financiranje dolgoročnejših naložb v osnovna in trajna obratna sredstva.
DOLGOROČNI KREDITI V SODELOVANJU Z DRUGIMI FINANČNIMI INSTITUCIJAMI
Za zasebnike ter mala in srednje velika podjetja, ki se zanimate za dolgoročna razvojna sredstva pod ugodnejšimi pogoji in izpolnjujete razpisne pogoje finančnih institucij.