Nova KBM
 

Združujemo nekatere manjše poslovalnice | NKBM

Združujemo nekatere manjše poslovalnice

Združujemo nekatere manjše poslovalnice

26 maj 2020
OBVESTILA
 

Razmere v bančnem sektorju in spremenjene navade naših strank spreminjajo tudi organizacijo našega dela. V porastu je digitalno bančništvo, zato banka ogromno znanja vlaga v razvoj in učinkovito uporabniško izkušnjo prek spletnih kanalov poslovanja. Temu trendu sledita tudi racionalizacija in potreba po učinkovitejši organizaciji poslovalnic po državi, zaradi česar manjše poslovalnice združujemo.

V petek, 26. junija, bomo združili poslovalnice:

  • Bovec s Kobaridom,
  • Krško z Brežicami,
  • Celje 1 s Celjem ter
  • Žiri z Idrijo.

 

Našim strankam bomo v vseh občinah, torej v Bovcu, Krškem, Celju in Žireh opravljanje najpogostejših bančnih storitev (dvig in/ali polog gotovine, vpogled v stanje na transakcijskih računih, plačilo položnic, odpiranje novega transakcijskega računa, sklenitev depozita ali varčevanja, oddajo vlogo za izdajo bančnih kartic, za podaljšanje limita na računu, vloge za kredit, spremembo/dodajanje pooblaščene osebe za transakcijske račune in spremembo oblike svojega transakcijskega računa) še zmeraj omogočali na poštah, ki se nahajajo v bližini poslovalnic, prav tako v vseh občinah ostajajo bankomati naše banke, na katerih lahko naše stranke brez nadomestila dvigujejo gotovino, preverijo stanje na svojem računu in plačujejo položnice.

 

Strankam poslovalnic Bovec, Krško, Celje 1 oz. Žiri bomo poslovanje na dan združitve poslovalnic brezplačno prenesli v poslovalnice Kobarid, Brežice, Celje oz. Idrija, o čemer smo stranke tudi obvestili.

 

Nova KBM ostaja banka z najbolj razvejano poslovno mrežo, s katero svojim strankam omogoča dostopno opravljanje vseh bančnih storitev.