Nova KBM
 

Vodstvo | NKBM

V skladu s slovensko zakonodajo je v Novi KBM d.d. uveljavljen dvotirni sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom.

VODSTVO

V skladu s slovensko zakonodajo je v Novi KBM d.d. uveljavljen dvotirni sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom.

NADZORNI SVET
Nova KBM


JOHN DENHOF


Predsednik uprave
 
Nova KBM

SABINA ŽUPEC KRANJC


Članica uprave, odgovorna za finance in finančne trge
 
 
Nova KBM

JON LOCKE


Član uprave, odgovoren za upravljanje tveganj
 
 
Nova KBM

JOSEF GRÖBLACHER


Član uprave, odgovoren za operativno poslovanje banke
 
 
Nova KBM

MATEJ FALATOV


Nadzorni svet je 21. marca 2018 za člana uprave, odgovornega za področje poslovanja z gospodarskimi družbami, imenoval g. Mateja Falatova.
To funkcijo bo nastopil po prejemu regulatornih dovoljenj, dotlej v banki deluje kot prokurist.