Nova KBM
 

S koncem leta 2016 se ukinjajo registrski računi pri KDD | NKBM

Ste še imetniki vrednostnih papirjev (delnic), pridobljenih iz lastniških certifikatov?

S koncem leta 2016 se ukinjajo registrski računi pri KDD

24 avgust 2016
OBVESTILA
Ste še imetniki vrednostnih papirjev (delnic), pridobljenih iz lastniških certifikatov?
 
 

S koncem letošnjega leta se ukinjajo registrski računi pri Klirinško depotni družbi (KDD). Vrednostni papirji (delnice, obveznice) se morajo prenesti na trgovalni račun pri izbrani banki. Če tega ne boste storili pravočasno, bodo vaši vrednostni papirji preneseni na sodišče in bodo kasneje pripadli Republiki Sloveniji.
 
Nova KBM
 
Odprtje trgovalnega računa in prenos delnic z registrskega računa lahko opravite v poslovalnicah naše banke. Potrebujete le osebni dokument, davčno številko in transakcijski račun.
 
Nova KBM
 
 
   Nova KBM

 
 
Nova KBMDodatne informacije pa lahko najdete na spletni strani KDD (Klirinško depotna družba)

Vaša Nova KBM