Nova KBM

Začetek odpisa dolgov socialno najšibkejšim predvidoma septembra | NKBM

V Novi KBM bomo pristopili k sporazumu oz. shemi odpusta dolgov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Predvidevamo, da bomo s sprejemanjem vlog za odpis dolgov pričeli v septembru. O nadaljnjih korakih oziroma načinu izvedbe odpisa bomo stranke in javnost pravočasno obvestili.

Začnite tipkati, kar iščete

Začetek odpisa dolgov socialno najšibkejšim predvidoma septembra

28 julij 2015
OBVESTILA
V Novi KBM bomo pristopili k sporazumu oz. shemi odpusta dolgov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Predvidevamo, da bomo s sprejemanjem vlog za odpis dolgov pričeli v septembru. O nadaljnjih korakih oziroma načinu izvedbe odpisa bomo stranke in javnost pravočasno obvestili.
 
Kot odgovorna finančna institucija se želimo pred podpisom sporazuma seznaniti z vsemi dejstvi in okoliščinam ter natančneje opredeliti potrebne postopke. Zato o kriterijih in višini odpisa dolga še ne moremo govoriti. 

Dogovor o odpisu dolga v Novi KBM pozdravljamo, saj bo lahko pripomogel k izboljšanju socialnega statusa najšibkejših. Tudi v obdobju priprave zakona smo z ministrstvom dejavno in konstruktivno sodelovali. 

Ob aktualnem projektu odpisa dolgov pa v banki na reševanje socialne problematike gledamo tudi dolgoročnejše. V okviru tega dajemo veliko poudarka finančnemu opismenjevanju ter že več let odpisujemo določene terjatve fizičnim osebam, ki so do tega upravičeni skladno z internimi pravili. To bomo počeli tudi v prihodnje.