IZPOLNITE VLOGO IN JO ODDAJTE V POSLOVALNICI
 
 
Secured by thawte

Na voljo smo vsak delovnik od 7:00 do 20:00


T: (02) 229 2760

E:

skype: NovaKBM.Bankanet               

 
 
 
 
 
DomovRačuni in poslovanjePlačilne storitveUrnik plačilnega prometa

Urnik plačilnega prometa

 
 
 
Paketi
 
 
Kartice
 
 
Krediti
 
 
Zavarovanja
 
 
 
 
 
 
 
Prijava na tečajnice
 
 
 

IME PRIIMEK

VPIŠITE VAŠ E-NASLOV

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prijavite ali odjavite se na izbrano obveščanje.

 
 
 
 
 

Urniki plačilnega prometa za potrošnike, podjetnike in zasebnike

 
Vas zanima kdaj bo izvršen vaš plačilni nalog? Oglejte si urnik domačega in čezmejnega plačilnega prometa.
 
 
 
Urnik opravljanja domačih plačilnih transakcij za potrošnike, podjetnike in zasebnike
 
 
 
 
VRSTA PLAČILA URE PREJEMA NAJKASNEJE DO IZVRŠITEV ZAGOTAVLJAMO
Bank@Net/mBank@Net/Telebanka
Plačila v dobro računa potrošnika, zasebnika in podjetnika pri Novi KBM vsak dan, 24 ur na dan isti dan
Plačila v dobro računa pravne osebe pri Novi KBM in poravnalnega računa Nove KBM vsak delovni dan banke do 16:45 isti dan
Plačila v dobro računa pri drugih bankah v Republiki Sloveniji 15:00 isti dan
Nujna plačila** 15:00 isti dan
Množično SEPA plačilo **** 15:00 isti dan
SEPA direktne obremenitve **** preko spletne banke
- po osnovni shemi (CORE) 07:00 D***** + 1 dni
- po B2B shemi 07:00 D***** + 1 dan
- preklic (pred izvršitvijo SDD) - D -1
E - RAČUNI preko spletne banke
E-računi (posredovanje e-računov ali e-povratnic do prejemnika) 15:30 isti dan (razen NED in praznikov)
Bančno okence
Plačila v dobro računa potrošnika, zasebnika in podjetnika pri Novi KBM 16:45* isti dan
Plačila v dobro računa pravne osebe pri Novi KBM in poravnalnega računa Nove KBM 16:45* isti dan
Plačila v dobro računa pri drugih bankah v Republiki Sloveniji 15:00* isti dan
Nujna plačila** 15:00* isti dan
Polog gotovine v dobro računov potrošnikov, zasebnikov in podjetnikov v Novi KBM 17:00* isti dan
Polog gotovine v dobro računov pravnih oseb pri Novi KBM 16:45* isti dan
Dvig gotovine z računov pri banki 17:00* isti dan
Predložitev menice na unovčenje v poslovalnici, kjer je odprt račun meničnega dolžnika 14:30* na dan dospelosti oz. v naslednjih 2 delovnih dneh isti dan + 2 dni
 

Domače plačilne transakcije so plačilne transakcije znotraj Slovenije v katerikoli valuti držav članic EGP.

* Zadnja ura prejema plačilnih nalogov je odvisna od poslovnega časa poslovalnice.

** Nujna plačila. le v primeru izrecne izbire, prednostna obravnava, s skrajšano valuto plačila, izvršitev v roku 30 minut

**** Velja za podjetnike in zasebnike.

***** Bančni delovni dan PON, TOR, SRE, ČET, PET, do katerega mora prejemnik plačila zagotoviti podatke za SEPA DB. Prejemnik plačila lahko podatke odda najhitreje 14 koledarskih dni pred predvidenim datumom obremenitve.

 
 
 
 
 
Urnik opravljanja čezmejnih in drugih plačilnih transakcij za potrošnike, podjetnike in zasebnike
 
 
 
 
VRSTA PLAČILA URA PREJEMA NAJKASNEJE DO ***** IZVRŠITEV ZAGOTAVLJAMO ***
Bank@Net
Nujna plačila** 10:00 isti dan
Čezmejna in druga plačila 15:00 isti dan
Množična SEPA plačila (za zasebnike in podjetnike) 15:00 isti dan
SEPA plačila 15:00 isti dan
SEPA direktne obremenitve**** po osnovni shemi (CORE) 7:00 D***** + 1 dni
SEPA direktne obremenitve**** po B2B shemi 7:00 D***** + 1 dan
Preklic pred izvršitvijo SDD - D -1 dan
Bančno okence
Nujna plačila** 10:00 isti dan
Čezmejna in druga plačila 15:00* isti dan
 
Čezmejne plačilne transakcije so plačilne transakcije med državami članicami EGP v katerikoli valuti držav članic. 
Druge plačilne transakcije so plačilne transakcije znotraj Slovenije ali plačilne transakcije med državami članicami EGP v katerikoli valuti tretjih držav ter plačilne transakcije v tretjo državo v katerikoli valuti.
 
* Zadnja ura prejema plačilnih nalogov je odvisna od poslovnega časa poslovalnice.

** Nujna plačila:  le v primeru izrecne izbire, prednostna obravnava za tuje valute po predhodnem dogovoru do 10.00 ure. Plačila v valuti JPY, AUD  in RON ni možno izvesti kot NUJNO plačilo.

*** Izvršitev čezmejnih in drugih plačilnih transakcij na račune drugih bank (v tujini ali doma) pomeni čas izvršitve plačilnih transakcij  v Novi KBM in ne pomeni časa izvršitve plačilne transakcije v drugi banki na račun prejemnika. Nova KBM izvršuje SEPA plačila (prejeta do 15.00 ure), nujna plačila ter druge plačilne transakcije na račune domačih bank isti dan z valuto isti dan, ostale čezmejne in druge plačilne transakcije ter SEPA plačila prejeta po 15.00 uri isti dan z valuto 1 delovni dan.

*****Če je plačilo prejeto po skrajni uri prejema oz. če dan prejema ni delovni dan se šteje, da je banka prejela denarna sredstva za prejemnika plačila prvi naslednji delovni dan.

Plačnik lahko predloži zahtevo za prepoved izvršitve SDD (ugovor) en delovni dan pred datumom izvršitve. Za izvršitev SDD je potrebna zagotovitev denarnih sredstev do 9ure na dan izvršitve.

Zahtevo za povračilo sredstev lahko stranka odda najkasneje 8 tednov oziroma 13 mesecev po že izvršeni SDD (velja samo za osnovno CORE shemo).
 
 
 
 
 
Značilnosti
 
 
 
 

SEPA direktna obremenitev

 

• SEPA direktna obremenitev (SDD) je plačilna storitev, ki se izvaja pri bankah, ki so pristopile k ustrezni shemi za SEPA direktno obremenitev.
• Vi kot dolžnik s posebnim Soglasjem, ki ga podpišete upniku, pooblaščate banko, da za poravnavo vaših obveznosti z vašega računa nakaže sredstva na račun upnika.
• Na podlagi soglasja, pošlje upnik plačilni nalog za SEPA direktno obremenitev banki plačnika.
• Banka plačnika poravnava obveznosti dolžnika do upnika z neposredno obremenitvijo dolžnikovega oz. plačnikovega računa.

• Upnik vas je dolžan obvestiti o nameravani obremenitvi najmanj 14 dni pred izvršitvijo plačila, vi pa imate pravico, da v predpisanem roku upniku ugovarjate ali pri banki prekličete izvršitev plačila.
• Za poravnavo obveznosti morajo biti sredstva na računu na razpolago že en dan pred datumom izvedbe plačila.
• Če na dan izvedbe direktnih obremenitev nimate zadostnih razpoložljivih sredstev, se plačilo ne izvede Banka vas po pošti obvesti o neplačanih trajnih nalogih/direktnih bremenitvah.

 

Trajni nalog

  • Trajni nalog je pooblastilo banki, da za vas mesečno in za določeno časovno obdobje z vašega osebnega računa poravnava vnaprej določene enake zneske.

• Za poravnavo obveznosti morajo biti sredstva na računu na razpolago že en dan pred datumom izvedbe plačila.
• Če nimate zadostnih razpoložljivih sredstev, se plačilo ne izvede.

 
 
 
 
 
Univerzalni plačilni nalog (UPN)
 
 
 
 

Stroškovna in časovna učinkovitost izvrševanja plačil: Nova KBM je direktna udeleženka evropskih plačilnih sistemov TARGET2 in SEPA ter vzdržuje odnose s široko mrežo bank po celem svetu, glede na potrebe svojih komitentov pa je vedno pripravljena navezati nove. Vzpostavljena avtomatska kontrola IBAN BIC v primeru čezmejnih in drugih plačil v vseh valutah, ko je račun prejemnika naveden v IBAN strukturi.

 

Univerzalni plačilni nalog (UPN)

 


Plačilni nalog je navodilo plačnikovi banki, s katerim plačnik ali prejemnik plačila odredi izvedbo plačilne transakcije.

 


Obrazec UPN je univerzalni plačilni nalog in ga kot papirnati obrazec lahko uporabljate za domače, čezmejne in druge plačilne transakcije v evrih :
 

 • za negotovinska plačila (kreditna plačila),
 • za gotovinska plačila (denarna nakazila v gotovini),
 • za polog gotovine (polog gotovinskih iztržkov na plačilni račun pri matični banki) in
 • za dvig gotovine.
 


Obrazec UPN je sestavljen iz naloga za plačilo in talona kot potrdila o plačilu. Nalog za plačilo vsebuje:
 

 • zgornji del, ki vsebuje polja o plačniku, in sicer: številko računa plačnika (IBAN), oznake za polog oz. dvig gotovine, referenco plačnika, ime in naslov plačnika, kodo namena plačila, namen/rok plačila, indikator nujnosti plačila, prostor za podpis plačnika in (neobvezno) žig,
 • srednji del, ki vsebuje polja o prejemniku plačila, in sicer: znesek plačila v EUR, datum plačila, identifikacijo banke prejemnika (BIC), številko računa prejemnika (IBAN), informacijo o izjavi v povezavi z izpisom OCR vrstice, referenco prejemnika, ime in naslov prejemnika,
 • spodnji del, ki je namenjen za vpise ponudnika plačilnih storitev o opravljeni storitvi in za optični zapis podatkov (vrstica OCR).
 


Več informacij o uvedbi univerzalnega plačilnega naloga najdete na spletnih straneh Združenja bank Slovenije , kjer vam je na voljo tudi brezplačni program za izpis UPN.

   
 
 
 
 
 
Domača plačilna transkacija
 
 
 
 
Domača plačilna transakcija je plačilna transakcija znotraj Slovenije v katerikoli valuti držav članic*. Nova KBM opravlja negotovinski plačilni promet v naslednjih valutah držav članic: EUR, GBP, DKK, SEK, NOK, CHF (Liechenstein), PLN, BGN, HUF, CZK, HRK. 

 

*Država članica je država članica EU ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (EGP = EU + Islandija, Norveška in Liechtenstein). 

 

 
 
 
 
 
Čezmejna plačilna transakcija
 
 
 
 

Plačilna transakcija med državama članicama* v vseh valutah držav članic. Nova KBM opravlja negotovinska plačila v naslednjih valutah držav članic: EUR, GBP, DKK, SEK, NOK, CHF (Liechtenstein), PLN, BGN, HUF, CZK in HRK.
 
*Država članica je država članica EU ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (EGP = EU + Islandija, Norveška in Liechtenstein). Tretja država je država, ki ni država članica.

 
 
 
 
 
Regulirana čezmejna plačilna transakcija
 
 
 
 

Plačilna transakcija med državama članicama*, ki vsebuje naslednje podatke:

 • znesek plačila v EUR, SEK in RON (Nova KBM d.d. v valuti RON ne izvršuje negotovinskih plačil),
 • račun prejemnika naveden v strukturi IBAN
 • banka prejemnika navedena z BIC (SWIFT) kodo,
 • opcija plačnika stroškov SHA, kar pomeni, da vsak udeleženec plača stroške svoje banke, ki omogočajo avtomatsko (STP) obdelavo plačilnega naloga.


*Država članica je država članica EU ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (EGP = EU + Islandija, Norveška in Liechtenstein). Tretja država je država, ki ni država članica.
 

 
 
 
 
 
Druga plačilna transakcija
 
 
 
 

Plačilna transakcija znotraj Slovenije in plačilna transakcija med državama članicama* v vseh valutah tretjih držav ter plačilna transakcija s tretjo državo v vseh valutah. Nova KBM izvršuje negotovinska plačila v naslednjih valutah tretjih držav: AUD, USD, CAD, JPY, CHF (Švica), RSD, BAM, RUB in MKD.*Država članica je država članica EU ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (EGP = EU + Islandija, Norveška in Liechtenstein). Tretja država je država, ki ni država članica.

 
 
 
 
 
Sepa plačilo
 
 
 
 

Plačilo z značilnostmi: znesek v EUR, opcijo stroškov SHA, odlivna plačila do vključno vrednosti 50.000,00, prilivna brez omejitve zneska, račun prejemnika v strukturi IBAN, banki plačnika/prejemnika navedeni z BIC (SWIFT) kodo morata biti udeleženki SEPA plačilnega sistema (iz SEPA območja), plačilni nalog lahko vsebuje dodatna polja, ki so značilna le za ta plačilni sistem: ID prejemnika, ID plačnika, ID končnega upnika, ID končnega dolžnika in End to End ID oz. referenčna oznaka plačnika;

 
 
 
 
 
Svetujemo
 
 
 
 
 • pri izbiri plačilnega instrumenta kot oblike zavarovanja plačila za različne vrste mednarodnih poslov,
 • pri izbiri najustreznejše bančne zveze, ki vpliva na hitrost in stroške prenosa sredstev
 • pri oceni poslovnih tveganj v mednarodnih poslih na podlagi bonitetnih in drugih poslovnih informacij
 • ustrezne opcije stroškov, strukture plačil in ostalih plačilnih instrukcij, 
 • na vaše želje in potrebe izdelujemo poročila, potrdila, pridobivamo in posredujemo  informacije na druge (slovenske in tuje) banke, posredujemo informacije v tujino ter rešujemo reklamacije, realiziramo posebne aranžmaje in vas informiramo o praksi tujih bank ter novostih v plačilnih sistemih.
 
 
 
 
 
Transakcije v vrednosti 15.000 EUR in več: podatki o namenu transakcije in prejemniku
 
 
 
 

Banka je v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) pri izvajanju transakcij v vrednosti 15.000 EUR in več (posamične ali več med seboj očitno povezanih transakcij) zavezana pridobiti podatke o namenu transakcije in prejemniku.Plačilni nalogi naj vsebujejo naslednje podatke:

 • podatke o namenu plačila oz. predvideni naravi transakcije (npr. račun št..., pogodba o..., avans za..., predračun št…),
 • popolne podatke o prejemniku: ime in priimek, stalno prebivališče oz. naziv in sedež osebe, ki ji je transakcija namenjena (ulica, hišna številka, kraj in država).

 
 
 
 
 
Poslovanje z Iranom
 
 
 
 
Nova KBM  ne posluje z iranskimi subjekti, ki so :
- država Iran ali katerikoli organ te države;
- katerakoli fizična oseba v Iranu ali oseba s prebivališčem v Iranu (vendar tu niso zajeti prenosi sredstev od iranskega državljana, ki nima prebivališča v Iranu na slovenskega državljana);
- katerakoli pravna oseba, subjekt ali organ, ki ima sedež v Iranu;
- katerakoli pravna oseba, subjekt ali organ v Iranu ali zunaj njega, ki je v neposredni ali posredni lasti oziroma neposrednim ali posrednim nadzorom ene ali več zgoraj navedenih oseb ali organov (vključno podružnice iranske družbe, ki se ne nahaja v Iranu).
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIJAVITE SE NA E-NOVICE
 
Spol:
M
Ž
POŠLJI
Nova KBM
Sveta Vladar
DinDin
12219
ŽELITE PONUDBO ZA KREDIT?
ŽELITE PONUDBO ZA KREDIT?
* obvezna polja
 
 
 
 
 
 
 
Zakaj po kredit na Novo KBM?
 
Izjemna ponudba:
 • Ročnost potrošniškega kredita do 12 let
 • Ročnost stanovanjskega kredita do 31 let
 • Možnost kredita z odlogom odplačila glavnice do 12 mesecev
 • Gotovina do 100% na osebni račun
 
PREBERITE VEČNEPREMIČNINE
 
 
 EUR    ali
 
 EUR
 
 mesecev
 
 Želim termin pri svetovalcu
 
POŠLJI POVPRAŠEVANJE
Tečajne liste
Tečajne liste
 
Obrestne mere
Obrestne mere
 
Cenik storitev
Cenik storitev
 
Kje nas najdete
Kje nas najdete
 
Izračuni
Izračuni
 
Pogosta vprašanja
Pogosta vprašanja