Nova KBM
 

Skrbniške storitve-kopija1 | NKBM

Skrbniške storitve predstavljajo paleto administrativnih, informacijskih, pravnih in davčnih storitev investitorjem pri poslovanju s finančnimi inštrumenti na domačem trgu (lokalno skrbništvo) in tujih trgih (globalno skrbništvo).

SKRBNIŠKE STORITVE

Skrbniške storitve predstavljajo paleto administrativnih, informacijskih, pravnih in davčnih storitev investitorjem pri poslovanju s finančnimi instrumenti na domačem trgu (lokalno skrbništvo) in tujih trgih (globalno skrbništvo).

ZANIMA ME
 


ZA VSAKOGAR


Namenjene so tako fizičnim in pravnim osebam kot tudi finančnim inštitucijam, iz Slovenije ali tujine.
 


UGODNO


Neposredno skrbništvo na tujih trgih nam omogoča kratek odzivni čas, hiter pretok informacij in cenovno ugodnejšo storitev.
 


ŠIROKA PALETA STORITEV


Ob klasičnih nudimo tudi skrbniške storitve z dodano vrednostjo.
 

SKRBNIŠKE STORITVE

 
  Odpiranje in vodenje računov nematerializiranih finančnih instrumentov (FI).
 
  Denarna in papirna poravnava poslov s FI na domačem in  tujih trgih.
 
  Prenosi FI med različnimi računi in različnimi skrbniki.
 
  Zbiranje dohodkov iz kapitala v imenu in za račun stranke.
 
  Obveščanje strank o stanju portfelja.
 
  Obveščanje strank o korporacijskih dejanjih.
 

SKRBNIŠKE STORITVE Z DODANO VREDNOSTJO

 
  Zastopanje na skupščinah v imenu in za račun stranke.
 
  Spremljanje zakonodaje in informiranje investitorjev.
 
  Obveščanje strank o dogajanju na trgu.
 
  Spremljanje pomembnih deležev.
 
  Povračilo davka iz naslova dohodkov iz kapitala izdajateljev finančnih instrumentov s sedežem v državah, s katerimi ima Slovenija podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja.
 
  Obveščanje strank pisno, po fax-u, e-mailu in SWIFT sistemu.
 

KAKO DO STORITEV?

 
 

POSVETUJTE SE Z NAMI


Če predhodno potrebujete nasvet strokovnjaka se naročite na svetovanje in pomagali vam bomo poiskati za vas najboljšo rešitev.

 
 

 

V PRIMERU NAKUPA ALI PRODAJE


Nakup ali prodajo vrednostnih papirjev lahko opravite z oddajo naročila:

 
Nova KBM Osebno v poslovalnicah Nove KBM

V prostorih Sektorja investicijskega bančništva v Mariboru

02 229 2081

  02 229 2329
 
 

NAKAZILO SREDSTEV OB NAKUPU


V kolikor kupujete vrednostne papirje sredstva nakažete na poravnalni račun Nove KBM:

SI56 04515-0002425702
s sklicem: 00 + vaša davčna številka.

 
 
SPLOŠNE INFORMACIJE
OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Pri poslovanju z vrednostnimi papirji Nova KBM d.d. nastopa kot posrednik. Vrednostni papirji niso enaki bančnim depozitom in pri njihovem nakupu investitor prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji oziroma zapadlosti dobil manj, kot je vanje investiral. Vsa priporočila s strani banke so izključno informativne narave. Banka lahko stranki le svetuje na podlagi javno dostopnih informacij, ki jih pridobi od virov, za katere meni, da so zanesljivi, ne more pa prevzeti odgovornosti za morebitno neresničnost javno objavljenih informacij. Banka ne prevzema nobene odgovornosti za stroške ali izgube, ki bi bile kakorkoli povezane s tem svetovanjem. Priporočamo pa, da investitorji pred odločitvijo o investiranju pridobijo dodatne informacije o potencialnih investicijskih tveganjih. Prihodnja dogajanja na kapitalskih trgih niso pogojena s preteklimi gibanji in dogajanji.

Nova KBM

Premium bančništvo

S POSLUHOM ZA VEČ


Premium bančništvo je prilagojeno finančnim potrebam naših zahtevnejših strank. V paketu vrhunske kakovosti smo združili naše najboljše storitve, ki zagotavljajo udobno, varno in enostavno vsakodnevno finančno poslovanje.


VEČ O TEM