Nova KBM

Triglav Skladi novica 03.07.2024 | NKBM

Začnite tipkati, kar iščete
 

Aleš Čačovič, višji upravljavec investicijskih skladov


Julij 2024


Dolžniški trgi vedno odsevajo ceno denarja na borzah in s tega vidika pomenijo pomemben barometer za vse druge vrst naložb na finančnih trgih. V drugem kvartalu leta so se zaradi rahlo boljših makro podatkov in upočasnitve dezinflacije primarno v Evropi začasno okrepile tržne obrestne mere, kar je negativno vplivalo na obvezniške trge, še najbolj na dolgem delu krivulje. Namreč, sprva predvideni številni pričakovani spusti obrestnih mer na začetku leta so se na trgu iz meseca v mesec oddaljevali v prihodnost, kar je v prvi polovici leta dvignilo krivuljo donosnosti v povprečju za približno 20 osnovnih točk. Nekoliko izboljšana makro slika in solidni rezultati podjetij so ohranjali apetit do tveganj, posledično zapiranje kreditnih pribitkov pa je bilo opazno bolj v tveganem segmentu podjetniških obveznic.

Gledano od začetka leta do junija so se med obveznicami tako še najbolj odrezale kratkoročne podjetniške obveznice iz nižjega bonitetnega razreda, saj so njihove visoke donosnosti ob visokih kuponih več kot odtehtale padec vrednosti nominale na drugi strani zaradi dviga krivulje netvegane donosnosti. Ob izidu Evropskih volitev junija, zmage stranke Marine Le Pen in takojšnjih razpisanih volitev v Franciji se je v juniju povečala volatilnost državnih obveznic zaradi porasta kreditnih pribitkov v Franciji in drugje. Takšna reakcija trga je bila v preteklosti že videna, saj vlagatelje ob menjavi oblasti v bolj skrajni pol vedno zaskrbi prihodnja fiskalna disciplina države, če je že obstoječa šibka. V okviru zasedanj centralnih bank je drugo četrtletje minilo v znamenju prvih znižanj obrestnih mer predvsem v Evropi. Čeprav se inflacijske okoliščine razlikujejo od države do države, so si centralne banke po komentarjih enotne v tem, da v prihodnje ne pričakujejo avtomatskih obrestnih znižanj drugega za drugim. Izjema je, denimo, švicarska centralna banka, ki je že drugič zapored znižala obrestno mero na 1,25 odstotka.

A vendar določeni ekonomski modeli, ki izračunavajo oceno trenutne letne inflacije, denimo za območje z evrom, kažejo, da bo glavna inflacija že v tem mesecu zdrsnila na 2,2 odstotka, kar je le še 0,2 odstotka stran od ciljne inflacije. Skladno s tem trendom posamezni guvernerji ECB že javno komentirajo, da bi bila še dodatna dva spusta obrestne mere letos v Evropi popolnoma smiselna. Vsaj eno znižanje pa je pričakovati tudi v ZDA, kjer so bili doslej do nižje obrestne mere še kar zadržani. Za drugo polovico leta se pričakuje, da bo Evropska centralna banka začela zmanjševati reinvestiranje zapadlih glavnic iz programa PEPP, medtem ko se ameriški Fed na drugi strani že pripravlja na zmanjšanje svojega programa kvantitativnega zategovanja.

Parlamentarne volitve v Franciji in v prvem krogu zmaga stranke Le Penove je že nekoliko negativno vplivala na francoski in preostali evropski kapitalski trg. Nadaljnji razvoj na trgih bo pa predvsem odvisen od stališč in dejanj naslednje politične opcije, pri čemer stranki, ki velja za največjega favorita, najverjetneje ne bo uspelo dobiti absolutne večine v parlamentu. Ne glede na to je za vlagatelje precej pomembna zaveza in sposobnost države za izboljšanje prihodnje fiskalne politike. Stabilno poslovanje podjetij in pričakovane nižje obrestne mere v Evropi so doslej podpirale apetit po tveganju in proces zniževanja kreditnih premij ne glede na visok francoski proračunski primanjkljaj in zdrs kreditne bonitete. Politična negotovost v Franciji je ta proces začasno ustavila. Razvoj dogodkov po francoskih volitvah pa bo eden tistih dejavnikov, ki bo vplival na poletni borzni sentiment v Evropi.

Več o dogajanjih na kapitalskih trgih si lahko preberete TUKAJ.

 

Več o tem

 
 
Fotogalerija

Vas zanima enostavno investiranje? Za vse - kjerkoli in kadarkoli.
 

 
nova kbm

Že z enim klicem

 
Kliknite na ZANIMA ME, oddajte svoje podatke in kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času.

ZANIMA ME

Kontaktirajte nas in pomagali vam bomo poiskati za vas najboljšo rešitev.
nova kbm080 17 70
 
nova kbm

Digitalno


Poslujte z vzajemnimi in spremljajte svoje naložbe v spletni banki Bank@Net ali mobilni banki mBank@Net.


Prenesite mobilno banko mBank@Net tukaj:

nova kbm  nova kbm
 
nova kbm

V poslovalnici

 
Lahko nas obiščete tudi v prostorih Oddelka investicijskega bančništva ali v najbližji bančni poslovalnici poslovalnici. 

Smo najbolj dostopna banka z najširšo mrežo, kjer lahko opravljate razne bančne storitve po celi Sloveniji.
 
posebnaponudba-100 (1).jpg?master=40

Enostavno investiranje


Poslujte z vzajemnimi skladi in trgujte s finančnimi instrumenti enostavno in ugodno ter spremljajte stanje svojih naložb na enem mestu, prek Bank@Neta in mBank@Neta.

Več o tem
 
posebnaponudba-100 (1).jpg?master=40
NKBM_MBank-760x465.jpg?master=40

Vzajemni skladi


Izkoristite naložbe v vzajemne sklade Sava Infond, Triglav Skladi in Raiffeisen Capital Management (RCM), ki vam omogočajo višje donose, in tako lažje dosezite zastavljene finančne načrte. Z nami poiščite pravi naložbeni cilj!

Več o tem
 
NKBM_MBank-760x465.jpg?master=40
760x465-100.jpg?master=40

Borzno posredovanje


Posredujemo pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na domačem trgu vrednostnih papirjev in na večini svetovnih kapitalskih trgov.


Več o tem
 
760x465-100.jpg?master=40
Opozorilo vlagateljem
Infond vzajemne sklade upravlja družba Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o., vzajemne sklade Raiffeisen Capital Management (v nadaljevanju: RCM) upravlja družba Raiffeisen Kapitalanlage - Gesellschaft m.b.H., sklade BNP Paribas upravlja družba BNP Paribas Investment Partners, sklade Allianz Global Investors Fund upravlja družba Allianz Global Investors Luxembourg S.A., sklade Deka Investmentfunds upravlja družba Deka International S.A., Luxembourg.Triglav skladi, ki jih upravlja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o..

Družbi Allianz Global Investors Luxembourg S.A. ter Deka International S.A., Luxembourg sta se odločili za deregistracijo vseh svojih vzajemnih skladov v Sloveniji.

Trženje, distribucijo in vplačila Infond skladov ter skladov RCM in BNP Paribas v Sloveniji opravlja Nova KBM d.d..

Vzajemni skladi niso bančna storitev in ne prinašajo zajamčene in garantirane donosnosti. Naložbe v vzajemne sklade niso zajete v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge fizičnih in malih pravnih oseb na transakcijskih računih, hranilnih vlogah, denarnih depozitih in blagajniških zapisih, ki se glasijo na ime, zbranih pri bankah in hranilnicah.

Prospekt z vključenimi pravili upravljanja posameznega Infond sklada oz. Prodajni prospekt, Ključni podatki za vlagatelje, Letno in Polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletnih straneh Infond skladov, skladov RCM in BNP Paribas v poglavju Vzajemni skladi, na sedežu družbe Nove KBM d.d. in v vseh poslovalnicah družbe Nove KBM d.d..

Zaradi nihanj tečajev vrednostnih papirjev in valut je mogoče, da vlagatelj v obdobju investiranja ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v vzajemni sklad. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vzajemnih skladov RCM in BNP Paribas so dnevno objavljeni v časopisu Časnik Večer. Vstopne provizije oz. distribucijska provizija se pri posameznih skladih se gibljejo v večini med 0 in 3 odstotki vplačanega zneska. Izstopne provizije ni, upravljavske provizije posameznih skladov so razvidne na spletnih straneh Infond skladov, skladov RCM in BNP Paribas.

Podatki na tej spletni strani niso ponudba niti priporočilo za nakup ali prodajo niti investicijska analiza in ne predstavljajo storitev investicijskega svetovanja, temveč so samo informativne narave.

Za pridobitev informacij o primernosti posamezne naložbe in točnih podatkov glede naložbe v vzajemni sklad naj se vlagatelj oz. potencialni vlagatelj obrne na svojega finančnega svetovalca ali na vpisno mesto.