Nova KBM

Uprava Nove KBM na srečanju z delničarji o stanju in prihodnosti banke | NKBM

Nova KBM je danes na portalu ljubljanske in varšavske borze ter na svoji spletni strani objavila vabilo na srečanje uprave z delničarji banke. To bo v torek, 4. junija 2013, od 10.00 do 11.30 v dvorani Minarik Hotela Habakuk v Mariboru. Tam bo slab teden kasneje, 10. junija, potekala tudi redna skupščina delničarjev banke.

Začnite tipkati, kar iščete

Uprava Nove KBM na srečanju z delničarji o stanju in prihodnosti banke

23 maj 2013
OBVESTILA
Nova KBM je danes na portalu ljubljanske in varšavske borze ter na svoji spletni strani objavila vabilo na srečanje uprave z delničarji banke. To bo v torek, 4. junija 2013, od 10.00 do 11.30 v dvorani Minarik Hotela Habakuk v Mariboru. Tam bo slab teden kasneje, 10. junija, potekala tudi redna skupščina delničarjev banke.
 

Uprava Nove KBM bo na srečanju skupaj s strokovnimi službami predstavila predvsem poslovanje Nove KBM in Skupine Nove KBM v prvem četrtletju letošnjega leta, ukrepe za stabilizacijo in razvoj družbe in njene skupine ter aktivnosti banke v zvezi z napovedano dokapitalizacijo in krepitvijo kapitalske ustreznosti. Zaradi zagotovitve enakomernega obveščanja takoj po srečanju bodo delničarji do 30. maja banki poslali pisno prijavo in morebitna vprašanja. Prijavni obrazci so dostopni na borznih portalih in na bančni spletni strani.


Banka pripravlja to srečanje v okviru svojih odnosov z investicijsko javnostjo, nanj pa so skladno z načelom enakomerne obravnave in obveščenosti povabljeni vsi, tako mali delničarji kot tudi drugi institucionalni vlagatelji v Sloveniji in tujini. Z napovedjo srečanja se uresničujejo tudi nekatera javno izražena pričakovanja delničarjev banke, v zadnjem času predvsem Vseslovenskega združenja malih delničarjev in društva Mali delničarji Slovenije.

Aleš Hauc, predsednik uprave Nove KBM, pojasnjuje: »Skrbno spremljamo vse okoliščine, ki vplivajo na odnose z vsemi našimi delničarji. Smo v obdobju, ko se sprejemajo pomembne odločitve v zvezi s prihodnostjo naše banke. Zato smo se odločili dialog z delničarji še okrepiti in dodatno pojasniti pomembne okoliščine preteklega, sedanjega in bodočega delovanja banke.«


Banka izpolnjuje regulatorno kapitalsko ustreznost. Je likvidna,  varna, solventna in solidno posluje. Zaradi v preteklosti odobrenih slabih kreditov in neugodnih makroekonomskih okoliščin pa je še vedno v zahtevnem položaju. V zadnjem letu dni je uprava temeljito pregledala prakse preteklega poslovanja in sprejela več kot tisoč odločitev, usmerjenih v izboljšanje stanja in rezultatov banke, boljše poslovanje s strankami in bolj učinkovito delo. 


Redna letna skupščina delničarjev bo, kot je banka že sporočila, 10. junija v Mariboru. Na dnevnem redu skupščine je med drugim odločanje delničarjev o spremembah statuta glede povečanja osnovnega kapitala do višine največ 400 milijonov evrov v naslednjih petih letih, dodatnem predlogu Republike Slovenije, da se kapital pridobi do konca letošnjega leta z izdajo novih delnic v višini 300 milijonov evrov, in o novem članu nadzornega sveta, mag. Gojku Koprivcu.