Nova KBM

Uspešno poslovanje Nove KBM v letu 2022 in nadaljevanje rasti v Skupini OTP | NKBM

Uspešno poslovanje Nove KBM v letu 2022 in nadaljevanje rasti v Skupini OTP

Začnite tipkati, kar iščete

Uspešno poslovanje Nove KBM v letu 2022 in nadaljevanje rasti v Skupini OTP

12 april 2023
OBVESTILA
(Maribor,  12. aprila 2023) Nova KBM je objavila poročilo Skupine Nove KBM in banke za poslovno leto 2022. Kot izkazuje poročilo, smo utrdili svoj položaj najdostopnejše banke v Sloveniji in odlično poslovali. Svojim strankam zagotavljamo vrhunske in celovite finančne storitve ki jih lahko v veliki meri opravijo kjer koli in kadar koli.  Nova KBM je leto 2022 zaključila z dobičkom v višini 115,6 milijona evrov, Skupina Nove KBM pa 106,1 milijona evrov. Hkrati z letnim smo objavili tudi ESG poročilo, ki podrobneje predstavlja našo vizijo, dejavnosti in dosežke pri uvajanju okoljskih, družbenih vidikov v poslovanje in na področju korporativnega upravljanja.
 
Doseženi donos na kapital po obdavčitvi je za leto, ki se je končalo 31. decembra 2022, znašal 10.96 % na ravni Skupine in 11.94 % na ravni banke. Močna rast se odraža tudi v 7,9-odstotnem povečanju posojil strankam. Kljub zahtevnim razmeram v gospodarskem okolju je bonitetna agencija Moody's Investors Service v začetku leta 2023 zvišala dolgoročno oceno kreditnega tveganja Nove KBM z Baa1 na A3 in spremenila oceno prihodnjih izgledov v stabilno. Agencija je prav tako zvišala izhodiščno kreditno oceno (Baseline Credit Assessment) in prilagojeno izhodiščno oceno (Adjusted Baseline Credit Assessment) banke z ba1 na baa3 ter zvišala oceno izdanih dolžniških instrumentov banke z Ba1 na Baa3. Agencija je potrdila oceno kratkoročnega kreditnega tveganja banke, ki ostaja P-2. 

Leto 2022 je bilo izjemno v številnih pogledih, tudi zaradi zahtevnega poslovnega okolja. Že tretje leto smo uspešno obvladovali omejitve, povezane z epidemijo covid-19. Strankam smo tudi v spremenjenih razmerah zagotavljali bančne storitve in bili zanesljiv finančni partner. Skupina je z namenom minimizacije pričakovanih negativnih posledic vojaškega konflikta med Rusijo in Ukrajino, naraščajočih cen energije, težav z dobavnimi verigami v določenih panogah ter naraščajoče inflacije in posledično dviga referenčnih obrestnih mer sprejela ukrepe za pravočasno identifikacijo subjektov, ki jih je oz. bo prizadela kriza, in ukrepe za blaženje negativnih posledic na njihovo poslovanje oz. finančni položaj ter posledično na položaj Skupine. Izzive smo uspešno preoblikovali v priložnosti za izboljšave v naši ponudbi in krepitev partnerstev z našimi ključnimi deležniki. 

Uspešnost poslovanja Nove KBM se odraža v različnih raziskavah in prejetih nagradah na več poslovnih področjih. Že tretje leto zapored sta bili naša digitalna in mobilna banka Bank@Net in mBank@Net izbrani za najboljši v Sloveniji. Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) je banki podelila priznanje za dosežke pri soočanju z izzivi na področju podnebnih sprememb, spodbujanju rabe bolj trajnostnih oblik energije ter uveljavljanju boljše okoljske in družbene učinkovitosti. Na podlagi naših zavez smo v poslovanje uvedli veliko dobrih praks, hkrati pa si z ambicioznimi cilji začrtali našo prihodnjo ESG-pot. Na temelju posredovanih podatkov in samoocene je Nova KBM uspešno pridobila certifikat Green Star z oceno štirih zvezdic, kar jo uvršča v kategorijo zeleni voditelj. Banka je tudi tretjič prejela nacionalno nagrado HORUS za strateško vodenje družbene odgovornosti.   

Pomemben mejnik se je zgodil v začetku leta 2023. Po pridobitvi regulativnih soglasij je bila 6. februarja 2023 zaključena prodaja Nove KBM družbi OTP Bank Nyrt, v sklopu te transakcije pa je bila prodana družba Summit Leasing Slovenija. V Novi KBM se še naprej osredotočamo na stranke in na uresničevanje strateških prednostnih nalog. Med njimi so nadaljnja digitalizacija poslovanja banke in storitev, poslovanje v skladu s strategijo ESG in priprave na postopno združevanje s sestrsko SKB banko. Cilj integracije je združiti najboljše iz obeh bank in ustvariti vodilno banko v Sloveniji.    
 
John Denhof, predsednik uprave Nove KBM: "Leto 2022 je bilo za Novo KBM izjemno leto, kar dokazujejo naši poslovni rezultati in mnoge zadovoljne stranke. Osredotočenost na rast in vzdržno dobičkonosnost banki omogoča investiranje v nadaljnji razvoj ter hkrati zagotavljanje zadostne zmogljivosti za prilagajanje prihodnjim spremembam v finančnem in gospodarskem okolju. Ponosen sem, da je Nova KBM od leta 2016 več kot podvojila svojo bilančno vsoto, pomembno izboljšala kakovost svojih sredstev z znižanjem obsega nedonosnih posojil za kar 85 %, uspešno pridružila in integrirala štiri banke in zagotovila trajnostno dobičkonosnost ter celovito skladnost poslovanja s predpisi. Leto 2023 smo pričeli z zaključkom dolge poti. Trdo delo je bilo poplačano s pridružitvijo Nove KBM Skupini OTP in pričetkom novega postopka integracije z SKB banko. Z veseljem in visokimi pričakovanji se oziramo v našo prihodnjo pot pod okriljem OTP. Ob tej priložnosti se vsem zaposlenim zahvaljujem za zavzeto delo in osredotočenost na skupne cilje, našim številnim strankam in poslovnim partnerjem pa za sodelovanje in zaupanje ter z velikim optimizmom gledam v prihodnost. "

 
Povezava na Letno poročilo Skupine Nove KBM in Nove KBM 2022 in ESG poročilo.