Nova KBM
 

Zakladne menice RS | NKBM

Zakladna menica je kratkoročni državni vrednostni papir, za izplačilo katerega jamči Republika Slovenija.

ZAKLADNE MENICE REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakladna menica je kratkoročni državni vrednostni papir, za izplačilo katerega jamči Republika Slovenija.

ZANIMA ME


 

Izdajajo se v apoenih po
1.000 EUR.
 


 

Imetniki so lahko pravne in fizične osebe.
 


 

Posamezna avkcija se zapre pri enotni ceni.
 

ZNAČILNOSTI

  Zakladne menice so nematerializirani, serijski, imenski, prenosljivi vrednostni papirji z dospelostjo treh, šestih, dvanajstih in osemnajst mesecev.
 
  Izdajajo se v apoenih po 1.000 EUR, nominalna vrednost posamezne razpisane emisije pa je odvisna od vsakokratne odločitve izdajatelja.
 
 
  Imetniki zakladnih menic so lahko tako pravne kot fizične osebe, ki podajajo naročila za vpis pri primarnih vpisnikih za zakladne menice.
 
  Posamezna avkcija se zapre pri enotni ceni (oz. obrestni meri), kar pomeni, da so pri tej ceni sprejete ponudbe z višjo ceno od izklicane ali enako ceno (v tem primeru so ponudbe lahko delno sprejete), ponudbe z nižjo ceno od izklicane pa niso sprejete.
 

KAJ MORATE VEDETI?

POTEK AVKCIJE POSLA
  Na dan avkcije pooblaščeni vpisniki zakladnih menic zbiramo ponudbe vlagateljev za nakup zakladnih menic in jih posredujemo izdajatelju.
 
  Koledar avkcij je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za finance Republike Slovenije
 
  Avkcija poteka v času od 9.30 do 12.00.
 
  Na podlagi vseh danih ponudb vlagateljev se oblikuje enotna prodajna cena.
 
  Nova KBM obvesti vlagatelja o realiziranem poslu po zaključku avkcije.
PLAČILO POSLA IN ZAPADLOST POSLA
  Vplačilo kupnine zakladnih menic poteka praviloma dva delovna dneva po izvedeni avkciji, kupnino pa vlagatelj nakaže na račun Nova Kreditna banka Maribor d.d. v skladno s prejetim obračunom.
 
  Na dan prejema kupnine Ministrstvo za finance Republike Slovenije vpiše zakladne menice na račune vlagateljev v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD.
 
  Nova Kreditna banka Maribor d.d. za posredovanje ponudb na avkcijah ne zaračunava stroškov.
 
  Vlagateljem, ki so ob zapadlosti posamezne emisije zakladnih menic v centralnem registru vrednostnih papirjev vknjiženi kot imetniki, izdajatelj izplača na dan dospelosti obveznost iz naslova posamezne izdaje zakladnih menic. V primeru, da je dan poravnave in dospelosti praznik ali dela prost dan, se izplačilo izvede naslednji delovni dan.
JAMSTVO VLOG
Vaše vloge do višine 100.000 EUR so na podlagi Zakona o bančništvu zajamčene. Več splošnih informacij o sistemu za jamstva vloge v skladu z Zakonom o sistemu jamstva za vloge (UL RS 27/2016) ali tukaj.

KAKO DO ZAKLADNIH MENIC?

 

POTREBUJETE VEČ INFORMACIJ?


Za dodatne informacije so vam na voljo strokovnjaki v oddelku trgovanja. 
Pokličite nas!

T: 02 229 22 09

 
PRAVILA PRI POSLOVANJU S FINANČNIMI INSTRUMENT
 
 


ŽELITE PREJETI INFORMATIVNO PONUDBO?


Pošljite nam vaše povpraševanje.


ZANIMA ME