Nova KBM
 

Vzajemni skladi | NKBM

Naložbe v vzajemne sklade omogoča doseganje potencialno višjih donosov kot pri običajnih varčevalnih produktih. V Novi KBM lahko pristopite k široki paleti skladov KBM Infond, Raiffeisen Capital Management in BNP Paribas.

VZAJEMNI SKLADI

Izkoristite naložbe v vzajemne sklade Sava Infond, Triglav Skladi in Raiffeisen Capital Management (RCM), ki vam omogočajo višje donose, in tako lažje dosezite zastavljene finančne načrte. Z nami poiščite pravi naložbeni cilj!


ZANIMA ME   
Nova KBM
SPREMLJAJTE   
 

Dnevno spremljajte vrednost enot premoženja skladov na naši novi spletni strani:


TEČAJNICE VZAJEMNIH SKLADOV 
 
Nova KBM
½ VSTOPNI STROŠKI
 

Posebna ponudba za vplačila v vzajemne sklade*
 

V času od 1. 11.2021 do 30. 11.2021 veljajo 50 % nižji vstopni stroški oz. distribucijska provizija za vsa enkratna vplačila* v vzajemne sklade SAVA Infond, Raiffeisen Capital Management (RCM) in Triglav Skladi.


*Akcija ne vključuje vplačil prek direktnih obremenitev.
 

 
Nova KBM
INFORMACIJE ZA IMETNIKE ENOT VZAJEMNEGA SKLADA RAIFFEISEN HEALTHCARE   

Obvečamo vas, da se je dne 15.11.2021 spremenilo ime in naložbena politika sklada Raiffesien HealthCare Aktien v
Raiffeisen Health and Wellbeing ESG Aktien.

Podrobnejše informacije se nahajajo tukaj

VEČ O TEM

 
 

Nova KBM 
KAJ JE VZAJEMNI SKLAD


Vzajemni sklad predstavlja sredstva vlagateljev, ki jih v družbi za upravljanje (DZU) skrbno naložijo v različne vrednostne papirje.
 • delnice, 
 • obveznice in 
 • druge finančne instrumente 
 • iz različnih svetovnih regij in gospodarskih panog.

V pravilih upravljanja vzajemnega sklada je opredeljena naložbena politika sklada, ki določa kateri vrednostni papirji in v kakšnih deležih lahko sestavljajo portfelj sklada.
 
 

 Nova KBM
KAKO VLAGATI


Sredstva v vzajemni sklad vlagate tako, da kupujete enote premoženja sklada.   Vrednost enote premoženja (VEP) se dnevno spreminja. 

 
Dnevno spremljajte vrednost enot premoženja skladov na naši novi spletni strani:

TEČAJNICE VZAJEMNIH SKLADOV

 
 

Nova KBM 
DONOSNOST IN IZPLAČILA


Vzajemni skladi niso bančna storitev in ne zagotavljajo zajamčene donosnosti. Gibanje VEP  je v veliki meri odvisno od stanja na trgu vrednostnih papirjev.  

Naložba v vzajemne sklade ne predstavlja vezave sredstev, kot je to značilno pri bančnih depozitih zato lahko kadarkoli zahtevate izplačilo vseh ali dela sredstev. 
 

Nova KBM 
KAKO PRENESTI SREDSTVA MED SKLADI


Prenosi sredstev med vzajemnimi skladi: 
 • krovnega sklada INFOND so brezplačni in brez takojšnje obdavčitve. Kapitalski donosi so obdavčeni šele ob izplačilu sredstev iz posameznega sklada na račun vlagatelja.
 • RCM in BNP so stroškovno zelo ugodni.
 • krovnega sklada TRIGLAV SKLADI so brezplačni in brez takojšnje obdavčitve. Kapitalski donosi so obdavčeni šele ob izplačilu sredstev iz posameznega sklada na račun vlagatelja.
 

KAKO DO VZAJEMNIH SKLADOV

Nova KBM

V kolikor potrebujete informacije o vzajemnih skladih, nas kontaktirajte in pomagali vam bomo poiskati za vas najboljšo rešitev.


 

Lahko pa nas obiščete tudi v prostorih Oddelka investicijskega bančništva ali v najbližji poslovalnici*. (*Pogodbene pošte so izvzete.)

 
 
SPLOŠNE INFORMACIJE
Za varčevanje oziroma naložbe sredstev v vzajemne sklade lahko uporabljate različne načine vplačil:
 • posamičnima oz. enkratna vplačila,
 • mesečna vplačila  (možnost sklenitve trajnika/direktne obremenitve),
 • kombinacijo obeh možnosti (večji znesek vplačate enkratno, sklenete pa tudi mesečni trajnik/direktno obremenitev).
 
Ob vplačilu s plačilnim nalogom v Infondove vzajemne sklade v poslovalnicah Nove KBM ne zaračunavamo nadomestila
KAJ POTREBUJETE?
Za naložbo v vzajemne sklade potrebujete:
 • veljaven osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali novo vozniško dovoljenje)
 • potrdilo o davčni številki,
 • številko osebnega računa (priporočamo račun pri Novi KBM zaradi hitrejšega prenosa denarnih sredstev).

Na osnovi sprejete odločitve o varčevanju oz. naložbi sredstev v vzajemne sklade pričnete varčevati tako, da izpolnite in podpišete pristopno izjavo k vzajemnemu skladu, vaša sredstva pa nakažete na transakcijski račun sklada preko plačilnega naloga
OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Pri vlaganju v vzajemne sklade Nova KBM d.d. nastopa kot posrednik. Naložba v vzajemni sklad ni enaka bančnemu depozitu in ni vključena v sistem zajamčenih vlog. Pri nakupu enot premoženja vzajemnega sklada investitor prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji dobil manj, kot je vanje investiral.

Nova KBM


PAKET PREMIUM
Predani vašim visokim ciljem.

 
Premium bančništvo je prilagojeno finančnim potrebam
naših zahtevnejših strank. V paketu vrhunske kakovosti
smo združili naše najboljše storitve, ki zagotavljajo udobno,
varno in enostavno vsakodnevno finančno poslovanje.