Nova KBM

Privarčujte več, plačajte manj | NKBM

Pokojninsko varčevanje je lažje, kot se zdi, saj zaradi olajšave pri dohodnini plačate precej manj.

Začnite tipkati, kar iščete

Privarčujte več, plačajte manj

20 december 2021
PREMIUM NOVOSTI
Pokojninsko varčevanje je lažje, kot se zdi, saj z olajšavo pri dohodnini plačate precej manj. Premije, ki jih posameznik vplača iz svoje neto plače, znižujejo osnovo za odmero dohodnine, kar pomeni, da pri dohodnini prejme vračilo dela vplačanih premij. Prihranek ustreza odstotku dohodninskega razreda, v katerega se uvršča posameznik.
 

Za primer vzemimo, da za varčevanje vsak mesec namenite 100 EUR. Z vplačevanjem prejmete olajšavo pri dohodnini, ki znaša za osebo z bruto plačo 3.500 EUR 33 %. Tako dejansko plačate zgolj 77 EUR. Razliko v višini 23 EUR pa prejmete pri izračunu dohodnine za preteklo leto.

 

Pri letnem vplačilu 1.200 EUR oseba s plačo 3.500 EUR pri obračunu dohodnine prejme vračilo premije v višini 398 EUR. Če se uvrščate v višji dohodninski razred, je vračilo lahko tudi višje, in sicer tudi do 50 %.

 

Zavarovanec lahko zase izbere najustreznejšo naložbeno politiko z zajamčenim donosom ali bolj tvegano s potencialno višjim donosom. Dodatna vplačila lahko opravite tudi v spletni banki Bank@Net, kjer vam je na voljo tudi podatek o stanju privarčevanih sredstev.

 

Za podrobnejše informacije vam je na voljo vaš osebni bančnik.

 

 
 
Fotogalerija