IZPOLNITE VLOGO IN JO ODDAJTE V POSLOVALNICI
 
 
Secured by thawte

Na voljo smo vsak delovnik od 7:00 do 20:00 


T: (02) 229 2760

E:

skype: NovaKBM.Bankanet


           
 
 
 
 
DomovPoslovanjePlačilne storitveČezmejne in druge plačilne transakcije

Čezmejne in druge plačilne transakcije

 
 
 
Poslovanje
 
 
 
Prijava na tečajnice
 
 
 

IME PRIIMEK

VPIŠITE VAŠ E-NASLOV

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prijavite ali odjavite se na izbrano obveščanje.

 
 
 
 
 

Komu so namenjene?

 
Vsem, ki vsak dan prejemate plačila in poravnavate obveznosti s poslovnimi partnerji iz tujine ter znotraj Slovenije v vseh valutah držav članic* in tretjih držav – podjetjem, podjetnikom, zasebnikom, društvom, potrošnikom.
 
 
 
Značilnosti
 
 
 
 

Danes so redka podjetja, ki se omejujejo le na domače tržišče, poslovanje s tujino pa se je po vstopu Slovenije v Evropsko unijo še okrepilo. Zato smo v Novi KBM pripravili pestro izbiro kakovostnih in cenovno konkurenčnih storitev v čezmejnem in mednarodnem poslovanju, preko uporabe naslednjih instrumentov: kreditna plačila, nostro bančni ček, instrukcija ček.

Stroškovna in časovna učinkovitost izvrševanja plačil

Nova KBM je direktna udeleženka evropskih plačilnih sistemov TARGET2 in SEPA ter vzdržuje odnose s široko mrežo bank po celem svetu, glede na potrebe svojih komitentov pa je vedno pripravljena navezati nove.

V naših aplikacijah je vzpostavljena avtomatska kontrola IBAN BIC, ko je račun prejemnika naveden v IBAN strukturi.

 
 
 
 
 
Čezmejna plačilna transakcija
 
 
 
 

Plačilna transakcija med državama članicama* v vseh valutah držav članic. Nova KBM opravlja negotovinska plačila v naslednjih valutah držav članic: EUR, GBP, DKK, SEK, NOK, CHF (Liechtenstein), PLN, BGN, HUF, CZK in HRK.
 
*Država članica je država članica EU ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (EGP = EU + Islandija, Norveška in Liechtenstein). Tretja država je država, ki ni država članica.

 
 
 
 
 
Regulirana čezmejna plačilna transakcija
 
 
 
 

Plačilna transakcija med državama članicama*, ki vsebuje naslednje podatke:

 • znesek plačila v EUR, SEK in RON (Nova KBM d.d. v valuti RON ne izvršuje negotovinskih plačil),
 • račun prejemnika naveden v strukturi IBAN
 • banka prejemnika navedena z BIC (SWIFT) kodo,
 • opcija plačnika stroškov SHA, kar pomeni, da vsak udeleženec plača stroške svoje banke, ki omogočajo avtomatsko (STP) obdelavo plačilnega naloga.


*Država članica je država članica EU ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (EGP = EU + Islandija, Norveška in Liechtenstein). Tretja država je država, ki ni država članica.
 

 
 
 
 
 
Druga plačilna transakcija
 
 
 
 

Plačilna transakcija znotraj Slovenije in plačilna transakcija med državama članicama* v vseh valutah tretjih držav ter plačilna transakcija s tretjo državo v vseh valutah. Nova KBM izvršuje negotovinska plačila v naslednjih valutah tretjih držav: AUD, USD, CAD, JPY, CHF (Švica), RSD, BAM, RUB in MKD.*Država članica je država članica EU ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (EGP = EU + Islandija, Norveška in Liechtenstein). Tretja država je država, ki ni država članica.

 
 
 
 
 
Sepa plačilo
 
 
 
 

Plačilo z značilnostmi: znesek v EUR, opcijo stroškov SHA, odlivna plačila do vključno vrednosti 50.000,00, prilivna brez omejitve zneska, račun prejemnika v strukturi IBAN, banki plačnika/prejemnika navedeni z BIC (SWIFT) kodo morata biti udeleženki SEPA plačilnega sistema (iz SEPA območja), plačilni nalog lahko vsebuje dodatna polja, ki so značilna le za ta plačilni sistem: ID prejemnika, ID plačnika, ID končnega upnika, ID končnega dolžnika in End to End ID oz. referenčna oznaka plačnika;

 
 
 
 
 
Opcije stroškov plačil: SHA, BEN in OUR
 
 
 
 

Tri različne vrste stroškov: SHA, BEN in OUR, določajo plačnika stroškov v zvezi s transakcijo. Za opcijo stroškov se dogovorita poslovna partnerja, torej kupec (plačnik) in dobavitelj (prejemnik plačila), ob sklenitvi posla.


Opcija SHA je najbolj pogosta v praksi in pomeni, da vse stroške transakcije, ki so nastale na strani banke pošiljateljice plača plačnik, stroške, ki so nastali na strani banke prejemnice, pa plača prejemnik plačila, kar pomeni, da si izplačilna banka znesek prilivnega nadomestila odtegne (takoj ali naknadno) od zneska nakazila. V tem primeru plača prejemnik plačila tudi morebitne stroške posredniških bank.


Opcija BEN pomeni, da vse stroške transakcije (banke plačnika, morebitnih posredniških bank in banke prejemnika plačila) nosi prejemnik plačila.


Opcija OUR pomeni, da vse stroške transakcije (banke plačnika, morebitnih posredniških bank in banke prejemnika plačila) nosi plačnik.


Nova KBM izvršuje čezmejne transakcije v okviru zakonsko dopustnega načina: t.j. z opcijo stroškov SHA, z opcijo stroškov OUR le v primeru predhodne konverzije valut ter z opcijo stroškov BEN pa v nobenem primeru .


 
 
 
 
 
Svetujemo
 
 
 
 
 • pri izbiri plačilnega instrumenta kot oblike zavarovanja plačila za različne vrste mednarodnih poslov
 • izbiri najustreznejše bančne zveze, ki vpliva na hitrost in stroške prenosa sredstev
 • pri oceni poslovnih tveganj v mednarodnih poslih na podlagi bonitetnih in drugih poslovnih informacij
 • ustrezne opcije stroškov, strukture plačil in ostalih plačilnih instrukcij 
 • na vaše želje in potrebe izdelujemo poročila, potrdila, pridobivamo in posredujemo informacije na druge (slovenske in tuje) banke, posredujemo informacije v tujino, rešujemo reklamacije, realiziramo posebne aranžmaje in vas informiramo o praksi tujih bank ter novostih v plačilnih sistemih
 
 
 
 
 
Univerzalni plačilni nalog (UPN)
 
 
 
 

Stroškovna in časovna učinkovitost izvrševanja plačil: Nova KBM je direktna udeleženka evropskih plačilnih sistemov TARGET2 in SEPA ter vzdržuje odnose s široko mrežo bank po celem svetu, glede na potrebe svojih komitentov pa je vedno pripravljena navezati nove. Vzpostavljena avtomatska kontrola IBAN BIC v primeru čezmejnih in drugih plačil v vseh valutah, ko je račun prejemnika naveden v IBAN strukturi.

 

Univerzalni plačilni nalog (UPN)

 


Plačilni nalog je navodilo plačnikovi banki, s katerim plačnik ali prejemnik plačila odredi izvedbo plačilne transakcije.

 


Obrazec UPN je univerzalni plačilni nalog in ga kot papirnati obrazec lahko uporabljate za domače, čezmejne in druge plačilne transakcije v evrih :
 

 • za negotovinska plačila (kreditna plačila),
 • za gotovinska plačila (denarna nakazila v gotovini),
 • za polog gotovine (polog gotovinskih iztržkov na plačilni račun pri matični banki) in
 • za dvig gotovine.
 


Obrazec UPN je sestavljen iz naloga za plačilo in talona kot potrdila o plačilu. Nalog za plačilo vsebuje:
 

 • zgornji del, ki vsebuje polja o plačniku, in sicer: številko računa plačnika (IBAN), oznake za polog oz. dvig gotovine, referenco plačnika, ime in naslov plačnika, kodo namena plačila, namen/rok plačila, indikator nujnosti plačila, prostor za podpis plačnika in (neobvezno) žig,
 • srednji del, ki vsebuje polja o prejemniku plačila, in sicer: znesek plačila v EUR, datum plačila, identifikacijo banke prejemnika (BIC), številko računa prejemnika (IBAN), informacijo o izjavi v povezavi z izpisom OCR vrstice, referenco prejemnika, ime in naslov prejemnika,
 • spodnji del, ki je namenjen za vpise ponudnika plačilnih storitev o opravljeni storitvi in za optični zapis podatkov (vrstica OCR).
 


Več informacij o uvedbi univerzalnega plačilnega naloga najdete na spletnih straneh Združenja bank Slovenije , kjer vam je na voljo tudi brezplačni program za izpis UPN.

   
 
 
 
 
 
Transakcije v vrednosti 15.000 EUR in več: podatki o namenu transakcije in prejemniku
 
 
 
 

Banka je v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) pri izvajanju transakcij v vrednosti 15.000 EUR in več (posamične ali več med seboj očitno povezanih transakcij) zavezana pridobiti podatke o namenu transakcije in prejemniku.Plačilni nalogi naj vsebujejo naslednje podatke:

 • podatke o namenu plačila oz. predvideni naravi transakcije (npr. račun št..., pogodba o..., avans za..., predračun št…),
 • popolne podatke o prejemniku: ime in priimek, stalno prebivališče oz. naziv in sedež osebe, ki ji je transakcija namenjena (ulica, hišna številka, kraj in država).

 
 
 
 
 
Poslovanje z Iranom
 
 
 
 
Nova KBM  ne posluje z iranskimi subjekti, ki so :
- država Iran ali katerikoli organ te države;
- katerakoli fizična oseba v Iranu ali oseba s prebivališčem v Iranu (vendar tu niso zajeti prenosi sredstev od iranskega državljana, ki nima prebivališča v Iranu na slovenskega državljana);
- katerakoli pravna oseba, subjekt ali organ, ki ima sedež v Iranu;
- katerakoli pravna oseba, subjekt ali organ v Iranu ali zunaj njega, ki je v neposredni ali posredni lasti oziroma neposrednim ali posrednim nadzorom ene ali več zgoraj navedenih oseb ali organov (vključno podružnice iranske družbe, ki se ne nahaja v Iranu).
 
 
 
 
 
 
DELNI CENIKI STORITEV
nadomestilo
 
Ostala čezmejna plačila in druga plačila
ODLIVI
Ostala čezmejna in druga plačila
 
a)
Plačila na račune pri Novi KBM (razen za depozite - brezplačno)
 
 
-
elektronski nalog
0,35 EUR
 
-
papirni nalog
 
1,90 EUR
 
b)
Na račune pri drugih bankah
 
 
-
elektronski nalog (SHA)
0,09%, najmanj 10,00 EUR, največ 150,00 EUR
 
-
papirni nalog (SHA)
0,17 %, najmanj 20,00 EUR, največ 300,00 EUR
 
-
nujni nalog (SHA)
0,20 %, najmanj 20,00 EUR, največ 300,00 EUR
 
-
elektronski nalog (OUR)
0,09%, najmanj 10,00 EUR, največ 150,00 EUR + 17,00 EUR
 
-
papirni nalog (OUR)
0,17 %, najmanj 20,00 EUR, največ 300,00 EUR + 17,00 EUR
 
-
nujni nalog (OUR)
0,20%, najmanj 20,00 EUR, največ 300,00 EUR + 17,00 EUR
 
-
z opcijo BEN
 
nadomestilo plača prejemnik
 
PRILIVI
a)
Ostala čezmejna plačila in druga plačila
 
 
-
iz drugih bank
 
0,09%, najmanj 10,00 EUR, največ 150,00 EUR
 
-
plačila iz naslova poplačila obveznosti do Nove KBM z računov pri Novi KBM
 
brez nadomestila
 
-
plačila z računov Nove KBM
 
brez nadomestila
 
Kadar je nadomestilo večje od protivrednosti čezmejnega oz. drugega plačila, obračunamo nadomestilo največ v protivrednosti čezmejnega oz. drugega plačila.
c)
Priliv, ki ga prejme Nova KBM za komitente drugih slovenskih bank in ga po navodilih sprejetega plačilnega naloga prenese (v uporabo komitentu) na drugo slovensko banko
 
 
č1)
Druga plačila
 
 
-
za znesek do vključno 50.000 EUR oz. protivrednosti v drugi valuti
10,00 EUR
 
-
za znesek nad 50.000 EUR oz. protivrednosti v drugi valuti
 
20,00 EUR
 
č2)
dokumentarni posli (izvozni akreditiv, inkaso, loro garancija); Nova KBM obravnava dokumentarni posel za upravičenca, ki je komitent druge slovenske banke
 
0,05% od zneska priliva, min. 5,00 EUR, max. 85,00 EUR
 
č)
Izreden obračun priliva - izplačilo priliva z že znano bodočo valuto
 
 
Izreden obračun priliva - izplačilo priliva z že znano bodočo valuto
0,25 %, najmanj 15,00 EUR in največ 650,00 EUR + nadomestilo za priliv iz ostala čezmejna plačila in druga plačila
 
d)
Odkup deviz – asignacija
 
 
a)
na transakcijske račune pri banki
 
0,01 %, najmanj 15,00 EUR, največ 25 EUR oz. se obračuna kot plačilo v breme transakcijskega računa (papirni nalog), če gre za črpanje kredita, odobrenega pri nas
 
b)
na transakcijske račune pri drugi banki
 
25 EUR oz. se obračuna kot plačilo v breme transakcijskega računa (papirni nalog), če gre za črpanje kredita, odobrenega pri nas
 
Podjetja – člani Zbirnega centra
 
Trajni nalog
-
Plačilo na račune potrošnikov, zasebnikov in podjetnikov (isti imetnik) pri Novi KBM
brez nadomestila
 
-
Plačilo na račune varčevanj in kreditov potrošnikov pri Novi KBM
brez nadomestila
 
Plačilo na račune kreditov zasebnikov in podjetnikov pri Novi KBM
0,22 EUR
 
Plačilo na račune pri Novi KBM
 
-
zasebnikov in podjetij (različni imetniki)
1,00 EUR
 
-
Podjetij
1,00 EUR
 
Plačilo na račune pri drugi banki
1,35 EUR
 
Ta tarifna postavka se ne uporablja
-pri vplačilih odvisnim in pridruženim družbam v skupini Nove KBM na transakcijske račune, odprte pri Novi KBM, pri vplačilih odvisni družbi KBM Infond d.o.o. na transakcijske račune, odprte pri NLB n pri vplačilih pridruženi družbi Moja naložba – Kritni
-pri vplačilih v dobro računa za humanitarne namene (za seznam humanitarnih organizacij vprašajte v poslovalnici banke)
 
 
PRIJAVITE SE NA E-NOVICE
 
Spol:
M
Ž
POŠLJI
Nova KBM
Sveta Vladar
DinDin
12219
ŽELITE PONUDBO ZA KREDIT?
ŽELITE PONUDBO ZA KREDIT?
* obvezna polja
 
 
 
 
 
 
 
Zakaj po kredit na Novo KBM?
 
Izjemna ponudba:
 • Ročnost potrošniškega kredita do 12 let
 • Ročnost stanovanjskega kredita do 31 let
 • Možnost kredita z odlogom odplačila glavnice do 12 mesecev
 • Gotovina do 100% na osebni račun
 
PREBERITE VEČNEPREMIČNINE
 
 
 EUR    ali
 
 EUR
 
 mesecev
 
 Želim termin pri svetovalcu
 
POŠLJI POVPRAŠEVANJE
Tečajne liste
Tečajne liste
 
Obrestne mere
Obrestne mere
 
Borzni monitor
Borzni monitor
 
Cenik storitev
Cenik storitev
 
Kje nas najdete
Kje nas najdete
 
Dnevno-nočni trezor
Dnevno-nočni trezor