Nova KBM
 

Spremembe pravnih aktov | NKBM

Spremembe pravnih aktov

 

SPREMEMBE PRAVNIH AKTOV

 

  • Splošne pogoje vodenja transakcijskih računov in opravljanja plačilnih storitev za pravne osebe, podjetnike in zasebnike in Splošne pogoje za uporabo storitve Abasms com nadomestijo Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za pravne osebe, zasebnike, samostojne podjetnike in društva.
  • Splošne pogoje za uporabo spletne banke Abanet com, Splošne pogoje za uporabo mobilne banke Abamobi com in Splošne pogoje za uporabo elektronske banke Abacom nadomestijo Splošni pogoji za uporabo spletne banke Bank@Net com, Splošni pogoji za uporabo mobilne banke mBank@Net com, Splošni pogoji za uporabo elektronske banke eBank@Net com.
  • Splošne pogoje za poslovanje s poslovno kartico Mastercard in Splošne pogoje za poslovanje s poslovno kartico Visa nadomestijo Splošni pogoji poslovanja s poslovno kartico MasterCard in Visa.
  • Splošne pogoje za sefe nadomestijo Splošni pogoji za najem sefov.
  • Splošne pogoje za polog gotovine na transakcijski račun za pravne osebe, podjetnike in zasebnike nadomestijo Splošni pogoji za gotovinsko poslovanje in razpolaganje s sredstvi.
  • Ukinjajo se Splošni pogoji za uporabo mobilne denarnice Abadenarnica
  • Dosedanjo Tarifo banke je nadomestil Cenik nadomestil za posle s pravnimi osebami, zasebniki, podjetniki in društvi, v veljavo pa sta stopila tudi spremenjena Urnik izvrševanja plačilnih transakcij in Sklep o obrestnih merah.

Vsi navedeni pravni akti so vam na voljo tukaj.