Nova KBM
 

Prodaja Nove KBM uspešno zaključena | NKBM

Danes se je zaključil prodajni postopek 100-odstotnega lastniškega deleža Nove KBM, d.d.. Skladi, s katerimi upravlja družba Apollo Global Management, LLC in konsolidirane odvisne družbe (Apollo) ter Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) sta izpolnila vse zahteve iz kupoprodajne pogodbe, podpisane 30. junija lani in plačala kupnino v višini 250 milijona evrov. Izveden je bil tudi prenos delnic ter vpis lastniškega deleža in Nova KBM je odslej zasebna delniška družba. Z delnicami družbe Apollo se na newyorški borzi vrednostnih papirjev trguje pod oznako APO. Nova lastnika, skladi, s katerimi upravljajo Apollove odvisne družbe, in EBRD načrtujeta še uspešnejše poslovanje in upravljanje banke v dobrobit vseh, ki z banko sodelujejo.

Prodaja Nove KBM uspešno zaključena

21 april 2016
OBVESTILA
Danes se je zaključil prodajni postopek 100-odstotnega lastniškega deleža Nove KBM, d.d.. Skladi, s katerimi upravlja družba Apollo Global Management, LLC in konsolidirane odvisne družbe (Apollo) ter Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) sta izpolnila vse zahteve iz kupoprodajne pogodbe, podpisane 30. junija lani in plačala kupnino v višini 250 milijona evrov. Izveden je bil tudi prenos delnic ter vpis lastniškega deleža in Nova KBM je odslej zasebna delniška družba. Z delnicami družbe Apollo se na newyorški borzi vrednostnih papirjev trguje pod oznako APO. Nova lastnika, skladi, s katerimi upravljajo Apollove odvisne družbe, in EBRD načrtujeta še uspešnejše poslovanje in upravljanje banke v dobrobit vseh, ki z banko sodelujejo.
 
Marko Jazbec, predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga, je ob zaključku prodaje Nove KBM povedal: »Zadovoljni smo, da je po obsežnem prodajnem postopku Nova KBM dobila ugledna, odgovorna in izkušena mednarodna investitorja, ki sta sposobna zagotoviti razvoj same banke ter podpreti slovensko gospodarstvo. Z Apollom kot vodilnim investicijskim skladom na svetu, katerega pretekli dosežki vključujejo uspešna preoblikovanja podjetij, ki so se pod njegovem okriljem razvila v najboljša podjetja v panogi, skupaj z zavezanostjo Evropske banke za obnovo in razvoj k napredku in gospodarski stabilnosti so sposobnosti, potrebne za razvojni preobrat bančnega sistema v Sloveniji.«.
 
Gernot Lohr, starejši partner (angl. senior partner) v Apollo Global Management je o načrtih banke za prihodnost povedal: "Zadovoljni smo, da se je prodajni postopek ene od najboljših finančnih ustanov v Sloveniji sedaj zaključil. Kot novi lastniki se skupaj z EBRD veselimo prevzeti vodilno vlogo pri prihodnji rasti in razvoju banke, tako da bo postala nacionalni in regionalni šampion. Na tem novem koraku zgodbe o Nove KBM se veselimo dela z upravo in nadarjeno ekipo strokovnjakov, zaposlenih v banki.«.
 
Nick Tesseyman, izvršni direktor za finančne ustanove na EBRD, je dodal:"EBRD z velikim zadovoljstvom najavlja današnji zaključek naše naložbe v NKBM v partnerstvu z Apollom. V banki vidimo ogromen potencial za razvoj in razširitev poslovanja in njeno sposobnost, da za lokalni bančni sektor postane merilo uspešnosti na področju odličnosti. Ponovna oživitev finančnega sektorja je ključna za celotno gospodarstvo in naš cilj je, da ta nedavni povratek k gospodarski rasti pretvorimo v dolgoročni, trajnostni razvoj.«.
 
Robert Senica, predsednik uprave Nove KBM, je dodal: »Skupaj s sodelavci se veselimo vsega, kar prinašajo načrti za našo banko pod okriljem novih lastnikov. Učinki procesa konsolidacije in preoblikovanja, ki je v banki potekal zadnja tri leta, so že vidni. Banka je spet dobičkonosna, povečala je obseg kreditiranja in varčevanja in se ponaša s povečanim zaupanjem strank. Z nadaljnjim vlaganjem v interne bančne vire, v razvoj produktov in storitev, z vpeljavo novih tehnologij ter uvajanjem sodobnih, digitalnih rešitev bodo naše stranke in drugi deležniki še dodatno pridobili."
 
V skladu s postopki korporativnega upravljanja je danes potekala prva skupščina delničarjev Nove KBM pod vodstvom novih lastnikov. Na skupščini so bile sprejete odstopne izjave dosedanjih članov dosedanjega nadzornega sveta, kot novi nadzorniki pa so bili imenovani: Gernot Lohr, Manfred Puffer, Andrea Moneta, Michele Rabà, Alexander Saveliev and Andrej Fatur. Na današnji novinarski konferenci se je Gernot Lohr dosedanjemu nadzornemu svetu pod vodstvom dr. Petra Kukovice zahvalil za prizadevnost in zavzeto delo, opravljeno v preteklem obdobju, ko je banka izvajala zahtevne aktivnosti v procesu preoblikovanja in konsolidacije.
 
Revidirani rezultati banke za 2015 kažejo, da je Nova KBM leto končala z dobičkom in da se trend uspešnega poslovanja nadaljuje tudi letos. Več podatkov o poslovanju na povezavi.

 
Nova KBM

Na sliki iz leve proti desni: predsednik uprave NKBM Robert Senica, Gernot Lohr, starejši partner Apollo, Jolanta Gabriel, EBRD, predsednik uprave SDH Marko Jazbec