Nova KBM

Stanovanjski krediti | NKBM

Za vse, ki gradite, kupujete ali prenavljate svoj dom.

Začnite tipkati, kar iščete

STANOVANJSKI KREDIT

Oblikujte življenje po lastni meri z akcijsko ponudbo stanovanjskega kredita brez stroškov odobritve, ki velja do 31. 12. 2024.  
 

  INFORMATIVNI IZRAČUN     PREVERI KREDITNO SPOSOBNOST   ŽELIM PONUDBO     
Nova KBM
Ponudba


Brez stroškov odobritve.
Namenski stanovanjski kredit.
Stanovanjski kredit z izplačilom v gotovini.
Tudi, če niste naša stranka.
 
Nova KBM
Obrestna mera


Ugodna fiksna obrestna mera

stanovanjskega kredita s hipoteko

za nove in obstoječe stranke. 
 
Nova KBM
Dodatno


Kredit se lahko prilagodi vašim željam.


Kliknite Želim ponudbo in pošljite povpraševanje.


Izkoristite celovito pomoč izkušenih strokovnjakov Nove KBM.
 

Ugodna fiksna obrestna mera stanovanjskega kredita s hipoteko

 
Dobra novica za vse, ki gradite, prenavljate ali kupujete nepremičnino. V aprilu velja posebna, ugodnejša ponudba namenskega stanovanjskega kredita, zavarovanega s hipoteko. Do 31. 07. 2024 oziroma do preklica ga lahko najamete po ugodni fiksni obrestni meri. Do konca decembra pa velja tudi akcijska ponudba za najem kredita brez stroškov odobritve. Izkoristite ugodnost in si ustvarite dom po svoji meri. Vabljeni v najbližjo poslovalnico, povpraševanje pa nam lahko pošljete tudi prek spleta.
  
 
 

Informativni izračun

Izračun stanovanjskega kredita
NAMENSKI
 
Izračun stanovanjskega kredita
IZPLAČILO V GOTOVINI
 

Kateri kredit izbrati?

 
Naši strokovnjaki vam bodo pomagali izbrati najugodnejši kredit glede na vašo zmogljivost in ceno nepremičnine oziroma del na njej.
 

Namenski stanovanjski kredit s fiksno
ali spremenljivo obrestno mero

 

Nova KBM
Namen
 
Nakup, prenova ali gradnja nepremičnine, poplačilo obstoječih stanovanjskih kreditov pri naši ali drugi banki.
Nova KBM
Višina kredita 
 
Do 350.000 EUR.
Nova KBM
Obrestna mera
 

Fiksna obrestna mera z ročnostjo do 20 let.
Spremenljiva obrestna mera z ročnostjo do 30 let.
 
Nova KBM
Zavarovanje kredita
 

S hipoteko na bremen prosti nepremičnini na območju Republike Slovenije ali s plačilom zavarovalne premije. Možnost najetja kredita z rastočo hipoteko.
 
Nova KBM
Izplačilo
 
Pri gradnji in adaptaciji vam do 20 % odobrenega kredita izplačamo v gotovini.
Nova KBM
Ugodnosti
 
Ugodnosti za imetnike Paketa Komplet, Premium in Banka na delu.
Nova KBM
Ne prezrite

Ko kredit (za enak namen financiranja) istočasno najameta dva kreditojemalca, plača stroške odobritve kredita le eden.
 


 
 

Stanovanjski kredit z izplačilom v gotovini

 

Nova KBM
Namen
 
Nakup, prenova ali gradnja nepremičnine, poplačilo obstoječih kreditov pri naši ali drugi banki.*
 
Nova KBM
Višina kredita
Do 150.000 EUR.

Nova KBM
Obrestna mera


Fiksna ali spremenljiva obrestna z ročnostjo do 20 let.
 


Nova KBM
Zavarovanje kredita


S hipoteko na bremen prosti nepremičnini na območju Republike Slovenije. 
 

Nova KBM
Izplačilo
 

Do 100 % odobrenega kredita izplačamo v gotovini.* Dokazila niso potrebna.
 
Nova KBM
Ugodnosti
 
Ugodnosti za imetnike Paketa Komplet, Premium in Banka na delu.
Nova KBM
Ne prezrite
Ko kredit (za enak namen financiranja) istočasno najameta dva kreditojemalca, plača stroške odobritve kredita le eden.

* Ob izpolnjevanju dodatnih pogojev banke za odobritev kredita.
 

Nova KBM

Ob odobritvi kredita se obračunajo tudi interkalarne obresti, katerih višina je odvisna od dneva najema kredita v mesecu, odtegnejo pa se ob nakazilu kredita.

V primeru dviga referenčne obrestne mere se lahko skupni znesek kredita, ki ga mora plačati kreditojemalec, občutno poveča. 

 

Banka potrošniških kreditov v tuji valuti in potrošniških kreditov za nepremičnino v tuji valuti, kot jih opredeljuje Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2), nima v svoji ponudbi.


Kredit v tuji valuti je kredit, ki je obračunan v valuti:

 • ki ni valuta, v kateri potrošnik ob oceni kreditne sposobnosti prejema dohodek ali ima sredstva, iz katerih se bo odplačeval kredit, ali
 • ki ni valuta države članice, v kateri ima potrošnik ob sklenitvi kreditne pogodbe stalno prebivališče.
 

Vas zanima stanovanjski kredit? Sklenitev je enostavna.


 
 
nova kbm

Že z enim klicem

 
Kliknite na ZANIMA ME, oddajte svoje podatke in kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času.

ZANIMA ME

Kontaktirajte nas in pomagali vam bomo poiskati za vas najboljšo rešitev.
nova kbm080 17 70
 
nova kbm

V poslovalnici


Smo najbolj dostopna banka z najširšo mrežo, kjer lahko sklenete staovanjski kredit in opravljate razne druge storitve po celi Sloveniji.
 

Življenjsko zavarovanje kreditojemalca


Ko se odločate o najemu kredita, poskrbite, da v primeru neljubih dogodkov, odplačevanje kredita ne obremeni vaših najbližjih. 

VEČ O TEM


 
 

Zavarujte svoj dom


Vaše premoženje je predragoceno, da bi ga izpostavljali potencialnim nevarnostim kot so požar, vihar, toča, poplava, potres oziroma vlom in rop.

VEČ O TEM

 

 
Splošne informacije
Kaj potrebujete?
 • Pogoj za odobritev kredita je redni mesečni priliv na osebni račun ali potrdilo prilivov kreditojemalca druge banke.
 • Upokojenci morajo predložiti zadnje originalno obvestilo ZPIZ-a.
 
Nova KBM

OBSTOJEČE STRANKE


Nova KBM

NOVE STRANKE


Obrestne mere
Fiksna obrestna mera: Obrestna mera se v času trajanja kredita ne spreminja, kar pomeni, da stranka vsak mesec plača enak znesek in tako z gotovostjo ve, kakšne so skupne obresti, ki jih bo plačala v času trajanja kredita. 

Spremenljiva obrestna mera: Obrestna mera je spremenljiva in je enaka seštevku vrednosti referenčne obrestne mere 3M EURIBOR-a in fiksne obrestne marže.

V primeru, če bi EURIBOR znašal manj kot 0,00%, za obdobje, ko je EURIBOR nižji od 0,00%, banka uporabi in obračuna pogodbene obresti po referenčni obrestni meri EURIBOR 0,00%, povečani za pribitek.


Kako EURIBOR vpliva na mesečno anuiteto v periodi spremenljive obrestne mere je odvisno od vrednosti EURIBOR in faze odplačevanja posojila. 

STANOVANJSKI KREDIT
 

Se sprašujete ...

Kako se določa kreditna sposobnost?

Kreditno sposobnost pri odobravanju naložb se izračunava glede na preostanek sredstev, ki kreditojemalcu ostanejo po odbitku vseh anuitet/obrokov po vseh zadolžitvah in poroštvih. Občan je kreditno sposoben, če mu od rednih mesečnih prejemkov (plača, pokojnina) po odbitku vseh obstoječih mesečnih obveznosti in nove anuitete ostane minimalna plača. Pri izračunu kreditne sposobnosti upoštevamo tudi prihodke iz naslova potnih stroškov in malice.

Kako lahko zavarujem stanovanjski kredit?

Stanovanjski kredit lahko zavarujete na več načinov:
 

 • z zastavno pravico na nepremičnini
 • z zastavno pravico na nepremičnini s t.i. rastočo hipoteko

Zastavna pravica na nepremičninah je možna samo na nepremičninah na ozemlju Republike Slovenije.
 
Ali lahko pri vas vzamem kredit, tudi če nisem komitent vaše banke?

Seveda, za odobritev kredita pa potrebujete:

 • veljaven identifikacijski dokument,
 • potrdilo o zaposlitvi in plači kreditojemalca in morebitnega poroka,
 • odstopno izjavo in upravno izplačilno prepoved,        
 • izjavo poroka – pogodbenega plačnika (v primeru zavarovanja s poroki),
 • dodatno dokumentacijo glede na različne namene najema kredita.


Kot nekomitent pa morate predložiti še zadnje tri plačilne liste ali mesečni izpisek banke za zadnje tri mesece ali original Potrdilo o izplačilu pokojnine za zadnji mesec.Že po prvem prejetem rednem mesečnem prilivu (plača, pokojnina) pa postanete komitent banke in lahko izkoristite ugodnejše pogoje.

Kakšen je postopek, če želim stanovanjski kredit zavarovati z zastavo nepremičnine (hipoteko)?
V tem primeru bomo z vami sklenili pogodbo o zastavi nepremičnine. Predložiti morate poročilo o oceni vrednosti , mlajšo od 3 mesecev od datuma vaše vloge za odobritev kredita. Če nepremičnina, ki jo zastavljate, ni vpisana v zemljiško knjigo, morate predložiti originalno kupo-prodajno pogodbo z overjenim podpisom prodajalca ali originale vseh predhodnih kupo-prodajnih pogodb, kadar zastavitelj ni prvi lastnik.
 
Za ustrezno vrednotenje nepremičnin, ne glede na vrsto nepremičnine ali višino vrednosti le-te, v banki uporabljamo Poročilo o oceni vrednosti neodvisnega ocenjevalca vrednosti nepremičnin s seznama Nove KBM. Izjemoma se lahko samo za stanovanjske nepremičnine, za naložbe v višini do vključno 20.000 EUR, uporabi vrednost GURS in ni potrebno predložiti poročila o oceni vrednosti.
Kako je sestavljena spremenljiva obrestna mera? In kakšna je spremenljiva obrestna mera, ko je EURIBOR negativen?
Če sklenete kredit s spremenljivo obrestno mero, je ta sestavljena iz EURIBORja in pribitka.

Če bi EURIBOR znašal manj kot 0,00%, za obdobje, ko je EURIBOR nižji od 0,00%, banka uporabi in obračuna pogodbene obresti po referenčni obrestni meri EURIBOR 0,00%, povečani za pribitek. Tako poskrbimo za transparenten obračun obrestne mere.