Nova KBM
 

Znesek zajamčene vsote vlog | NKBM

Znesek zajamčene vsote vlog

31 maj 2016
OBVESTILA
 
Nova Kreditna banka Maribor d.d. in Poštna banka Slovenije d.d. obveščata vse svoje vlagatelje, da bodo zaradi pravne združitve bank, ki je predvidena s 1.7.2016, posamezne vloge vlagateljev Nove Kreditne banke Maribor d.d. in Poštne banke Slovenije d.d. združene v skupno vlogo, ki lahko preseže znesek kritja zajamčene vloge, ki znaša 100.000 EUR oz. več v skladu z zakonsko določenimi izjemami (več na spletnih straneh Nove KBM in Banke Slovenije).

Če bodo vaše vloge po predvideni združitvi presegle znesek kritja zajamčene vloge, boste imeli kot vlagatelj zakonsko pravico uveljavljati:
 
  • pravico do predčasne razvezave pogodbe, brez dodatnih stroškov;
  • pravico, da se ob predčasni razvezavi pogodbe (na vašo željo) vloga vse do dneva razvezave obrestuje po pogodbeni obrestni meri, ki se zaradi predčasne razvezave pogodbe ne zniža.

Rok, do katerega se lahko uveljavljata navedeni pravici, bo banka vlagateljem sporočila naknadno.

Pravice do predčasne razvezave ne bodo imeli vlagatelji, katerih vloge skladno z Zakonom o sistem u jamstva za vloge niso zajamčene, kar je podrobneje opredeljeno na spletnih straneh Banke Slovenije
 
Poštna banka Slovenija d.d

Nova KBM d.d