Nova KBM
 

S 1. januarjem 2022 sprememba v upravi Nove KBM | NKBM

S 1. januarjem 2022 sprememba v upravi Nove KBM

S 1. januarjem 2022 sprememba v upravi Nove KBM

15 september 2021
OBVESTILA
 
Sporočamo, da bo Jon Locke, član uprave, zapustil banko z 31. decembrom 2021, ko se mu izteče mandat. Novi KBM se je pridružil 15. oktobra 2016 kot prokurist. Funkcijo podpredsednika in člana uprave, odgovornega za upravljanje tveganj (CRO), opravlja od 1. januarja 2017. Za novega člana uprave, odgovornega za upravljanje tveganj, je bil imenovan Miha Kristl. Funkcijo bo prevzel s 1. januarjem 2022 po pridobitvi ustreznih regulatornih soglasij.

Miha Kristl je v Novi KBM trenutno zaposlen kot direktor Sektorja odobravanja in spremljave kreditov ter problematičnih naložb. Je vrhunski strokovnjak za strateško vodenje in upravljanje tveganj z več kot 20 leti delovnih izkušenj v bančništvu. Pred zaposlitvijo na Novi KBM je na Banki Slovenije opravljal funkcijo izvršnega direktorja, odgovornega za bančni nadzor. Kot svetovalec je sodeloval pri razvoju in zasnovi nove poslovne strategije Skupine KBC (Belgija) za obdobje po izteku državne pomoči. V Skupini KBC je bil tudi direktor Integriranega upravljanja tveganj in kapitala. Na bankah K&H Bank (Madžarska) in Raiffeisen Bank (Slovenija) je vodil upravljanje tveganja. Pridobil je diplomo FRM pri Svetovnem združenju strokovnjakov za obvladovanje tveganj (GARP), na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani pa magistrski naziv.
 
Andrej Fatur, predsednik nadzornega sveta Nove KBM, je ob tem povedal: “Iskreno se zahvaljujemo Jonu Locku za njegovo podporo in zavzetost pri preoblikovanju banke v preteklih petih letih. Cenimo njegov prispevek k uspešnemu prestrukturiranju Nove KBM, vključno s prenovo sistema upravljanja tveganj, procesa odobravanja kreditov in obvladovanja nedonosnih kreditov, s čimer je banka bistveno izboljšala kakovost sredstev in zagotovila učinkovito upravljanje tveganj ter skladnost tako v Novi KBM kot njeni skupini. Obenem z veseljem sporočamo, da smo za člana uprave, odgovornega za upravljanje tveganj, imenovali Miho Kristla. Miha v upravo banke prinaša bogate bančne izkušnje in vrhunsko strokovno znanje ter odlično poznavanje Nove KBM. V nadzornem svetu se veselimo še tesnejšega sodelovanja z njim.”
 
Prvo letošnje polletje je bilo uspešno tako za banko kot za Skupino Nove KBM. Čeprav je to že drugo leto, ki ga zaznamuje epidemija Covid-19, dosledno presegamo zastavljene poslovne načrte. Ponosni smo, da je banka v tem času svojim strankam zagotavljala nemoteno opravljanje storitev. Ob tem smo uspešno končali največjo združitev v zgodovini bančništva v Sloveniji, banko repozicionirali in prenovili njeno celostno grafično podobo ter pospešili razvoj digitalnih platform, tako da lahko stranke zdaj opravljajo večino storitev, ne da bi jim bilo treba obiskati poslovalnice.
 
S tem pa razvojna pot Nove KBM ni končana. Prodajni postopek še teče, kar za stranke banke v tej fazi ne prinaša nobenih sprememb, banka pa posluje kot običajno. Zaključek posla je odvisen od pridobitve vseh zahtevanih soglasij pristojnih regulatornih organov, pričakujemo pa ga v drugem četrtletju leta 2022. Kot zmeraj bomo deležnike banke pravočasno obvestili o kakršnihkoli pomembnih novostih v zvezi s tem.