Nova KBM
 

Sumljiva elektronska sporočila | NKBM

Sumljiva elektronska sporočila

Sumljiva elektronska sporočila

23 oktober 2019
OBVESTILA
 

V Novi KBM smo bili obveščeni, da so nekatere naše stranke prejele sumljivo elektronsko pošto. Elektronska pošta je videti, kot da jo je poslala banka, vendar so jo poslali spletni kriminalci.

Namen takih sporočil je prepričati prejemnika, da priponko odpre in s tem okuži svojo delovno postajo.

Primer sporočila:
Nova KBM
 

Želimo vas obvestiti, da sporočila ni poslala Nova KBM. Svetujemo vam, da ob prejemu takšnega ali podobnega sporočila:

 

Ne klikate na povezave ali priponke, kadar je pošiljatelj neznan, sumljiv, oz. mu ne zaupate.
• Na tovrstno pošto ne odgovarjate!
• Če poznate pošiljatelja, vendar je vsebina sporočila sumljiva ali nepričakovana, pred odpiranjem priponk oz. klikom na povezave preverite pristnost pri pošiljatelju preko drugega kanala (npr. po telefonu).