Nova KBM

Že izkazan interes za celoten sveženj ponujenih delnic | NKBM

V Novi KBM so po dveh tednih intenzivnih predstavitev po evropskih finančnih središčih zelo zadovoljni z odzivom potencialnih institucionalnih investitorjev. Ti so pripravljeni vlagati v stabilne in ambiciozne finančne sisteme. Investitorji so že izkazali interes za nakup celotnega svežnja ponujenih delnic.

Začnite tipkati, kar iščete

Že izkazan interes za celoten sveženj ponujenih delnic

15 april 2011
OBVESTILA
V Novi KBM so po dveh tednih intenzivnih predstavitev po evropskih finančnih središčih zelo zadovoljni z odzivom potencialnih institucionalnih investitorjev. Ti so pripravljeni vlagati v stabilne in ambiciozne finančne sisteme. Investitorji so že izkazali interes za nakup celotnega svežnja ponujenih delnic.
 

Potencialni institucionalni investitorji in vlagatelji, s katerimi so se v preteklih 14 dnevih srečali predstavniki Nove KBM, so že izkazali interes za nakup celotnega svežnja ponujenih delnic, so pa izrazili nekaj pomislekov glede mešanih signalov, ki jih v zvezi z Novo KBM pošilja predstavnik največjega lastnika. Delnice Nove KBM so sicer do vključno ponedeljka, 18. aprila, še dostopne delničarjem, ki lahko uveljavljajo prednostno pravico, med 20. in 26. aprilom pa bodo lahko delnice vpisali in vplačali še institucionalni vlagatelji.


Upravitelji javne ponudbe delnic Nove KBM so vrhunski mednarodni strokovnjaki, ING Bank N.V. London Branch, ING Securities S.A. in silkroutefinancial (UK) Limited.


S sredstvi, ki jih bo Nova KBM zbrala z dokapitalizacijo, bo ta zagotovila nadaljnjo podporo poslovnim načrtom in projektom slovenskih podjetij, še intenzivnejše izvajanje strategije rasti Skupine in s tem utrjevanja njenega tržnega položaja v Sloveniji in tujini, del prihodkov pa bo namenjen tudi za izpolnjevanje novih kapitalskih zahtev za banke.


Ob tem je predsednik uprave Nove KBM, Matjaž Kovačič opozoril, da je za banko najpomembnejša primerna finančna kondicija, vključujoč kapitalsko ustreznost in pa mednarodni ugled. Glede na to, da je bila NKBM sposobna zbrati s strani mednarodnih investitorjev celotno ponujeno emisijo in ne potrebuje državne pomoči je to veliko priznanje za banko in pomembno dejstvo za Slovenijo. Verjamem, da se bo NKBM lahko še naprej aktivno razvijala in nadaljevala pot javne delniške družbe, ki posluje dovolj uspešno, da ne potrebuje državne pomoči ampak lahko zagotovi vire za svoj razvoj na razvitih mednarodnih trgih kapitala in tako odpira možnosti tudi za druge institucije iz Slovenije na mednarodnih kapitalskih trgih.


Ob tem so v Novi KBM zavrnili oceno AUKN, da bi morebiten padec državnega lastništva povzročil takojšnje plačilo dolgoročnih kreditov tujih kreditorjev. Kot je ob tem pojasnil član uprave, Andrej Plos, »ima banka med vsemi dolgoročnimi krediti tujih kreditorjev le dva, pri katerih je bil eden izmed pogojev državno lastništvo nad 50%. Kredita sta po obsegu bistveno nižja kot je navedeno v stališču AUKN in bosta skladno z načrtom poplačana do konca leta, glavnina (85%) v maju 2011, preostanek pa decembra 2011. Nova KBM nima sklenjenega niti enega drugega kredita s klavzulo večinskega državnega lastništva, omenjena dva kredita pa v ničemer nista pogojena s postopkom dokapitalizacije in za banko ne prestavljata nikakršnega likvidnostnega pritiska«.


Poslovanje Nove KBM je z razliko od ostalih bank v lastništvu države dobro. Bilančna vsota Skupine Nove KBM je konec leta 2010 znašala 5.866,6 milijona evrov in je za 81.020 tisoč evrov ali za 1,4 odstotka večja kot konec leta 2009. Dobiček Skupine iz rednega poslovanja pred rezervacijami in oslabitvami je znašal 101.223 tisoč, čisti dobiček pa 11.413 tisoč evrov.


Bilančna vsota Nove KBM d.d je konec leta 2010 znašala 4.806,5 milijona evrov. Banka je tako povečala bilančno vsoto za 17.134 tisoč evrov oziroma za 0,4 odstotka. Dobiček banke iz rednega poslovanja je v letu 2010 znašal 11.365 tisoč evrov, čisti dobiček pa je dosegel 9.372 tisoč evrov. Doseženi poslovni rezultati Novo KBM nedvomno uvrščajo med najbolj uspešne in agilne finančne sisteme v Sloveniji. Banka uspešno zasleduje svojo ambiciozno poslovno strategijo. V skladu s finančnim načrtom bo bilančna vsota Nove KBM d.d. konec leta 2011 tako znašala približno 4.857 milijonov evrov. Dobiček banke iz rednega poslovanja bo v letu 2011 znašal 13,9 milijonov evrov, medtem ko bo čisti dobiček 11,1 milijon evrov. Vodstvo predvideva, da bo bilančna vsota Skupine Nove KBM ob koncu leta 2011 znašala približno 5.959,2 milijonov evrov. Dobiček Skupine iz rednega poslovanja bo v letu 2011 znašal približno 34 milijonov evrov, medtem ko bo čisti dobiček približno 28 milijonov evrov.


Banka in Skupina Nove KBM bosta v skladu s potrjenim načrtom tudi v prihodnje sledili svoji strateški usmeritvi širitve na trgih in racionalizirali organiziranost. Še naprej bosta  delovali s poudarkom na varnosti in ustreznosti finančnih rešitev za poslovne partnerje in komitente.