Nova KBM
 

Sprememba načina obračunavanja nadomestila za vodenje prosto razpoložljivih sredstev za pravne osebe | NKBM

Sprememba načina obračunavanja nadomestila za vodenje prosto razpoložljivih sredstev za pravne osebe

Sprememba načina obračunavanja nadomestila za vodenje prosto razpoložljivih sredstev za pravne osebe

18 april 2019
OBVESTILA
Obveščamo vas, da bomo v Novi KBM 1. maja 2019 spremenili način obračunavanja nadomestila za vodenje prosto razpoložljivih sredstev.
 
Banka bo nadomestilo odslej mesečno obračunavala na podlagi povprečnega preseganja vsakokrat določene meje prosto razpoložljivih sredstev. Ta meja bo od 1. maja 2019 v skladu z veljavno bančno tarifo 500.000,00 EUR, višina nadomestila pa 0,4 odstotka letno od višine mesečnega povprečnega stanja vseh prosto razpoložljivih sredstev.  Banka med prosto razpoložljiva sredstva uvršča stanje sredstev na TRR ter sredstva, vezana kot: okvirni depoziti preko noči, depoziti za en dan, depoziti na odpoklic in okvirne depozitne pogodbe.

Za več informacij vam je na voljo vaš skrbnik