Nova KBM
 

Uprava Nove KBM kmalu štiričlanska | NKBM

Nadzorni svet Nove KBM je imenoval novega člana uprave banke.

Uprava Nove KBM kmalu štiričlanska

23 avgust 2016
OBVESTILA
Nadzorni svet Nove KBM je imenoval novega člana uprave banke.
 
To je Jonathan Charles Locke, izkušen mednarodni bančni strokovnjak, ki bo zadolžen za področje upravljanja tveganj (Chief Risk Officer). Nadzorni svet ocenjuje, da bodo njegova znanja, kompetence in izkušnje lahko pomembno prispevale k razvoju banke in celotne Skupine Nove KBM ter nadaljnjemu uspešnemu delu sedanje uprave banke, ki jo sestavljata predsednik uprave Robert Senica in članica uprave mag. Sabina Župec Kranjc. Novoimenovani član uprave mora pred nastopom svoje funkcije pridobiti še dovoljenje Evropske centralne banke (ECB).  Uprava Nove KBM bo tako kmalu štiričlanska, saj je nadzorni svet  julija kot novega člana uprave imenoval Josefa Gröblacherja, ki bo po prejemu dovoljenja ECB postal član uprave za operativno poslovanje banke (Chief Operating Officer).

Jonathan Charles Locke (Jon Locke) ima več kot 20 let vodstvenih in svetovalnih izkušenj v bančništvu, zlasti na področju upravljanja tveganj in nedonosnih terjatev v bankah v srednji in južni Evropi. V svoji karieri je bil član bančnih vodstvenih ekip v številnih programih upravljanja sprememb, kjer se je osredotočal zlasti na upravljanje kreditnih tveganj, nedonosnih terjatev ter integracijo podatkov v bančno poslovanje. Od leta 2013 je član uprave za upravljanje tveganj v Banca Comercială Română v Bukarešti, vodilni banki v Romuniji in članici bančne skupine Erste Group. Med letoma 2003 in 2013 je opravljal  vodilne funkcije v treh večjih bankah, srednjeevropskih članicah Skupine Intesa Sanpaolo. Bil je član uprave za upravljanje slabih terjatev (Chief Workout Officer) v madžarski banki CIB. Pred tem je bil namestnik predsednika uprave in član uprave za upravljanje tveganj v hrvaški Privredni banki Zagreb, isti funkciji je predhodno opravljal v slovaški banki VUB. Vodstvene, strokovne in svetovalne izkušnje je pridobil tudi v Deloitte, kjer je bil partner od leta 2001 do 2003, ko se je pridružil banki VUB.  Pred prihodom V Deloitte je bil desetletje zaposlen v svetovalnih družbah Coopers&Lybrand in PricewaterhouseCoopers, kjer je deloval v Londonu, Pragi in Moskvi in bil  odgovoren za svetovanje finančnim institucijam.

Novi član uprave je bil imenovan skladno s Politiko ocenjevanja primernosti članov upravljalnih organov in nosilcev ključnih funkcij (t.i. Fit & Proper politika), Politiko izbora primernih kandidatov upravljalnega organa banke ter na osnovi pozitivne ocene Komisije za imenovanje nadzornega sveta banke.