Nova KBM
 

Razkritja Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za leto 2015 | NKBM

Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo: