Nova KBM
 

Sprememba cenika storitev za zasebnike in podjetnike ter pravne osebe | NKBM

Obveščamo vas, da bomo s 1. julijem 2016 spremenili cenik storitev za zasebnike in podjetnike ter pravne osebe v poglavjih:

Sprememba cenika storitev za zasebnike in podjetnike ter pravne osebe

1 julij 2016
OBVESTILA
Obveščamo vas, da bomo s 1. julijem 2016 spremenili cenik storitev za zasebnike in podjetnike ter pravne osebe v poglavjih:
 

 TARIFA NADOMESTIL ZA POSLE Z ZASEBNIKI IN PODJETNIKI
 • kratkoročni krediti
 • dolgoročni krediti
 • garancijsko poslovanje
 • transakcijski račun
 • gotovinsko poslovanje
 • najemnina za uporabo POS terminala


TARIFA NADOMESTIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI 
 • kratkoročni krediti
 • dolgoročni krediti
 • garancijsko poslovanje
 • transakcijski račun
 • gotovinsko poslovanje
 • najemnina za uporabo POS terminala

Več informacij vam je na voljo tukaj ali pri vašem svetovalcu.