Nova KBM
 

Vodstvo | NKBM

V skladu s slovensko zakonodajo je v Novi KBM d.d. uveljavljen dvotirni sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom.

VODSTVO

V skladu s slovensko zakonodajo je v Novi KBM d.d. uveljavljen dvotirni sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom.

NADZORNI SVET
Leva slika s senco in besedilom


JOHN DENHOF


Predsednik uprave
 
Leva slika s senco in besedilom

SABINA ŽUPEC KRANJC


Članica uprave, odgovorna za finance in finančne trge
 
 
Leva slika s senco in besedilom

JON LOCKE


Član uprave, odgovoren za upravljanje tveganj
 
 
Leva slika s senco in besedilom

JOSEF GRÖBLACHER


Član uprave, odgovoren za operativno poslovanje banke
 
 
Leva slika s senco in besedilom

MATEJ FALATOV


Nadzorni svet je 21. marca 2018 za člana uprave, odgovornega za področje poslovanja z gospodarskimi družbami, imenoval g. Mateja Falatova.
To funkcijo bo nastopil po prejemu regulatornih dovoljenj, dotlej v banki deluje kot prokurist.