Nova KBM
 

Razkritja Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za leto 2015 | NKBM

Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Razkritja Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za leto 2015

25 marec 2016
OBVESTILA
Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo:
 
Nova KBM d.d. objavlja poročilo o razkritjih za leto 2015. 

Poročilo je v pripeti datoteki.