Nova KBM
 

Spremembe v ceniku storitev za potrošnike | NKBM

Obveščamo vas, da bomo 1. januarja 2017 spremenili Cenik storitev za potrošnike

Spremembe v ceniku storitev za potrošnike

6 oktober 2016
OBVESTILA
Obveščamo vas, da bomo 1. januarja 2017 spremenili Cenik storitev za potrošnike
 
Napovedane spremembe so v naslednjih točkah:
 
 • Vodenje transakcijskega računa
 • Zapiranje transakcijskega računa in transakcijskega računa s hranilno knjižico odprtega manj kot 12 mesecev
 • Izpiski po transakcijskem računu
 • Odobritev dovoljene prekoračitve na transakcijskem računu
 • Obravnava zahtevka za odobritev prekoračitve sredstev na transakcijskem računu, ki ni odobren
 • Predčasna zamenjava kartice Activa Maestro
 • Vpogled v stanje transakcijskega računa s plačilno kartico Activa Maestro na bankomatih drugih bank v Sloveniji (razen na bankomatih Nove KBM)
 • Predčasna zamenjava kartice Debetna Visa
 • Izdaja kartice Debetna Visa
 • Redna (avtomatska) obnova kartice
 • Vpogled v stanje transakcijskega računa s plačilno kartico Debetna Visa na bankomatih drugih bank v Sloveniji (razen na bankomatih Nove KBM)
 • Preklic in preklic preklica veljavnosti hranilnih vlog s hranilno knjižico
 • Zapiranje hranilne vloge odprte manj kot 12 mesecev  
 • SMS sporočila o opravljeni transakciji  
 • Trajni nalog
 • Blokada kartice (Activa Mastercard in Activa Visa)
 • Predčasna zamenjava kartice (Activa Mastercard in Activa Visa)
 • Poslovanje s plačilno kartico Mastercard in Visa
 • Blokada kartice (Mastercard in Visa)
 • Predčasna zamenjava kartice (Mastercard in Visa)
 • Odklepanje uporabnika
 • SMS sporočilo na zahtevo uporabnika
 
Več informacij o ceniku storitev za potrošnike in ponudbi naše banke najdete pri naših svetovalcih v vaši najbližji poslovalnici ali na naši spletni strani. Za dodatne informacije smo vam na voljo tudi na info@nkbm.si ali brezplačni številki 080 17 70.