Nova KBM

Charity November | NKBM

Nova KBM

Spoštovane sodelavke in sodelavci,


na tej strani oddate podatke o dobrodelnosti, ki jo boste izvedli v okviru projekta November za dobrodelnost v Novi KBM.

Izvedete lahko eno ali več aktivnosti, in sicer sami ali v sodelovanju s sodelavci oz. sodelavkami ali družinskimi člani.
V primeru, da boste izvedli več dobrodelnih akcij, prosimo, da za vsako aktivnost izpolnite nov obrazec.

Veseli bomo vsakega prispevka. Hvala za sodelovanje!  
 

Dear colleagues,


Please use this page to submit data on your charity campaigns within the November for Charity project of Nova KBM.

You can choose one or more activities, either alone or in cooperation with your colleagues or family members.
If you make more than one charity contribution, please complete a new form for each activity.

Any contribution is much appreciated. Thank you for cooperating!