Nova KBM
 

SMS - sporoči mi stanje | NKBM

Prejemajte tekoče informacije in imejte nadzor nad stanjem na svojem računu.

SMS - SPOROČI MI STANJE

Prejemajte tekoče informacije in imejte nadzor nad stanjem na svojem računu.
 
  Najpreprostejši način nadzora nad stanjem na računu.
 
  Sami lahko izbirate kdaj in pod katerimi pogoji želite prejemati SMS sporočila.
 
  Pregled nad stanjem na računu je neodvisen od odpiralnega časa poslovalnic, bližine bankomata, telefona ali dostopa do interneta.
 

SMS – Sporoči Mi Stanje je preprosta storitev, ki uporabniku na enostaven način omogoča vpogled v stanje na osebnem računu. Naročnik storitve SMS – Sporoči Mi Stanje prejema sporočila SMS o stanju na osebnem računu glede na kriterije in časovne termine, ki jih določi v zahtevku za uporabo storitve.


Naročnik določi:
  • ali bo sporočila prejemal v primeru spremembe stanja ali ne glede na spremembo stanja na računu,
  • ob katerih časovnih terminih bi želel prejemati informacije o stanju.

V primeru, da sporočilo ne doseže naročnika (naročnik ima izklopljen telefon ali je v območju, kjer ni GSM signala, ali ima poln predal za SMS sporočila), se sporočilo poskuša dostaviti naročniku še 72 ur po prvem poskusu. Skupni stroški poslanih SMS sporočil se poravnavajo mesečno – z računa, za katerega so bile posredovane informacije o stanju.
 
 

KAKO POSTANETE UPORABNIK?

Izpolnite Zahtevek za naročilo, preklic ali spremembo prejemanja SMS sporočil. Dobite ga lahko tudi v najbližji poslovalnici.

Preden boste izpolnili zahtevek, se morate seznaniti s Splošnimi pogoji poslovanja za uporabo SMS sporočil. V splošnih pogojih so razloženi termini, ki se pojavljajo v zahtevku.

Izpolnjen zahtevek oddate v poslovalnici, v kateri imate odprt račun. Splošni pogoji in zahtevek imajo značaj pogodbe.

Po odobritvi boste začeli prejemati obvestila ob v zahtevku izbranih časovnih terminih. 

CENIK ZA POTROŠNIKE


Splošni pogoji
 
  Splošni pogoji storitev pošiljanja SMS o TRR