Nova KBM

Triglav Skladi novica 27.06.2024 | NKBM

Začnite tipkati, kar iščete
Pozitivni trend delniških trgov se nadaljuje, obetavna naložba ostajajo tudi obveznice.
 

Gašper Dovč, višji upravljavec investicijsjkih skladov


Junij 2024

 
Delniški trgi tudi v tem četrtletju nadaljujejo pozitivni trend rasti, tudi silnice se niso pomembneje spremenile. Makroekonomsko okolje in podjetniški segment še naprej kažeta znake izboljšanja.
 
Poslovni rezultati podjetij so presegli pričakovanja, nadaljujejo se tudi pozitivne revizije prihodnjih dobičkov podjetij. Že vse leto je rast delniških trgov močno povezana s povečanim povpraševanjem po visokotehnoloških rešitvah v povezavi z umetno inteligenco.
 
Privlačnost delniških naložb povečujejo izboljšane napovedi svetovne ekonomske aktivnosti, poslovni rezultati podjetij, pozitivne revizije prihodnjega poslovanja ter zmerna do nizka verjetnost tveganih dogodkov. Med vlagatelji težko pričakovan začetek cikla zniževanja obrestnih mer centralnih bank bi delniškim trgom dal še dodaten pospešek. Možnost kratkoročnega unovčevanja dobičkov sicer obstaja, vendar je verjetnost dolgotrajnejše korekcije majhna.
 

Višje obresti koristijo financam
 

Cenovni količniki so res nekoliko nad zgodovinskimi povprečji, vendar je povečanje izrazito le v določenih sektorjih (v povezavi z izjemnimi pričakovanji v nekaterih segmentih, na primer v tehnološkem sektorju) ter v določenih regijah.
 
Še naprej velja vztrajati z nadpovprečno izpostavljenostjo do sektorjev rasti, še posebej v dejavnosti informacijske tehnologije ter komunikacijskih storitev. Okolje povišanih obrestnih mer je naklonjeno tudi finančnemu sektorju, poslovanje bank bo nad zgodovinskimi rezultati. Vpliv morebitnega znižanja obrestnih mer na doseženo obrestno maržo bo postopen, utegne pa vplivati na sentiment med vlagatelji.
 
Donosi na obvezniških trgih so bili povezani predvsem z (ne)ravnanjem centralnih bank. Slednje so vlagatelje letos nekoliko presenetile, pričakovanja večjega števila znižanj so se postopno razblinila.
 
Ne glede na to ostajajo obveznice privlačen naložbeni razred, še posebej glede na to, da je tokratni vrh obrestnih mer za nami. Zahtevane donosnosti se gibljejo v relativno ozkem koridorju, hkrati pa trenutno povišana raven predstavlja zelo močno »zavoro« navzgor.

 

Več o tem

 
 
Fotogalerija

Vas zanima enostavno investiranje? Za vse - kjerkoli in kadarkoli.
 

 
nova kbm

Že z enim klicem

 
Kliknite na ZANIMA ME, oddajte svoje podatke in kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času.

ZANIMA ME

Kontaktirajte nas in pomagali vam bomo poiskati za vas najboljšo rešitev.
nova kbm080 17 70
 
nova kbm

Digitalno


Poslujte z vzajemnimi in spremljajte svoje naložbe v spletni banki Bank@Net ali mobilni banki mBank@Net.


Prenesite mobilno banko mBank@Net tukaj:

nova kbm  nova kbm
 
nova kbm

V poslovalnici

 
Lahko nas obiščete tudi v prostorih Oddelka investicijskega bančništva ali v najbližji bančni poslovalnici poslovalnici. 

Smo najbolj dostopna banka z najširšo mrežo, kjer lahko opravljate razne bančne storitve po celi Sloveniji.
 
posebnaponudba-100 (1).jpg?master=40

Enostavno investiranje


Poslujte z vzajemnimi skladi in trgujte s finančnimi instrumenti enostavno in ugodno ter spremljajte stanje svojih naložb na enem mestu, prek Bank@Neta in mBank@Neta.

Več o tem
 
posebnaponudba-100 (1).jpg?master=40
NKBM_MBank-760x465.jpg?master=40

Vzajemni skladi


Izkoristite naložbe v vzajemne sklade Sava Infond, Triglav Skladi in Raiffeisen Capital Management (RCM), ki vam omogočajo višje donose, in tako lažje dosezite zastavljene finančne načrte. Z nami poiščite pravi naložbeni cilj!

Več o tem
 
NKBM_MBank-760x465.jpg?master=40
760x465-100.jpg?master=40

Borzno posredovanje


Posredujemo pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na domačem trgu vrednostnih papirjev in na večini svetovnih kapitalskih trgov.


Več o tem
 
760x465-100.jpg?master=40
Opozorilo vlagateljem
Infond vzajemne sklade upravlja družba Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o., vzajemne sklade Raiffeisen Capital Management (v nadaljevanju: RCM) upravlja družba Raiffeisen Kapitalanlage - Gesellschaft m.b.H., sklade BNP Paribas upravlja družba BNP Paribas Investment Partners, sklade Allianz Global Investors Fund upravlja družba Allianz Global Investors Luxembourg S.A., sklade Deka Investmentfunds upravlja družba Deka International S.A., Luxembourg.Triglav skladi, ki jih upravlja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o..

Družbi Allianz Global Investors Luxembourg S.A. ter Deka International S.A., Luxembourg sta se odločili za deregistracijo vseh svojih vzajemnih skladov v Sloveniji.

Trženje, distribucijo in vplačila Infond skladov ter skladov RCM in BNP Paribas v Sloveniji opravlja Nova KBM d.d..

Vzajemni skladi niso bančna storitev in ne prinašajo zajamčene in garantirane donosnosti. Naložbe v vzajemne sklade niso zajete v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge fizičnih in malih pravnih oseb na transakcijskih računih, hranilnih vlogah, denarnih depozitih in blagajniških zapisih, ki se glasijo na ime, zbranih pri bankah in hranilnicah.

Prospekt z vključenimi pravili upravljanja posameznega Infond sklada oz. Prodajni prospekt, Ključni podatki za vlagatelje, Letno in Polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletnih straneh Infond skladov, skladov RCM in BNP Paribas v poglavju Vzajemni skladi, na sedežu družbe Nove KBM d.d. in v vseh poslovalnicah družbe Nove KBM d.d..

Zaradi nihanj tečajev vrednostnih papirjev in valut je mogoče, da vlagatelj v obdobju investiranja ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v vzajemni sklad. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vzajemnih skladov RCM in BNP Paribas so dnevno objavljeni v časopisu Časnik Večer. Vstopne provizije oz. distribucijska provizija se pri posameznih skladih se gibljejo v večini med 0 in 3 odstotki vplačanega zneska. Izstopne provizije ni, upravljavske provizije posameznih skladov so razvidne na spletnih straneh Infond skladov, skladov RCM in BNP Paribas.

Podatki na tej spletni strani niso ponudba niti priporočilo za nakup ali prodajo niti investicijska analiza in ne predstavljajo storitev investicijskega svetovanja, temveč so samo informativne narave.

Za pridobitev informacij o primernosti posamezne naložbe in točnih podatkov glede naložbe v vzajemni sklad naj se vlagatelj oz. potencialni vlagatelj obrne na svojega finančnega svetovalca ali na vpisno mesto.