Nova KBM

Triglav Skladi novica 22.02.2024 | NKBM

Začnite tipkati, kar iščete
O izdaji ljudskih obveznic smo v zadnjih tednih v medijih že večkrat slišali, saj gre za dogodek, ki za male vlagatelje ni tako pogost. Ravno to dejstvo pa govori v korist potrebi po še večji medijski podprtosti takšnega dogodka.
 

Aleš Čačovič, višji upravljavec investicijskih skladov, Triglav Skladi

 Februar 2024
 
Poznavalci dolžniških trgov smo ta dogodek čakali že dlje časa, saj so na obvezniških trgih že nekaj časa obrestne mere privlačne za varčevanje in bi si vsekakor želeli, da bi postala izdaja ljudskih obveznic bolj pogost dogodek za slovenske državljane. Slednji so sicer imeli možnost že prej in bodo tudi v prihodnje še imeli možnost vpisati in vplačati svoje prihranke v nove ali že izdane slovenske obveznice, vendar so v te izdaje vključene le določene borznoposredniške hiše ali banke in jih država izdajateljica ne naslavlja posebej na male vlagatelje.

Če pogledamo malo onkraj svojih meja, so izdaje dolžniških vrednostnih papirjev, kot so državne obveznice za male vlagatelje, precej pogost pojav. Naša zahodna soseda bi bila lahko ena boljših vzornic v tem smislu. Italija, kot država, že leta privablja male vlagatelje k investiranju v državne dolžniške instrumente, kar botruje visokemu deležu lastništva javnega dolga domačih večjih in malih vlagateljev. Ker se Italija zaveda večje vpetosti malih vlagateljev v lokalni dolžniški trg, je informiranje javnosti o dnevnih spremembah cen obveznic in razliki v donosnosti v primerjavi z nemško državno obveznico nekaj popolnoma normalnega. Informacije o novih izdajah obveznic za male vlagatelje objavljajo v najbolj gledanih časovnih blokih na nacionalnih televizijskih kanalih, kot je bil nazadnje glasbeni festival Sanremo. Naklonjenost domačih malih vlagateljev državnim obveznicam je vsekakor zelo povezana tudi z ugledom in zaupanjem, ki ga uživa država med svojimi državljani. Ta ugled se je med evropsko dolžniško krizo nekoliko porušil, vendar se država vztrajno trudi, da ga ponovno okrepi.

Ker obveznice veljajo za nekoliko manj enostaven finančni instrument, čeprav gre za bolj varen finančni instrument od delnic, je potrebna še toliko večja informiranost in poučenost o tej obliki varčevanja. Marsikomu se dobra triodstotna donosnost ne zdi nič posebnega glede na to, da se tudi trenutna inflacija vrti okoli teh ravni. Prihodnja realna donosnost naložbe v obveznico sicer nima nobene zveze z inflacijo preteklega leta, saj je za oceno prihodnje realne donosnosti naložbe v obveznico potrebna tudi ocena prihodnje inflacije. Tu pa se pri malih vlagateljih pogosto pojavi strah pred tveganjem visoke inflacije. Ta tveganja niso zanemarljiva, vendar trenutne okoliščine in predvidevanja govorijo prej v korist nadaljnjemu zniževanju inflacije. Po trenutnih osnovnih scenarijih Evropske centralne banke namreč kaže, da bo ta še letos zdrsnila pod tri odstotke, prihodnje leto pa pod dva odstotka.

Če bo tako, bo vlagatelj z vložkom v triletne obveznice pri donosnosti nad tremi odstotki in držanjem do zapadlosti zelo verjetno pokril prihodnjo letno inflacijo. Pri tem pa je treba upoštevati tudi davek iz doseženega letnega obrestovanja kupona obveznice. Če bo vložek vlagatelja tolikšen, da obresti od kuponov obveznice letno ne bodo presegale 1000 evrov, bodo te obresti neobdavčene. Če pa bodo obresti presegale to vrednost, se bo vlagatelju donosnost naložbe na letni ravni zmanjšala za višino davčne stopnje, ki za obdobje treh let znaša 25 odstotkov. Letni donos obveznice po davku bi tako znašal približno 2,5 odstotka, kar pa utegne še vedno preseči letno inflacijo v naslednjih treh letih.


Več o dogajanjih na kapitalskih trgih si lahko preberete TUKAJ.

Več o tem

 
 
Fotogalerija

Vas zanima enostavno investiranje? Za vse - kjerkoli in kadarkoli.
 

 
nova kbm

Že z enim klicem

 
Kliknite na ZANIMA ME, oddajte svoje podatke in kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času.

ZANIMA ME

Kontaktirajte nas in pomagali vam bomo poiskati za vas najboljšo rešitev.
nova kbm080 17 70
 
nova kbm

Digitalno


Poslujte z vzajemnimi in spremljajte svoje naložbe v spletni banki Bank@Net ali mobilni banki mBank@Net.


Prenesite mobilno banko mBank@Net tukaj:

nova kbm  nova kbm
 
nova kbm

V poslovalnici

 
Lahko nas obiščete tudi v prostorih Oddelka investicijskega bančništva ali v najbližji bančni poslovalnici poslovalnici. 

Smo najbolj dostopna banka z najširšo mrežo, kjer lahko opravljate razne bančne storitve po celi Sloveniji.
 
posebnaponudba-100 (1).jpg?master=40

Enostavno investiranje


Poslujte z vzajemnimi skladi in trgujte s finančnimi instrumenti enostavno in ugodno ter spremljajte stanje svojih naložb na enem mestu, prek Bank@Neta in mBank@Neta.

Več o tem
 
posebnaponudba-100 (1).jpg?master=40
NKBM_MBank-760x465.jpg?master=40

Vzajemni skladi


Izkoristite naložbe v vzajemne sklade Sava Infond, Triglav Skladi in Raiffeisen Capital Management (RCM), ki vam omogočajo višje donose, in tako lažje dosezite zastavljene finančne načrte. Z nami poiščite pravi naložbeni cilj!

Več o tem
 
NKBM_MBank-760x465.jpg?master=40
760x465-100.jpg?master=40

Borzno posredovanje


Posredujemo pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na domačem trgu vrednostnih papirjev in na večini svetovnih kapitalskih trgov.


Več o tem
 
760x465-100.jpg?master=40
Opozorilo vlagateljem
Infond vzajemne sklade upravlja družba Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o., vzajemne sklade Raiffeisen Capital Management (v nadaljevanju: RCM) upravlja družba Raiffeisen Kapitalanlage - Gesellschaft m.b.H., sklade BNP Paribas upravlja družba BNP Paribas Investment Partners, sklade Allianz Global Investors Fund upravlja družba Allianz Global Investors Luxembourg S.A., sklade Deka Investmentfunds upravlja družba Deka International S.A., Luxembourg.Triglav skladi, ki jih upravlja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o..

Družbi Allianz Global Investors Luxembourg S.A. ter Deka International S.A., Luxembourg sta se odločili za deregistracijo vseh svojih vzajemnih skladov v Sloveniji.

Trženje, distribucijo in vplačila Infond skladov ter skladov RCM in BNP Paribas v Sloveniji opravlja Nova KBM d.d..

Vzajemni skladi niso bančna storitev in ne prinašajo zajamčene in garantirane donosnosti. Naložbe v vzajemne sklade niso zajete v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge fizičnih in malih pravnih oseb na transakcijskih računih, hranilnih vlogah, denarnih depozitih in blagajniških zapisih, ki se glasijo na ime, zbranih pri bankah in hranilnicah.

Prospekt z vključenimi pravili upravljanja posameznega Infond sklada oz. Prodajni prospekt, Ključni podatki za vlagatelje, Letno in Polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletnih straneh Infond skladov, skladov RCM in BNP Paribas v poglavju Vzajemni skladi, na sedežu družbe Nove KBM d.d. in v vseh poslovalnicah družbe Nove KBM d.d..

Zaradi nihanj tečajev vrednostnih papirjev in valut je mogoče, da vlagatelj v obdobju investiranja ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v vzajemni sklad. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vzajemnih skladov RCM in BNP Paribas so dnevno objavljeni v časopisu Časnik Večer. Vstopne provizije oz. distribucijska provizija se pri posameznih skladih se gibljejo v večini med 0 in 3 odstotki vplačanega zneska. Izstopne provizije ni, upravljavske provizije posameznih skladov so razvidne na spletnih straneh Infond skladov, skladov RCM in BNP Paribas.

Podatki na tej spletni strani niso ponudba niti priporočilo za nakup ali prodajo niti investicijska analiza in ne predstavljajo storitev investicijskega svetovanja, temveč so samo informativne narave.

Za pridobitev informacij o primernosti posamezne naložbe in točnih podatkov glede naložbe v vzajemni sklad naj se vlagatelj oz. potencialni vlagatelj obrne na svojega finančnega svetovalca ali na vpisno mesto.