Nova KBM

Stanovanjska jamstvena shema za mlade| NKBM

Za mlade med 18 in 38 letom, ki gradite ali kupujete svoj dom.

Začnite tipkati, kar iščete

STANOVANJSKA JAMSTVENA SHEMA

Mladim, ki si ustvarjate prvi dom, ponujamo možnost najema stanovanjskega kredita z jamstvom države. Če ustrezate pogojem, lahko najamete kredit do 200.000 evrov z dobo vračila do 30 let.  Kredit je ugodnejši v primerjavi z redno ponudbo. Vabimo vas v naše poslovalnice, kjer vam bomo pripravili informativni izračun in podrobneje predstavili pogoje jamstvene sheme.

  INFORMATIVNI IZRAČUN             
Nova KBM
Ponudba

Namenski stanovanjski kredit.
Z jamstvom države.
 
 
Nova KBM
Obrestna mera

Fiksna obrestna mera.
Spremenljiva obrestna mera.
 
 
Nova KBM
Pogoji

Za mlade, ki si ustvarjate prvi dom.

Po pogojih Zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade.

 


Pogosta vprašanja in odgovori

 
Kaj pomeni jamstvo države in kakšen kredit lahko pridobite?

Jamstvena shema je namenjena kreditojemalcem, katerih kreditna sposobnost je praviloma nizka in po Sklepu Sveta Banke Slovenije niso kreditno sposobni za pridobitev kredita. Republika Slovenija bo banki izdala jamstvo za kredit v znesku največ 200.000 evrov in z ročnostjo do 30 let. Tako vam bo omogočila najem kredita, ki pa ga boste morali zavarovati s hipoteko na nepremičnini, ki je predmet financiranja, in zagotoviti lastno udeležbo v višini vsaj 20 odstotkov glavnice kredita.

Kdo lahko pridobi stanovanjski kredit z jamstvom RS?

ZSJSM določa dve skupini kreditojemalcev, ki so upravičeni do kredita po JS:

 • Skupina a) Kredit iz JS se lahko odobri le kreditojemalcu, če je njegova povprečna plača v treh mesecih pred vložitvijo vloge za kredit enaka ali nižja od 1,5 kratnika zadnje povprečne mesečne neto plače v Republiki Sloveniji na dan vložitve vloge in njegovi skupni obdavčljivi dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino, ki niso oproščeni plačila dohodnine v letu pred najemom kredita, niso presegli 1,5 kratnika zadnje znane povprečne neto plače v Republiki Sloveniji na dan vložitve vloge.
 • Skupina b) Kredit lahko pridobi član mlade družine. Mlada družina je življenjska skupnost obeh ali enega izmed staršev z enim ali več otroki/posvojenci, ki bodo imeli stalno prebivališče na naslovu nepremičnine, ki je predmet financiranja s tem kreditom po JS, pri čemer vsaj en otrok še ni šoloobvezen v koledarskem letu vložitve vloge za kredit po tem zakonu.
Katere pogoje morate izpolnjevati za pridobitev kredita po jamstveni shemi?

Kredit lahko pridobi polnoletni državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki v letu izdaje jamstva ne bo starejši od 38 let ter izpolnjuje še naslednje pogoje:

 • Najem kredita za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja.
 • Kreditojemalec in član njegove družine (zakonec, zunajzakonski partner, otroci/posvojenci, ki bodo imeli stalno prebivališče na naslovu nepremičnine, ki je predmet financiranja s kreditom po JS) ni lastnik primerne nepremičnine oz. da je/so lastnik/i nepremičnine, ki je po uporabni površini manjša od spodnje meje razpona površine stanovanja.
 • Kreditojemalec zagotovi lastno udeležbo v višini najmanj 20% sredstev glavnice kredita.
 • Najema kredit z jamstvom po tem zakonu samo pri eni banki.
 • Najema kredit po tem zakonu samo enkrat.

 

Pogoje, merila in postopke, ki jih določa Zakon, podrobneje določa Uredba o izvajanju Zakona (Uradni list RS, št. 75/2022).

 

Pogoji kredita po jamstveni shemi


Vabimo vas v poslovalnico, kjer vam bo naš strokovnjak pripravil izračun prav za vaš primer.
 
Nova KBM
Namen
 
 • nakup nepremičnine
 • gradnja
 • prenova
 • dograditev stanovanjske nepremičnine
 • rekonstrukcija
 • sprememba namembnosti stanovanja 
Nova KBM
Višina kredita
 
Do 200.000 EUR.
Nova KBM
Obrestna mera
 
 
 
Fiksna obrestna mera z ročnostjo do 20 let, spremenljiva obrestna mera z ročnostjo do 30 let.
Nova KBM
Zavarovanje kredita
 
 
 
Hipoteka na bremen prosti nepremičnini na območju Republike Slovenije, ki je predmet financiranja.
Nova KBM
Izplačilo
 
 
Kredit je 100% namenski. Poplačilo interkalarnih obresti in stroškov odobritve ni mogoče iz kredita.
Nova KBM
Starost kreditojemalca 
 
 
Od 18 do vključno 38 let (v letu izdaje jamstva).
 

Informativni izračun kredita:

 

Izračun je informativen. Vabimo vas v naše poslovalnice, kjer vam bomo pripravili informativni izračun in podrobneje predstavili pogoje jamstvene sheme.
 
Stanovanjski kredit Spremenljiva obrestna mera Fiksna obrestna mera
Skupni znesek kredita 100.000 EUR 100.000 EUR
Obdobje odplačila 240 mesecev  240 mesecev 
Mesečni obrok 679,78 EUR 592,89 EUR
Letna obrestna mera 3-mesečni Euribor + 1,40 % 3,75 %
Stroški odobritve 0 EUR 0 EUR
Oblika zavarovanja Zavarovanje kredita z nepremičnino
Jamstvo Republike Slovenije
Zavarovanje kredita z nepremičnino
Jamstvo Republike Slovenije
Stroški vodenja računa  5,80 EUR / mesečno 5,80 EUR / mesečno
Skupni stroški kredita 64.539,09 EUR 43.685,01 EUR
Skupni znesek za plačilo 164.539,09 EUR 143.685,01 EUR
Efektivna obrestna mera (EOM) 5,60 % 3,93 %
 
Izračun je informativen, pripravljen na dan 7.11.2023. Vabimo vas v poslovalnico, kjer vam bo naš strokovnjak pripravil izračun prav za vaš primer.

Več o kreditu


 
 
SPLOŠNE INFORMACIJE
KAJ POTREBUJETE
 • Pogoj za odobritev kredita je redni mesečni priliv na osebni račun ali potrdilo prilivov kreditojemalca druge banke.
 • Dokazila v skladu z Zakonom o stanovanjski jamstveni shemi za mlade (ZSJSM).
 
Nova KBM

OBSTOJEČE STRANKE


Nova KBM

NOVE STRANKE


Zavarujte svoj dom


Vaše premoženje je predragoceno, da bi ga izpostavljali potencialnim nevarnostim kot so požar, vihar, toča, poplava, potres oziroma vlom in rop.

VEČ O TEM