Nova KBM
 

Življenjsko zavarovanje Preudarna naložba | NKBM

Preudarna naložba je enkratno naložbeno življenjsko zavarovanje z delnim jamstvom sestavljena iz: varčevanja v skladih, zavarovanja za primer smrti z zajamčeno zavarovalno vsoto in dodatnega kritja za primer nezgodne smrti.

PREUDARNA NALOŽBA - ENKRATNO NALOŽBENO ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE Z DELNIM JAMSTVOM

Preudarna naložba je enkratno naložbeno življenjsko zavarovanje z delnim jamstvom sestavljena iz:

• varčevanja v skladih,

• zavarovanja za primer smrti z zajamčeno zavarovalno vsoto in

• dodatnega kritja za primer nezgodne smrti.


ZANIMA ME
    

Nova KBM

Varčevanje v skladih s 70% jamstvom.

 

Nova KBM

Priložnost za donos.

 
 

Nova KBM 

Zajamčena zavarovalna vsota.

 
 

Varčevanje v skladih

Nova KBM

Aktualno vpisno obdobje 

Od 15.7. do 31.12.2021.

Z Naložbeno kombinacijo »Preudarna naložba« si zagotovite plemenitenje svojih sredstev v 2 skladih:

  • 50 % v skladu z zajamčenim donosom z letno donosnostjo v višini 0,20 % in
  • 50 % v skladu Triglav Renta.
Nova KBM

Delno jamstvo

Z vplačilom v Preudarno naložbo ne prevzemate visokega naložbenega tveganja. Zavarovanje vključuje garancijo, da bo zavarovalnica po poteku 10 let od začetka zavarovanja skladno z zavarovalnimi pogoji na zahtevo zavarovalca izplačala vrednost premoženja najmanj v višini 70 % iz naslova:

  • vplačane enkratne premije, dogovorjene ob sklenitvi zavarovanja, in
  • vplačanih dodatnih vplačil.
Nova KBM

Zavarovanje

V primeru smrti zavarovane osebe med trajanjem zavarovanja se upravičencu izplača zajamčena zavarovalna vsota, ki je določena v višini 110 % vplačane zavarovalne premije dogovorjene ov sklenitvi, oziroma vrednost premoženja na naložbenem računu, če je ta višja od ZZV. Po koncu koledarskega leta, v katerem zavarovana oseba dopolni 85. leto starosti, jamstvo z ZZV preneha, kar pomeni, da se v primeru njene smrti izplača vrednost premoženja na naložbenem računu.

V primeru nezgodne smrti zavarovane osebe v prvih 10 letih od začetka zavarovanja se dodatno izplača še določen odstotek vplačane enkratne premije, dogovorjene ob sklenitvi zavarovanja, in sicer:

  • 50 %, če je bila starost zavarovane osebe ob sklenitvi do 65 let, oziroma
  • 20 %, če je bila starost zavarovane osebe ob sklenitvi nad 65 let.
Nova KBM
Dodatne možnosti

Možnost dodatnih enkratnih vplačil.
Možnost predčasnega delnega izplačila (predujem).

 

 
Vas zanima zavarovanje Preudarna naložba? Sklenitev je enostavna.

 

Kliknite na Zanima me, oddate svoje podatke in kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času.

ZANIMA ME
 
Smo tudi najbolj dostopna banka z najširšo mrežo, kjer lahko opravljate različne storitve po celi Sloveniji.
   
   
  
    CENIK IN SPLOŠNI POGOJI

 
 Splošni pogoji za Enkratno naložbeno življenjsko zavarovanje z delnim jamstvom in Dopolnilni pogoji
 
 INFORMACIJE O ZAVAROVALNEM PRODUKTU
 

* Zavarovanja niso bančne storitve. Nova KBM nastopa kot zastopnik pri trženju, zavarovatelj pa je Zavarovalnica Triglav d.d.