Nova KBM
 

Sprememba pri varčevanju z odpovednim rokom in postopnem varčevanju bivše Poštne banke Slovenije v skladu s pogodbenimi določili | NKBM

V skladu s pogodbenimi določili pri varčevanju z odpovednim rokom in postopnem varčevanju, sklenjenimi pri bivši Poštni banki Slovenije, lahko banka 1. februarja spremeni pribitek k referenčni obrestni meri EURIBOR, pri čemer mora spremembo objaviti najmanj 1 mesec prej na spletni strani, v enotah banke in na poštah. Obrestna mera je sestavljena iz EURIBOR-ja in pribitka, seštevek pa predstavlja obrestno mero za varčevanje.

Sprememba pri varčevanju z odpovednim rokom in postopnem varčevanju bivše Poštne banke Slovenije v skladu s pogodbenimi določili

1 januar 2017
OBVESTILA
V skladu s pogodbenimi določili pri varčevanju z odpovednim rokom in postopnem varčevanju, sklenjenimi pri bivši Poštni banki Slovenije, lahko banka 1. februarja spremeni pribitek k referenčni obrestni meri EURIBOR, pri čemer mora spremembo objaviti najmanj 1 mesec prej na spletni strani, v enotah banke in na poštah. Obrestna mera je sestavljena iz EURIBOR-ja in pribitka, seštevek pa predstavlja obrestno mero za varčevanje.
 
V skladu z navedenim se, glede na tržne razmere, s 1. februarjem 2017 uskladijo pribitki pri navedenih varčevanjih s pribitki, ki že v banki veljajo za varčevanja z odpovednim rokom. Novi pribitki k referenčni obrestni meri so razvidni iz veljavnega Obvestila o obrestnih merah sredstev občanov. 

Omenjena sprememba velja le za obstoječa varčevanja bivše PBS, pri katerih trenutno veljavne obrestne mere še niso usklajene z že veljavnimi obrestnimi merami v Novi KBM.