Nova KBM
 

Upravljanje premoženja | NKBM

Zavedamo se, da je za uspešno plemenitenje premoženja potrebnega veliko znanja zato zaupajte našim izkušenim upravljalcem premoženja.

UPRAVLJANJE PREMOŽENJA

Zavedamo se, da je za uspešno plemenitenje premoženja potrebnega veliko znanja, zato zaupajte našim izkušenim upravljalcem premoženja.


ZANMA ME

 


PRILAGODLJIVOST


Naložbena stategija je prilagojena vašim željam, zahtevam in potrebam. Naložbe so likvidne, kar vam omogoča hiter dostop do vašega denarja.
 

 


PREGLEDNOST


O stanju vašega portfelja vas bomo redno obveščali. Enostavno ga lahko spremljate tudi sami preko spletne banke Bank@Net, v kolikor ste njen uporabnik.
 


ŠIROK NABOR STORITEV


Nudimo vam individualno upravljanje premoženja (delnice, obveznice), upravljanje premoženja z ETF skladi (Exchange traded fund - sklad, ki kotira na borzi) in upravljanje v okviru Infondovega krovnega sklada.
 

KAKO DO UPRAVLJANJA PREMOŽENJA?


ŽELITE VEČ INFORMACIJ?V kolikor želite dodatne informacije o upravljanju premoženja, nas kontaktirajte in na osnovi vaših potreb, želja in investicijskih ciljev bomo skupaj oblikovali individualno naložbeno politiko in pogoje.


 
 
 

NAKAZILO SREDSTEV


Denarna sredstva nakažete na poravnalni račun Nove KBM:

SI56 04515-0002425702
s sklicem: 00 + vaša davčna številka.

 
 
SPLOŠNE INFORMACIJE
KAJ POTREBUJETE?
Za sklenitev pogodbe o upravljanja premoženja potrebujete:
  • veljaven osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali novo vozniško dovoljenje)
  • potrdilo o davčni številki,
  • številko osebnega računa (priporočamo račun pri Novi KBM zaradi hitrejšega prenosa denarnih sredstev).
OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Pri poslovanju z vrednostnimi papirji Nova KBM d.d. nastopa kot posrednik. Vrednostni papirji niso enaki bančnim depozitom; pri nakupu vrednostnih papirjev namreč investitor prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji oziroma zapadlosti dobil manj, kot je vanje investiral.


Vse informacije, podane s strani banke, so izključno informativne narave. Banka lahko stranki poda informacije na podlagi javno dostopnih virov, za katere meni, da so zanesljivi, ne more pa prevzeti odgovornosti za morebitno neresničnost javno objavljenih informacij. Banka ne prevzema nobene odgovornosti za stroške ali izgube, ki bi bile kakorkoli povezane s tem podajanjem informacij. Priporočamo pa, da investitorji pred odločitvijo o investiranju pridobijo dodatne informacije o potencialnih investicijskih tveganjih. Prihodnja dogajanja na kapitalskih trgih niso pogojena s preteklimi gibanji in dogajanji.

Nova KBM

Premium bančništvo

S POSLUHOM ZA VEČ


Premium bančništvo je prilagojeno finančnim potrebam naših zahtevnejših strank. V paketu vrhunske kakovosti smo združili naše najboljše storitve, ki zagotavljajo udobno, varno in enostavno vsakodnevno finančno poslovanje.


VEČ O TEM