Nova KBM
 

Razkritja Nove KBM d.d. na podlagi njenega konsolidiranega finančnega položaja za leto 2014 | NKBM

Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Razkritja Nove KBM d.d. na podlagi njenega konsolidiranega finančnega položaja za leto 2014

3 marec 2015
OBVESTILA
Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo:
 
Nova KBM d.d. objavlja razkritja Nove KBM d.d. na podlagi njenega konsolidiranega finančnega položaja za leto 2014.