Nova KBM
 

Brezplačna svetovanja | NKBM

Pridobitev relevantnih informacij in pomoči s strani izkušenih svetovalcev podjetniškega centra omogoča podjetnikom začetnikom, kakor tudi obstoječim podjetnikom identificirati in razrešiti razvojne izzive v poslovanju podjetja.

BREZPLAČNA SVETOVANJA

Pridobitev relevantnih informacij in pomoči s strani izkušenih svetovalcev podjetniškega centra omogoča podjetnikom začetnikom, kakor tudi obstoječim podjetnikom identificirati in razrešiti razvojne izzive v poslovanju podjetja.

Vam priprava poslovnega načrta vzame preveč časa in vam primanjkuje specifičnih ekonomskih znanj? Preverite orodja in pripomočke za uspešnejše poslovanje.

ORODJA IN PRIPOMOČKI ZA USPEŠNEJŠE POSLOVANJE
 
 

FINANČNO EKONOMSKO SVETOVANJE


Finančno ekonomsko svetovanje je namenjeno vsem najzahtevnejšim strankam z visokimi naložbenimi možnostmi, tistim, ki dobro poznate finančni trg, pa tudi vsem, ki ga šele spoznavate.


Ponujamo različne vrste svetovanj:

 • finančna svetovanja v zvezi s kreditiranjem projektov v tujini, v povezavi s Slovensko izvozno družbo d.d., Ljubljana (kreditiranje, zavarovanje, garancije),
 • svetujemo pri pripravi investicijskih programov oziroma poslovnih načrtov,
 • potencialne investitorje obveščamo v zvezi z ugodnejšimi viri pri financiranju investicij (občine, ministrstva Republike Slovenije, Sklad za razvoj malega gospodarstva Republike Slovenije, Garancijski sklad Podravja, nepovratna sredstva strukturnih skladov in drugih nepovratnih virov, tuji viri),
 • svetovanja s področja tekočega poslovanja v zvezi z zavarovanjem terjatev.
 

POSLOVNO SVETOVANJE

 

Sestavni del kakovostne finančne storitve


Poslovno svetovanje je vse pomembnejši element kakovostne finančne storitve, zato svetovanju dajemo vse večji poudarek. V sodelovanju z IRP, Inštitutom za raziskovanje podjetništva komitentom ponujamo raznovrstna poslovna svetovanja.

Izbirate lahko pakete različnih poslovnih svetovanj:
 • presoja podjetniške oziroma projektne ideje,
 • svetovanje pri oblikovanju poslovnega načrta,
 • svetovanje pri oblikovanju projektne ideje,
 • specialistična svetovanja na različnih poslovnih področjih:
  • splošno svetovanje,
  • marketing,
  • finance,
  • menedžment,
  • internacionalizacija,
  • računovodstvo,
  • inovacije in tehnologija,
  • pravno svetovanje.
 

SVETOVANJE ZA SUBVENCIJE EU


Finančna perspektiva 2014 – 2020 prinaša gospodarstvu nove možnosti na področju pridobivanja subvencij za izboljšanje konkurenčnosti ter hitrejšega razvoja slovenskih podjetij. Podjetjem s perspektivnimi projekti se na ta način odpirajo vrata za dvig konkurenčnosti na domačem in tujem trgu.

Pri tem smo vam z informacijami v pomoč tudi v Novi KBM, saj vam v sodelovanju z Inštitutom za raziskovanje podjetništva ponujamo:
 • pomoč pri določanju primernih razpisov za prijavo vaših projektov,
 • svetovanje pri oblikovanju prijav na razpise,
 • svetovanje pri vodenju projektov,
 • mesečno obveščanje o aktualnih razpisih EU.
 
 

KONTAKT


V Novi KBM v okviru Podjetniškega centra nudimo našim komitentom brezplačno svetovalno podporo na različnih razvojnih stopnjah njihove poslovne poti.


Jure Verhovnik

E: jure.verhovnik@irp.si
 
 
 


VČLANITE SE V PODJETNIŠKI CENTER


Imate poslovno idejo in potrebujete nekaj znanja, kako idejo spremeniti v uspešen poslovni model?

Včlanite se v Podjetniški center Nove KBM in nam prijavnico pošljite na elektronski naslov podjetniskicenter@nkbm.si. Brezplačno boste lahko koristili vse storitve Podjetniškega centra.

PRIJAVNICA