Nova KBM
 

Spremembe Cenika nadomestil za posle s potrošniki in nadomestil vodenja osnovnih plačilnih računov | NKBM

Spremembe Cenika nadomestil za posle s potrošniki in nadomestil vodenja osnovnih plačilnih računov

Spremembe Cenika nadomestil za posle s potrošniki in nadomestil vodenja osnovnih plačilnih računov

28 maj 2020
OBVESTILA
 

S 1. avgustom 2020 bomo spremenili posamezne postavke Cenika nadomestil za posle s potrošniki. Zaradi sprememb zaračunavanja dvigov na bankomatih drugih bank imetnikom Paketa Komplet ter dodajanja ugodnosti za vsa nujna in nenujna domača in regulirana plačila preko spletne in mobilne banke uporabnikom Paketa Premium se s 1. avgustom 2020 spreminjajo tudi Splošni pogoji poslovanja s potrošniki.


V skladu s Sklepom Banke Slovenije se s 1. junijem 2020 spreminja nadomestilo za vodenje osnovnih plačilnih računov. Nadomestilo za osnovni plačilni račun se s 4,62 EUR povečuje na 4,90 EUR in za osnovni plačilni račun za socialne transferje znižuje z 2,31 EUR na 1,47 EUR.

 

Cenik nadomestil in Splošni pogoji poslovanja s potrošniki z veljavnostjo od 1. avgusta 2020 in Cenik nadomestil z veljavnostjo od 1. junija 2020 so na voljo na spletni strani banke, v poslovalnicah Nove KBM in na Poštah Slovenije.